of 59212 LinkedIn

College Flevoland valt om Oostvaarderswold

Per direct hebben Marc Witteman, Anne Bliek, Jan-Nico Appelman en Jaap Lodders hun functie neergelegd als gedeputeerden van provincie Flevoland
11 reacties

De vier gedeputeerden in de provincie Flevoland hebben per direct hun functie neergelegd. Dat meldden zij woensdagavond tijdens een vergadering van Provinciale Staten Flevoland over het vernietigend rapport over het mislukte natuurproject Oostvaarderswold.

Niet kunnen verweren

Het zijn Marc Witteman (PvdA), Anne Bliek (VVD), Jan-Nico Appelman (CDA/ChristenUnie) en Jaap Lodders (VVD). De gedeputeerden zeggen dat ze zich niet hebben kunnen verweren tegen de conclusies van een rapport over Oostvaarderswold, omdat het direct in de openbaarheid is gekomen.

 

Beeldvorming

Aan het begin van het debat legde Witteman, mede namens de collega-gedeputeerden, een verklaring af. De aanleiding voor het ontslag zijn de conclusies in het rapport en in het bijzonder de beeldvorming over de handelwijze van het college, die ontstond na de publicatie van het onderzoeksrapport, aldus de provincie.

 

Geen open gesprek

In de verklaring staat onder meer: ,,Het college is van mening dat het nu vooral van belang is dat er rust komt op het dossier van de natuurontwikkeling in Flevoland. Onze provincie staat voor forse opgaven die vragen om een daadkrachtig bestuur die de opgaven voor de toekomst met gezag kan aanpakken. Dat bestuur moet daarbij kunnen steunen op een meerderheid in uw Staten om discussies zoals die nu zijn ontstaan achter zich te laten. Het college heeft in de huidige situatie geen positie meer om een open gesprek te voeren met de Staten over dit onderwerp. Dit is de reden dat wij besloten hebben om politieke consequenties te verbinden aan de door de onderzoekscommissie gepresenteerde rapportage.''

 

Meerdere malen in de fout

Uit het rapport over het project bleek onlangs dat de provincie Flevoland meerdere malen de fout is ingegaan in het proces rond Oostvaarderswold. Zo zette Gedeputeerde Staten (het bestuur) van Flevoland alles op alles om het natuurproject erdoor te drukken en werd er onvoldoende rekening gehouden met de risico's. Daarbij werden de Provinciale Staten (parlement) onvoldoende geïnformeerd.

 

Stekker eruit

De Raad van State trok in maart definitief de stekker uit het project, nadat het Rijk in 2010 al had aangegeven niks meer te zien in het natuurgebied dat de Oostvaardersplassen met het Horsterwold bij Zeewolde moest verbinden. Het dagelijks bestuur van Flevoland ging juist extra gehaast te werk met de aanleg, zodat er geen weg terug meer zou zijn.

 

Risico's niet onderzocht

Wat daarvan de financiële risico's waren, werd niet goed onderzocht. Gedeputeerde Staten gingen aan de slag zonder goed in de gaten te houden of er wel genoeg geld en steun was voor het project.

De Flevolandse Statenleden kwamen ook niet ongeschonden uit het rapport. Provinciale Staten hadden doortastender moeten zijn volgens de onderzoekscommissie, ook al verzuimden de Gedeputeerde Staten om de leden volledig in te lichten. Zo werden wel kritische vragen gesteld, maar namen de partijen te snel genoegen met een antwoord.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet (consultant) op
@ LEX BROERE, Beste Lex, je haalt er allerlei irrelevante zake bij.

