of 63428 LinkedIn

Commissie-Van Aartsen: toezicht ver onder de maat

Het is slecht gesteld met het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het ontbreekt de omgevingsdiensten aan kennis en doorzettingsmacht. Het rijk voert geen overkoepelende regie. ‘Doordat het stelsel niet functioneert zoals bedoeld, ontstaat vermijdbare schade.’

Het is slecht gesteld met het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het ontbreekt de omgevingsdiensten aan kennis en doorzettingsmacht. Het rijk voert geen overkoepelende regie. ‘Doordat het stelsel niet functioneert zoals bedoeld, ontstaat vermijdbare schade.’

Hard oordeel

Dat is het harde oordeel van de adviescommissie onder leiding van Jozias van Aartsen in het rapport Om de leefomgeving. De commissie kreeg in juni 2020 van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) de opdracht te adviseren over maatregelen die het VTH-stelsel op milieugebied slagvaardiger en effectiever kunnen maken. Aanleiding waren de frequent voorkomende milieu-incidenten bij onder meer Tata Steel en Chemelot.

 

Onvoldoende robuust

Volgens de commissie is de onafhankelijkheid van de omgevingsdiensten bij het uitvoeren van hun taak ten onrechte ondergeschikt gemaakt aan nabijheid bij het bevoegd gezag.  Daarnaast zijn de omgevingsdiensten ‘onvoldoende robuust’ om hun toezichtsrol goed op te pakken en kampen ze met een te divers takenpakket. Daardoor komt een regionale handhavingsstrategie volgens de commissie niet van de grond.  


Toezicht ontbreekt

Dat kon allemaal gebeuren omdat het interbestuurlijk toezicht op de omgevingsdiensten geheel ontbreekt. Er is geen regie vanuit het rijk. ’Stelselverantwoordelijkheid door de bewindspersoon is in de huidige vorm een fictie’, concludeert de commissie. Ze adviseert het huidige pad van ‘doorontwikkeling’ van het VTH-stelsel te verlaten. ‘Daarvoor zijn dwingender ingrepen nodig om de hoofdproblemen van vrijblijvendheid en fragmentatie aan te pakken.’

Tien maatregelen
De commissie-Van Aartsen noemt tien maatregelen om het VTH-stelsel te verbeteren. Zo moet de ondergrens voor de omvang van de omgevingsdiensten worden verhoogd .Er moet meer prioriteit, capaciteit en inzet komen voor strafrechtelijke handhaving en vervolging. Takenpakket en financiering van omgevingsdiensten moeten landelijk worden afgestemd. Verder worden omgevingsdiensten verplicht tot informatie-uitwisseling en tot investeren in kennisontwikkeling. Ook moet er rijkstoezicht komen op het functioneren van de omgevingsdiensten.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Rutte en wakker worden? Hij slaapt, kruideniert en past slechts op de winkel.
Door drs. E. Nabled op
Arme mensen die in de nabijheid van zware en vervuilende industrie wonen. Mijn schoonvader werkte bij zo'n chemiereus. Zowel hij als zijn collega's hebben de 60 niet gehaald; allemaal kanker.
Door Henk op
En sommige diensten moeten vooral zelf in de spiegel kijken hoe de afgelopen 8 jaar VTH taken zijn uitgevoerd. Dat heet zelfreflectie
Door Adriaan Zwaag op
Dit rapport komt mooi op tijd. De inhoud is dodelijk voor zowel rijk, provincies als gemeenten. Een extra argument om per direct de Omgevingswet te stoppen. Het was niks, het is niks en het wordt nooit iets, 3x niks dus.
Door wottsjer (Watcher) op
Het kon allemaal wel minder, prov en gem konden hun eigen toezicht wel regelen op milieugebied evenzo als in RO.
Niks dan geklooi en amateuristisch gerommel sindsdien en RO en milieu gaan verder rustig naar de gallemiezen.
Als zelfs een echte liberaal als van Aartsen vast moet stellen dat het dramatisch gesteld is met VTH, dan wordt het tijd dat Rutte cs wakker worden en echt stappen zetten.
Of wachten we net als bij de stikstof en net als bij de klimaatmaatregelen tot hogere rechters de boel op slot gooien?
Door Maurice op
Schokkende conclusie. Laat VTH over aan Rijksdiensten. Die hebben voldoende kennis in huis, opereren op vlieghoogte en staan boven dorpspolitiek.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners