of 64204 LinkedIn

Corona: designated survivor in gemeentehuis

Burgemeesters en loco-burgemeesters kunnen maar beter niet niet bij dezelfde vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig te zijn. Dit om de continuïteit van het gemeentebestuur te waarborgen. Dat adviseert het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Burgemeesters en loco-burgemeesters wordt geadviseerd niet bij dezelfde bijeenkomsten en vergaderingen aanwezig te zijn. Dit om de continuïteit van het gemeentebestuur te waarborgen.

Afstand

Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een richtlijn. In tegenstelling tot gemeenteraden kunnen collegevergaderingen van B en W wel op afstand plaatsvinden. Ook kunnen er digitaal besluiten worden genomen. Dit geldt ook voor vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Collegevergaderingen zijn immers altijd besloten, aldus BZK. Het ministerie stelt dat ‘onder de gegeven omstandigheden’ zo min mogelijk fysiek moet worden vergaderd.

 

Uitvlucht

Er moet in principe wel een quorum aanwezig zijn om besluiten te kunnen nemen. Ook hier is een uitvlucht mogelijk om knopen te kunnen doorhakken, net zoals in raads- en Statenvergaderingen. Bij het ontbreken van een meerderheid kan een tweede vergadering worden uitgeschreven, die niet de aanwezigheid van een meerderheid van het college vereist. De collegeleden die de vergadering al dan niet op afstand bijwonen, kunnen dan besluiten nemen over onderwerpen die op de agenda van de eerste vergadering stonden.   

 

Loco

Wethouders moeten er rekening mee houden dat het loco-burgemeesterschap gaat rouleren, waarschuwt de Wethoudersvereniging. De pandemie zal lang aanhouden. 'Anticipeer hierbij ook op vervanging, in het geval de burgemeester of andere vitale functionarissen onverhoopt in quarantaine moeten', advieert zij op haar site.

 

Noodbevel

De burgemeester kan noodbevelen en noodverordeningen uitvaardigen, zo staat verder in de richtlijn, daarbij verwijzend naar artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet. Hij kan bijvoorbeeld met die noodverordening fatale termijn voor raads- en collegebesluiten verlengen. In een eerstvolgende raadsvergadering moet een dergelijk besluit worden bekrachtigd. Dat moet een fysieke raadsvergadering zijn. Gemeentewetkenner Olaf Schuwer meent dat dit niet kan. ‘Op deze manier wordt misbruik gemaakt van een noodbevel. Bovendien kunnen gemeenteraden niet achteraf een besluit bekrachtigen als het onderwerp niet op de agenda van de raad heeft gestaan.’    

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door N Meijer (pensioen) op
Onze burgemeester is echt uit de poppenkast gevallen door de jeugd wel toe te staan om in de parken te voetballen. Hoe moet dit nu met de 1 1/2 meter die men moet aanhouden.. Zij zal NIET ingrijpen.

Vacatures

Van onze partners