Kortweg gaat het om G.S. die ( ook volgens Gerechtelijke uitspraak en die van de R.van St) in strijd met Rijksbeleid ca € 140 milj uitgaf, om zo te dwingen Oostvaarderswold door te laten gaan.
Daar doe jij geen uitspraken over, behoudens omtrent irrelevante aspecten.
Door lex broere op
@Piet
Hee Piet de consultant, nog altijd even arrogant lees ik en slecht op de hoogte. Laat je wat betreft Bleker eens informeren door de gedeputeerde Munniksma van Drente of Jan Jaap de Graeff, scheidend algemeen directeur van de ver. Natuurmonumenten of Jaap Dirkmaat voorzitter van Das en Boom. Om er maar een paar te noemen. Gezien je kritiek op het openbaar bestuur blijft het bijzonder te lezen dat je als ambtenaar wel bleef meewerken aan die onfrisse grote projecten. Of heb je toen ontslag genomen, of als klokkenluider gefungeerd of daadwerkelijk actief tegenstanders van informatie voorzien? Situatie in Limburg en Friesland zijn qua onderwerp niet te vergelijken met die in Flevoland. Zeker gezien het feit dat de Rijksoverheid tot voor kort groot voorstander was van het Oostvaarderswold project.
Door Piet (consultant) op
@DOOR GEEN BUITENTING PARKSTAD. Inderdaad het is een bekende truc hoe politicie op deze wijze zaken onomkeerbaar maken. Ik ben jaren ambtenaar geweest bij de 2 grootste Gemeenten van Ned. Dus was regelmatig bij grote projecten betrokken en de bijbehorende strijd daaromtrent! Bij de Prov Friesland speelt iets soortgelijk. Grondaankopen t.b.v. weg aanleg, terwijl de aanleg volstrekt onzeker is!!!

Die is heel vaak zeer, zeer onfris! Daarom ben ik ook voorstander van aansprakelijkheidsstelling
Door Geen Buitenring Parkstad op
In Limburg voltrekt zich op dit moment een vergelijkbare situatie. De Proivncie wil een 4-baans snelweg erdoor drukken. De Raad van State buigt zich nu al voor de 2e keer over de Buitenring Parkstad. De verwachting is dat ook deze keer het inpassingsplan vernietigd zal worden. Desondanks gaat de Provincie (VVD-gedeputeerde Koppe) nog snel 90 miljoen euro uitgeven aan de voorbereidingen voor deze weg, kennelijk met het doel om de aanleg onomkeerbaar te doen zijn. Dat geld is weggegooid als de Raad van State die plan vernietigt!
Door Dolf (natuurwerker) op
Ga eens in het Horsterwold of het Hulkesteinsebos wandelen. Dan zie je meteen dat de provincie Flevoland helemaal niet wéét hoe ze natuur moet beheren. Want dat zijn geen bossen maar ééntonige plantages. Ecologische gedrochten, die ontstaan zijn op de tekentafel. Slecht toegankelijk ook vaak, met een beperkte padenstructuur. Vergelijk dat eens met de Veluwe...
Goed dat dit project niet doorgaat. In tijden van stijgende voedselprijzen ga je de beste landbouwgrond van West-Europa niet opofferen voor slechte kwaliteit natuur.
Door Piet (consultant) op
@ROLAND. In casu was sprake van bewuste misleiding door G.S. van P.S., alsmede het ongedekt geld uit geven ca € 140 milj.

Als ik dat doe in mijn praktijk hang ik fallicant, op grond van het Private recht " wanprestatie, misleiding, vorm van oplichting', diefstal'. Toch wel van gehoord Ronald?

Nog een klein Overheidsvoorbeeld, Harry Borghouts van Gr.L. oud Com van Kon in N.H. was direct verantwoordelijk voor de beleggingen van Ishave in Ijsland, ca € 100.milj naar knoppen. Daarna werd hij voorgesteld om bestuursvoorzitter te worden bij het ABP. En toen dat dan toch niet door ging, werd hij later voorgesteld voor de 1e Kamer! Het is bedroevend Ronald wat er bij de Overheid mogelijk blijkt.

Kortom niet echt een snuggere reactie dat de aansprakelijk richting consultants zou moeten worden verbeterd Ronald!

Door roland op
@Piet,
Bestuurders worden nauwelijks persoonlijk aangesproken voor wanbeleid, maar dat geldt ook voor adviseurs, consultant e.d.
Kunnen we ook veranderen?
Door Piet (consultant) op
@LEXBROERE, Beste Lex, ik zou het fijn vinden en ook moedig als U, Uw standpunt zou motivereen en beargumenteren. Maar om zomaar iets ( onbetrouwbaar sujet, malloot e.d.) het luchtruim in te flappen is wel erg kort door de bocht! Of is dit tegenwoordig het fatsoen?
Door lex broere op
Vernietigend rapport.Het is toch wat! Een prachtig project, tot voor kort gedragen door de Rijksoveheid. en mede ondersteund door de Staten zelf wordt door toedoen van een malloot en onbetrouwbaar sujet om zeep geholpen. Als er iemand moet worden aangeklaagd en strafrechtelijk vervolgd dan is het wel staatssecretaris Henk Bleker voor onbehoorlijk bestuur.
Door Jos Praat (beleidsmedewerker) op
Zo te lezen zullen deze 4 niet echt gemist worden..........