of 60775 LinkedIn

COR Amsterdam stapt naar rechter

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de gemeente Amsterdam stapt naar de rechter vanwege een blijvend verschil van mening met gemeentesecretaris Arjan van Gils over de invulling van medezeggenschap in de gemeentelijke organisatie.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de gemeente Amsterdam stapt naar de rechter vanwege een geschil met gemeentesecretaris Arjan van Gils over de invulling van de medezeggenschap.

Eén OR genoeg

Volgens de COR vindt Van Gils één OR van 25 leden voor de hele gemeentelijke organisatie van 13 duizend ambtenaren genoeg, aangezien hij vindt dat hij de enige binnen het ambtelijk apparaat is met beslissingsbevoegdheid. De COR zet hier vraagtekens bij. ‘Waarom zijn er vier cluster concerndirecteuren, 36 RVE (resultaat verantwoordelijke eenheid) managers en zeven stadsdeelsecretarissen benoemd als ze geen bevoegdheden hebben?’, vraagt vice-voorzitter Mario Soriano zich af.


Meer mensen beslissingsbevoegd

Hij wijst erop dat dit voorheen de directeuren in de organisatie waren en dat zij wel degelijk beslissingsbevoegdheid hebben. ‘Ze zijn verantwoordelijk voor de resultaten en hebben een managementcontract getekend. Als de stadsreiniging straks een roosterwijziging wil invoeren, wordt dat toch daar besloten? Of gaat Van Gils over elk dingetje zelf beslissen?’ Iedere RVE heeft gemiddeld 300 fte. Soriano. ‘Dat zijn grote afdelingen. De GGD alleen heeft al 800 fte. In een organisatie met meer dan 50 mensen heeft de bestuurder al de mogelijkheid een medezeggenschaporgaan in te stellen, zegt de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).’


Genoeg jurisprudentie

De gang naar de rechter is een ultieme stap na maandenlang overleg over het onderwerp. Ook maandag bleven de standpunten haaks op elkaar staan. Soriano: ‘We gaan echt niet over één nacht ijs. We ons laten adviseren door advocaten en andere deskundigen. Er is genoeg jurisprudentie. Van Gils bepaalt niet hoe medezeggenschap eruitziet.’


Medezeggenschap in drie lagen

Zelf heeft de COR meerdere malen over het onderwerp gestemd en ook de achterban is tweemaal geraadpleegd. ‘Wij prefereren een 3-lagenstructuur met een kleinere COR, een OR op elk clusterniveau en daaronder medezeggenschap bij alle RVE’s. We hebben aangeboden de huidige structuur twee jaar te behouden en intussen naar andere vormen te kijken. We betreuren het dat we deze stap nu moeten nemen. We waren er graag gezamenlijk uitgekomen, maar Van Gils houdt stug vol.’


Besluiten gemakkelijker doordrukken

Soriano noemt dat “spijtig”. Volgens hem is Van Gils al sinds het advies op de hoofdstructuur van dit standpunt van de COR op de hoogte. ‘Ons bekruipt het gevoel dat hij na het akkoord over de fijnstructuur van de organisatie medezeggenschap niet meer nodig vindt. Hij kan met zo min mogelijk medezeggenschap en tegenspraak natuurlijk snel handelen en besluiten erdoorheen drukken.’

 

Verschil van inzicht

Na het maandagse overleg heeft de COR Van Gils verteld naar de rechter te stappen. ‘Zijn reactie? “Het zij zo.” De medezeggenschapstructuur blijft tot de uitspraak van de rechter wel zoals die is.’ Gemeentewoordvoerder Bas Bruijn laat weten dat de gemeentelijke organisatie niet op de hoogte is van de gang naar de rechter. Hij bevestigt wel dat gesprekken over de medezeggenschapsstructuur gaande zijn en dat daar een verschil van inzicht over is. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nico op
010 Geen woorden maar daden. 020 geen daden maar woorden. Lijkt me prima als je als OR als je je focused op echte punten en deze bespreekt met secretaris. Volgens mij is de reorganisatie nu het hoofdthema, dat wil je toch niet in 3 lagen bespreken hoop ik. Zelfs bij de OR is sprake van bestuurlijke drukte :-)
Door Piet (Adviseur) op
En dan ook direct het doorgeslagen vacature management aanpakken. Zelfs een putjeschepper (fictieve functie) moet tegenwoordig een zwaar (zogenaamd niet verplicht) assesment doen en wordt afgewezen (kan zogenaamd niet) als deze dat niet kan of wil. Daarnaast hebben commerciele bedrijven (o.a. psychologen) toegang tot de gegevens van deze (fictieve) putjeschepper (zonder diens toestemming overigens) dus hoezo privacy en hoezo netjes omgaan met medewerkers?
Wel efficient natuurlijk maar daarnaast best wel moreel twijfelachtig.
Door H. Wiersma (gepens.) op
De gedachtegang van Van Gils lijkt me niet onlogisch. Het voorkomt in ieder geval dat er allemaal oneffenheden ontstaan bij een noodzakelijk collectief personeelsbeleid. Het is bovendien een héél veel efficiënter systeem en vraagt héél veel minder menskracht.
Door Alex (oud-ambtenaar) op
Vreemde opstelling van deze gemeentesecretaris. Er is ongetwijfeld een mandaat, machtigings en volmacht structuur in Amsterdam waardoor lager in de organisatie wel degelijk in formele zin besluiten kunnen worden genomen. Als je medezeggenschap vervelend vind of te duur of noem maar wat op, zeg het dan harop en kom niet met een dergelijk onzinargument.
Door C. Jordaan (voorzitter or) op
Wat jammer van de onderlinge samenwerking. nooit fijn om naar de rechter te gaan. Hou wel vol COR, medezeggenschap is van de medewerkers en niet alleen van een gemeentesecretaris! (wel zonde van al het geld wat hierin gestoken is, jullie kunnen het zo goed voor andere zaken gebruiken. Zou de gemeentesecretaris daar geen rot gevoel over hebben?)
Door reiziger (ambtenaar) op
Goed gezien ambtenaar plukken in rotterdam ook nog steeds de wrange vruchten van zijn beleid indertijd . Samen met mevr Kriens toendertijd hebben zij toen ook gebezemd . Met dien verstande dat veel mensen in de lage salaris schalen konden afvloeien en de directeuren en managers bleven zitten of stoel ruilden. En kijk wat gebeurt van gils en kriens allebei weg ellende achter latend en beide weer een topbaan met topsalaris en wederom beide op een plek om ambtenaren op allerhande en mogelijke manieren die in hun vermogen ligt dwars te zitten
Door Ambtenaar (ambtenaar) op
Heeft die man ook al eens Rotterdam verlaten na een "geslaagde" reorganisatie?
Door tante Bep (even doorgeven) op
020 heeft onderhand meer ambtenaren dan inwoners..
Door Lisja op
Zegt veel over dhr. Van Gils