of 65101 LinkedIn

COA heeft duizenden opvangplekken te weinig

© Shutterstock
© Shutterstock
14 reacties

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht in 2022 zeker 6000 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig te hebben. Naar verwachting zijn er volgend jaar 42.000 opvangplekken. Eind december van dit jaar zijn er ongeveer 36.000 opvangplekken beschikbaar, die allemaal bezet zijn.

Tijdelijke aard
‘Daarnaast zijn de locaties die sinds september 2021 zijn gerealiseerd voor 80 procent van tijdelijke aard, in hallen, rivierschepen en dergelijke. Veel overeenkomsten lopen al in het eerste en tweede kwartaal van 2022 af’, laat het COA weten in een persbericht. Het gaat om ongeveer 7000 tijdelijke plekken, die het COA het liefst vervangt door vaste opvangplekken. Als de tijdelijke opvangplekken vervallen, komt dat neer op een tekort aan opvang voor 13.000 asielzoekers.

Toekomstbestendige oplossingen
‘De komende maanden moeten we tijdig voldoende extra plaatsen realiseren én werken aan toekomstbestendige oplossingen’ zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker. ‘Dit is in het belang van onze bewoners, de gemeenten en de medewerkers van het COA.’ De afgelopen maanden was het vaak te druk in de nachtopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nachtopvang is plek voor 275 mensen, maar soms sliepen er honderden mensen meer. In sommige gevallen betekende dat dat mensen op stoelen moesten slapen.

Doorstroom
Een groot probleem is de doorstroom van statushouders naar een woning, vanwege het grote woningtekort in Nederland. Er verblijven momenteel 11.000 vergunninghouders in asielzoekerscentra van het COA, 7000 al langer dan drie maanden. Zij mogen in Nederland blijven en het is de bedoeling dat zij binnen veertien weken huisvesting hebben. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Willink op
Het klopt wat Rellie zegt. De 65 % van die mensen in de bijstand zijn harde en openbare cijfers. Nog een kostenpost van de zogenaamde vluchtelingen die we in het verleden, nu en nog jaren gaan betalen met elkaar. Maar ik begreep dat de stemmers van een aantal politieke partijen deze kosten wil overnemen. Lijkt me een goed item om dat in de verkiezingen mee te nemen.
Door Bennie op
Ophalen van geselecteerde asielzoekers lees ik. Een asielzoeker zou nog wat zijn. Maar die hebben we al een tijd niet meer, het zijn allemaal gelukszoekers. En als er mensen zijn die dat toch willen, dan betalen ze dat ook maar. Kijken hoe snel het over is.
Door Bart (Beleidsadviseur) op
We moeten de woningnood problemen en andere problemen in dit land niet in verband brengen met het asielbeleid. Het zijn twee gescheiden zaken, het is niet zuiver. het gaat er als eerste om of en hoe wij vluchtelingen willen helpen. Wat mij betreft: vluchtelingenhulp: JA. Asielrecht met aanvraagloket in Ter Apel: NEE, het is om diverse redenen onuitvoerbaar en onwenselijk om hiermee door te gaan. Humaner om ieder jaar een geselecteerde groep hierheen te halen.
Overigens zijn de consequenties van de 750.000 arbeidsmigranten in dit land voor de woningvoorraad vele malen groter dan de gevolgen die het asielbeleid heeft.
Door Spijker (n.v.t.) op
Er is natuurlijk een duidelijk verband tussen:
1. het aantal asielzoekers (lees vluchtelingen) wat ons land binnenkomt en
2. de beschikbare accommodatie.
Economische asielzoekers behoren hier helemaal niet te zijn, zodat daarmee geen rekening mee hoeft te worden gehouden.
Maar dit 'buskruit' hebben ze in Den Haag nog steeds niet uitgevonden.
Door Zipje op
In Amsterdam krijg je geen woning meer als je al bij iemand inwoont. Dus als je gescheiden bent en je tijdelijk bij een vriend of familielid inwoont heb je pech maar asielzoekers, arbeidsmigranten en buitenlandse studenten moeten kosten wat het kost worden gehuisvest. In Frankrijk is de bom al aardig aan het barsten maar wat D66 betreft kan er best nog meer bij. Dat is ook makkelijk gezegd want het gaat niet ten koste van hun achterban.
Door Rellie op
Toch maar niet doen al die opvangplekken en die doorstroom van statushouders evenmin. Ruim 65% van die mensen komt hier nooit aan de slag en gaat de bijstand in. En de 'zieligheid van kwetsbare vluchtelingen' vind ik helemaal een dooddoener; Velen hebben er duizenden euro's voor betaald, dus die zijn al helemaal niet 'kwetsbaar'
Door Gezinus op
Dit kan zo niet doorgaan: Ons land wordt overspoeld door gelukzoekers (echte vluchtelingen blijven welkom!). Geldverslindend en maatschappij-ontwrichtend wat er nu plaatsvindt. Wanneer komt de politiek nu eens bij zinnen? Opvang in de regio, dat is de enige begaanbare oplossing, in plaats van deze ongebreidelde immigratie.
Door Bart (Beleidsadviseur) op
VVD en CDA hebben een verkiezingsbelofte gedaan tav immigratie. Vervolgens lees je in het treindocument dat ze in onderhandeling treden met D66 voor een coalitie en dat beperking van de immigratie voor VVD en CDA alleen een manier was om kiezers te trekken. Heel vervelend dat we in Nederland met deze politieke realiteit te maken hebben. VVD, CDA en D66 het is één pot nat en het sluit niet aan op wat de kiezer wil. De kiezer heeft terecht zijn buik vol van bevolkingsgroei. Door mevrouw Ollongren zijn allerlei locaties aangewezen voor grootschalige woningbouw, maar de infrastructuur zijn we vergeten. Het enige wat deze coalitie doet dat is vervuilende boeren van ons belastinggeld uitkopen om woningbouw mogelijk te maken. Niet vanwege het milieu, ben je mal!! Alles gaat gewoon door of nog sneller: asielmigratie, gezinshereniging, arbeidsmigratie en dat in een razend, moordend tempo. Dat is iets anders dan het regeren van dit land. Er wordt geroepen: “er komen tribunalen”. Dat is geen taal voor de tweede kamer, maar wat werkt nog om hier de politiek te laten acteren naar wat de bevolking wil.
Door Frits op
Hou op met deze onzin. Je ondergraaft het (nog) bestaande draagvlak voor het asielrecht op deze manier. Alleen degenen die voldoende middelen hebben, melden zich aan Europa's grenzen en kunnen aanspraak maken op asiel. Al eerder is aangetoond dat slechts een klein deel (minder dan dertig procent) binnen de asieldefinitie past en dat het merendeel economisch migrant is. Vang met ruimhartige middelen in de regio op en verleen (eerst) tijdelijk asiel.

Voor onze eigen arbeidsmarkt hoeven we het niet te doen. Het grootste deel van de nieuwkomers is voor onze arbeidsmarkt ondergekwalificeerd en belanden rechtstreeks in de bijstand. Dat is geen fair perspectief voor degenen die hier komen en geeft een unfaire (belasting)druk op Nederlanders.

Vacatures

Van onze partners