of 60775 LinkedIn

COR Amsterdam zegt vertrouwen op in gemeentesecretaris

De medezeggenschap in de gemeente Amsterdam kan zijn werk niet goed meer doen, constateert de Centrale Ondernemingsraad Amsterdam (COR). Daarom heeft de COR het vertrouwen opgezegd in gemeentesecretaris Arjan van Gils.

De Centrale Ondernemingsraad Amsterdam (COR) heeft het vertrouwen opgezegd in gemeentesecretaris Arjan van Gils. Belangrijkste reden is dat de medezeggenschap in de gemeente Amsterdam zijn werk niet goed meer kan doen.

Geen informatie externe inhuur

Volgens de COR levert Van Gils benodigde informatie niet of te laat aan, zoals de informatie over de nieuwe aangekondigde reorganisaties (Slagvaardige Overheid). Hiermee wil de gemeente Amsterdam de komende twee jaar structureel 75 miljoen euro besparen, maar daarmee dreigen ook honderden arbeidsplaatsen te verdwijnen. Ook informatie over externe inhuur binnen het concern Amsterdam krijgt de COR naar eigen zeggen structureel niet aangeleverd, ondanks heldere afspraken hierover met Van Gils.

 

Verzoek geen informatie te verstrekken

Verder neemt de COR het de gemeentesecretaris zeer kwalijk dat hij afgelopen week verschillende functionarissen binnen het concern Amsterdam, waaronder RVE-directeuren, heeft verzocht niet in te gaan op verzoeken van de COR tot het verstrekken van informatie. Een laatste reden voor het opzeggen van het vertrouwen is dat de sfeer in de overlegvergaderingen met Van Gils “van zijn kant uit” steeds grimmiger werd en dat van constructief overleg nauwelijks nog sprake is.

 

Andere gesprekspartner

De COR zegt de ontstane situatie ten zeerste te betreuren en wil graag een andere gesprekspartner zodat hij tot aan de verkiezingen voor de nieuwe OR zijn taken op een goede manier kan blijven uitoefenen. De COR wendt zich hiervoor in eerste instantie tot wethouder Pieter Litjens (VVD, Personeel & Organisatie). Naast de gemeentesecretaris zelf heeft de COR ook het college, de gemeenteraad en de vakorganisaties op de hoogte gesteld van het opgezegde vertrouwen in Van Gils.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Chantal van der Meer op
Veel prachtige anonimi met te negeren niet onderbouwde kreten.
Op een na!

Het is in Rotterdam alles behalve een puinhoop. Als er nu een plek is waar dienstvaardige kennisrijke ambtenaren een voorbeeld aan kunnen nemen is het wel deze, echte, havenstad. Het bagger uit die haven strooit de Amsterdamse college in allerlei machines van vooruitgang.
Door Donders (mederwerker) op
De heer van Gils is voorstander van intimidatie bedreiging onderdrukking.Dat is de werkwijzer van hem en zijn mee lopers.
De Wet Op De Ondernemingsraad heeft hij maling aan.hij is de baas en alles moet dan wijken voor zijn eer en glorie.Koning van Gils is zijn naam.
Door Ambtenaar (ambtenaar) op
Helaas blijft deze man zijn kunstjes vertonen. Hij heeft in ieder geval Rotterdam al als een puinhoop achtergelaten. Ik ben benieuwd wanneer Utrecht aan de beurt is. Hij zit in het "old boys" netwerk.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Ik heb zo mijn eigen ervaringen met medezeggenschap. Overigens heb ik nooit te maken gehad met het achterhouden van informatie of misleiding. Soms moet je even trekken of het spel op een andere wijze spelen. wel heb ik gemerkt dat je regelmatig achter de ontwikkelingen aan loopt. Ik ben ook aangelopen tegen de verkalkte dogma's van vakbondsleden. Op basis van de afspiegeling hebben vakbonden een veel te sterke machtspositie. Daardoor is ook het deskundigheidsniveau vaak te laag. Je moet echt een globalist zijn en ik heb te vaak eindeloos durende vergaderingen meegemaakt, omdat vakbondsleden bezig waren alsnog een verloren oorlog op papier na te spelen met het doel die opnieuw te winnen... Je kunt je focussen op een maximum percentage externe inhuur, maar belangrijk is een discussie over de rol van de overheid en de functie van de ambtenaar. Op veel terreinen wordt nu de rol overgenomen door externe deskundigen of alles wordt geprivatiseerd, zoals het parkeren, afvalinzameling en verwerking, zorgtaken en dergelijke.
Door doeterniettoe (-) op
Gek, er staat toch duidelijk dat de gemeentesecretaris in gebreke blijft en toch zijn een aantal mensen van mening dat het volgens dan toch de OR is.

OT:
Zat er aan te komen, er zijn al verschillende waarschuwingen en adviezen die in deze richting wezen naar buiten gekomen. Blijkbaar heeft de gemeentesecretaris niet kunnen of willen bijsturen.
Door Niels op
Nu lijkt het me ook niet zo ondenkbaar dat een gemiddelde OR zich als vanouds profileert als tegenpartij. Terwijl het mijns inziens toch echt een ondernemingsraad is en geen vakbond. Ik ken de situatie in Amsterdam niet, maar het zou me niets verbazen...
Door alexander (oud ambtenaar) op
Triest dat dit moest gebeuren. Deze gemeentesecretaris is kennelijk van de nieuwe lijn, wie niet voor mij is is tegen mij. Gebrek aan democratisch leiderschap. De Wet op de ondernemingsraden is een wettelijk verankerd recht. Walgelijk.
Door Polak op
Leef mee met mijn Stadsgenoten die voor al dit gerommel de rekening betalen.
Door Bas van Looij (Ambtenaar) op
Ik zou als gemeentesecretaris het vertrouwen in de OR opzeggen, omdat deze ervoor zorgt dat hij zijn werk niet meer kan doen. Medezeggenschap is zo 1995...
Door H. Wiersma (gepens.) op
Waar twee kijven hebben er twee schuld.