Conflict

De briefschrijver kreeg jaren geleden een conflict met de gemeente over illegale kamerverhuur. Sindsdien bestookt hij de gemeente met honderden bezwaarschriften en tijdrovende beroepen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De man is zelfs twee keer vastgezet in een huis van bewaring vanwege zijn praktijken.


Dwangsom

Volgens het OM heeft de brievenstroom de gemeente Dordrecht tussen 2013 en 2015 al 1,24 miljoen euro gekost. Voor 2016 verwacht de gemeente 2,5 tot 3 ton kwijt te zijn aan de afhandeling van de brieven van de man. De rechter beval K. om niet meer dan tien brieven per maand te versturen, op straffe van een dwangsom. Dat heeft geen effect gehad, de stroom brieven gaat door. K. gebruikt daarvoor vaak de naam van iemand anders. Valsheid in geschrifte, vindt de rechtbank in Dordrecht. (ANP)