of 65101 LinkedIn

Concept bestuursakkoord ondertekend

Het kabinet en lagere overheden hebben donderdagmiddag in het ministerie van Algemene Zaken afspraken ondertekend over de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen op terreinen als arbeidsmarkt, jeugdzorg, AWBZ, ruimte en natuur. Het gaat om een onderhandelaarsakkoord. Niet iedereen is positief over het akkoord.
2 reacties
Het kabinet en lagere overheden hebben donderdagmiddag afspraken ondertekend over de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen op terreinen als arbeidsmarkt, jeugdzorg, AWBZ, ruimte en natuur. Het gaat om een onderhandelaarsakkoord. Niet iedereen is positief over het akkoord.

Kader

De komende tijd leggen het Interproviciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het akkoord voor aan hun achterban. Volgens minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken wordt met het akkoord een 'kader aangegeven', waarbinnen het kabinet maatregelen doorvoert. De afspraken regelen de verdeling van taken en geld tussen de verschillende overheden. Met de verdeling van taken is een bedrag gemoeid van in totaal ongeveer 8,5 miljard euro. Daarnaast wordt volgens Donner circa 2 miljard euro aan bezuinigingen verdeeld.

 

Reactie VNG 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het onderhandelaarsakkoord dat met het kabinet is gesloten 'er goed uitziet'. Dat stelde voorzitter Annemarie Jorritsma donderdag in een reactie. 'We hebben gelukkig de laatste maanden in het overleg vooral forse stappen gemaakt op het gebied van vrijheden van beleid’, stelde zij.  De VNG is bezorgd over bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Minister Donner constateerde dat de gemeenten op dit punt 'het Rijk het vel over de oren heeft getrokken'. Hij stelde dat er een reorganisatiefonds komt voor de sociale werkvoorziening. Gemeenten vrezen echter dat dit niet afdoende is. Daarom is afgesproken dat na twee jaar een onafhankelijke commissie zal bekijken of er geld bij moet.

 

Reactie FNV

Vakbond FNV is minder positief over het akkoord. De kilheid waarmee mensen met een arbeidshandicap worden aangepakt, blijft schokkend. Dat is de eerste reactie van de vakcentrale. De FNV beschuldigt staatssecretaris De Krom ervan de nieuwe wet werken naar vermogen aan te grijpen om forse bezuinigingen door te voeren. Het doel van de wet, meer duidelijkheid, is faliekant mislukt, stelt de FNV. Door de uitvoering van de regeling bij gemeenten neer te leggen 'hebben we er straks 418'.

 

Reactie Cedris

Ook brancheorganisatie van sociale werkvoorzieningsbedrijven Cedris, blijft kritisch en noemt de bezuinigingen op de onderkant van de arbeidsmarkt 'buitenproportioneel'. ‘We dreigen naar schatting 500.000 mensen die wíllen werken, maar dat zonder hulp niet voor elkaar krijgen, aan de kant te laten staan. Op die manier laten we talenten onbenut’, meent de voorzitter van Cedris, Leemhuis-Stout. Cedris vindt dat de herstructureringsfaciliteit van 400 miljoen die is afgesproken in het concept akkoord onvoldoende is om de bezuinigingen het hoofd te bieden.  

 

Reactie Divosa

Voorzitter René Paas van de vereniging voor sociale diensten, Divosa, voorziet dat gemeenten uiteindelijk de rekening moeten betalen voor de decentralisatie van de Wajong, de veranderingen in de Wsw en de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wnv). Wel vindt hij dat het Bestuursakkoord voldoende verbeteringen bevat om het aan gemeenten voor te leggen. 'Gemeenten moeten nu hun knopen tellen. Het Bestuursakkoord is beter dan het regeerakkoord, maar neemt de pijn niet weg. Bezuinigen op uitkeringen en kansen op werk blijft dom bezuinigen', aldus Paas. Zijn grootste bezwaar is dat het kabinet gemeenten taken oplegt zonder daar voldoende middelen tegenover te stellen.

 

Reactie GroenLinks

GroenLinks roept partijgenoten in gemeenten en provincies op zich te verzetten tegen het concept-bestuursakkoord. Tweede Kamerlid Jesse Klaver vreest voor circa 2 miljard euro aan bezuinigingen die in het onderhandelaarsakkoord zijn afgesproken door het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Klaver wil in een spoeddebat verantwoordelijk staatssecretaris Paul de Krom aan de tand voelen.

 

Beslissen

Minister Donner liet al weten zich geen zorgen tem aken over kritiek die een aantal provincies en vooral grote steden uiten op de plannen. Hij stelde dat het kabinet onderhandelt met de koepelorganisaties en niet met afzonderlijke provincies en gemeenten. Bovendien wees hij erop dat over de hervormingen de wetgever in Den Haag toch uiteindelijk beslist.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is nog steeds allemaal hap snap, waardoor de klappen vaak op de verkeerde plaats belanden. Prioriteit zou de innovatie van de inrichting van het bestuur in ons land moeten krijgen. In die hoek is het angstig stil!
Door m. bosma (ambtenaar) op
Als ik voorzitter van de VNG was zou ik, na lezing van de reactie van minister Donner op het concept-bestuursakkoord, meteen met een potje tipex richting Den Haag zijn vertrokken. Effectief stelt Donner het sluiten van bestuursakkoord een wassen neus is: de wetgever in Den Haag beslist immers uiteindelijk toch.

Vacatures

Van onze partners