of 59345 LinkedIn

College en coalitie Maasdriel wankelen

Het gemeentehuis van Maasdriel
Het gemeentehuis van Maasdriel
Als de gemoederen in Maasdriel niet tot bedaren komen, zit er niets anders op dan een regeringscommissaris aan te stellen. Dat stelt de Maasdrielse VVD-partijvoorzitter Hans van der Zalm als reactie op de zoveelste politieke crisis in de Gelderse gemeente, deze keer in de gelederen van zijn eigen partij.

Nieuwe episode
De bestuurlijke onrust in Maasdriel gaat een nieuwe episode in, nu de VVD-fractie in de Gelderse gemeente is gespleten. Drie van de vijf fractieleden willen hun ‘eigen’ wethouder Cees Sips van Financiën de laan uitsturen, waarmee het draagvlak van het college wegsmelt en ook de coalitie wankelt.

Machtspelletjes
‘Ik ben klaar met de machtspelletjes, halve waarheden en leugens, ook in mijn eigen partij,’ zegt Van der Zalm. ‘Als wij niet op een gezonde manier discussiëren en uitsluitend rottigheid rondstrooien zeg ik: laat die regeringscommissaris er alsjeblieft snel komen.’ Hij wil nog een lijmpoging doen binnen de VVD-fractie. Slaagt die niet, dan is het aan de ledenvergadering om consequenties te verbinden aan de positie van individuele raadsleden. 

Gelekt
Sips heeft vertrouwelijke informatie, onterecht verkregen via één van de fractieleden,’gelekt’  in het college, beweert Van der Zalm namens de meerderheid van de fractie. Met het opzeggen van het vertrouwen in Sips steunt het college niet meer op een meerderheid in de raad. De resterende twee VVD-fractieleden, waaronder fractievoorzitter Frits van Endhoven, staan onverkort achter Sips. In de negentienkoppige raad heeft de coalitie van VVD, PvdA en de lokale partij Samen Sterk Maasdriel (SSM) een meerderheid van één zetel. CDA en GroenLinks vormen de oppositie.

Externe wethouder
VVD-fractievoorzitter Van Endhoven beweert dat de ‘dissidenten’ willen dat ook de onlangs door waarnemend burgemeester Dick de Cloe (PvdA) aangestelde ‘externe’ wethouder Jos Huizinga van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (CDA) verdwijnt. In diens plaats zou de vorig jaar opgestapte VVD-wethouder Ko Hooijmans moeten terugkeren in het college. Van der Zalm ontkent beide beweringen: het zou slechts binnenskamers de mening van één van de fractieleden zijn geweest. Hooijmans vertrok toen bleek dat hij eerder ten onrechte wachtgeld had gekregen. Om schoon schip te maken verdween na enig aandringen en meerdere onafhankelijke onderzoeken ook wethouder Ton Verachtert van SSM van het toneel, een bestuurder met veel aanzien, maar door velen ook beschouwd als kwade genius.   

Vleugellam

Waarnemend burgemeester Dick de Cloe (PvdA) dringt aan op duidelijkheid van de VVD, omdat het college niet verder kan met een vleugellamme wethouder. De Cloe is door Commissaris der Koningin Clemens Cornielje aangesteld als waarnemend burgemeester met extra bevoegdheden. Onder zijn leiding krijgt de lokale politiek een laatste kans zélf af te rekenen met het besmeurde bestuurlijke blazoen. Komt er geen einde aan de ruzies die politiek en samenleving verscheuren, dan krijgt De Cloe de titel ‘regeringscommissaris’. Zo’n functionaris heeft bijna carte blanche, omdat de raad grotendeels buitenspel staat. Dat zou bijna een unicum zijn in de Nederlandse politiek.

Klemmend beroep
De waarnemend burgemeester deed naar eigen zeggen een klemmend beroep op de VVD-fractie om de interne conflicten vóór vrijdag op te lossen en wethouder Sips niet langer ‘te laten bungelen’. De VVD-wethouder beraadt zich intussen op zijn positie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door inwoner maasdriel op
Wat is de stem van de kiezers eigenlijk waard? Door zomaar allerlei dure baantjesjagers aan te stellen die zogenaamd zo'n geweldige reputatie hebben. Sips is tenminste een vent met ballen. Gooi de rotte appels van een raadsleden eruit zodat die over kunnen lopen naar het CDA. Sips moet gewoon blijven zitten. In Driel zitten veel varkens onder de mensen.