of 63623 LinkedIn

CdK Zuid-Holland in gesprek met vier Bollengemeenten

Jaap Smit, de nieuwe Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, zal over een paar weken een reeks gesprekken voeren met de vertrouwenscommissies van de vier Bollengemeenten over de procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester. 'Hij klinkt positief.'

Jaap Smit, de kersverse Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, gaat met de gemeenten Teylingen, Hillegom, Lisse en Noordwijk in gesprek over de procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester.

Burgemeestersvacatures opengesteld
De gemeenten Teylingen, Hillegom, Lisse en Noordwijk hebben nu al een tijdlang alle vier een waarnemend burgemeester. De vorige Cdk Jan Franssen (VVD) schreef vlak voor zijn afscheid in december een brief aan de vier gemeenten, waarin hij hen liet weten de minister te adviseren de burgemeestersvacatures open te stellen nu duidelijk is hoe de bestuurlijke toekomst van de streek er uit gaat zien.

Wettelijke instrumenten
Franssen zegt daarin ook het te betreuren dat de gemeenten niet tot een gezamenlijk samenwerking zijn gekomen. De gemeente Noordwijk wilde namelijk niet deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling met de drie andere gemeenten. Franssen schreef ook dat het college van Gedeputeerde Staten zich, zo nodig met gebruikmaking van wettelijke instrumenten, zal blijven inzetten om de gemeente Noordwijk alsnog aan de gemeenschappelijke regeling te laten deelnemen.

Teleurstellend en ontmoedigend
Dit viel niet in goede aarde bij Puur Noordwijk, de grootste partij van de gemeente Noordwijk. Die noemde in een brief naar de CdK, de Staten en minister Plasterk de dwang die hieruit sprak "teleurstellend". ‘Ontmoedigend nu de Bollenstreek juist op weg is naar een intensieve samenwerking die niet vrijblijvend is, gebaseerd op vertrouwen en kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak.’

Burgemeester categorie B
Daarbij was de partij "verbijsterd" over de passage in de brief van Franssen dat de fractievoorzitters na het vertrek van burgemeester Groen zelf voor hadden gekozen een waarnemend burgemeester aan te stellen. De partij spreekt dat met klem tegen. Volgens hen greep Franssen het vertrek van Groen aan om druk uit te oefenen op het versneld uitvoeren van een onderzoek naar gemeentelijke samenwerking. Ook zou hij hebben aangegeven een waarnemer (categorie A) te zullen benoemen, maar mocht de raad vasthouden aan een kroonbenoemde burgemeester zij moesten rekenen op een burgemeester van categorie B.


Reeks gesprekken
Een woordvoerder van CdK Jaap Smit (CDA) laat weten dat een reeks gesprekken met alle Bollengemeenten zal plaatsvinden om voor elke gemeente tot een kroonbenoemde burgemeester te komen. Op 3 maart is het gesprek tussen Smit en de vertrouwenscommissie van de gemeente Noordwijk. ‘Eerst zal de Commissaris de vertrouwenscommissies van de vier gemeenten afzonderlijk spreken. Dan volgt een overleg over welke gemeente eerst een burgemeester krijgt’, aldus de provinciewoordvoerder.

Geen verschil in houding
Volgens hem zit er geen verschil tussen de houding van de vorige CdK en de huidige CdK op dit punt. ‘Hij zit er niet anders in.’ Dit geldt ook voor de passage over de "wettelijke instrumenten om Noordwijk aan de gemeenschappelijke regeling te laten deelnemen". ‘Ze zullen toch moeten samenwerken.’ Op de vraag of de huidige CdK vindt of er voldoende harde afspraken zijn gemaakt over samenwerking tussen de regiogemeenten kan de woordvoerder niets zeggen. ‘Dat is een inhoudelijk punt.’

Niet terugkijken, maar vooruit
Fractievoorzitter Taetske Visser van Puur Noordwijk is voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeente Noordwijk. Vanuit die laatste positie zegt ze dat het gesprek vooral een kennismaking moet worden met de nieuwe CdK. ‘Ik heb een goed gevoel bij de wijze hoe de CdK schrijft.’ Ze hoopt dat het met Smit beter zaken doen is dan met Franssen. Die heeft ze alleen per brief gesproken. ‘Hij was niet bereid het gesprek in persoon aan te gaan.’ Het gesprek met Smit gaat ze in met een positieve insteek. ‘Ik wil niet terugkijken, maar vooruit.’

Gesprek voor verkiezingen
Toch wilde de vertrouwenscommissie wel per se voor de gemeenteraadsverkiezingen een gesprek met de CdK. ‘We zijn al heel lang met dit proces bezig. De motie voor het aanstellen van een kroonbenoemde burgemeester dateert al uit oktober 2010. Het is goed als een nieuw college zo snel mogelijk start met een kroonbenoemde burgemeester.'

 

CdK goed informeren

Daarbij kan de huidige commissie in het kader van de continuïteit de CdK goed informeren over wat hiervoor is gebeurd. 'Daarna neemt een nieuwe commissie het over.’ Over de dreiging met wettelijke instrumenten door Franssen zegt Visser dat die brief van de vorige CdK is. ‘De intenties van de huidige CdK zullen blijken uit het gesprek. Hij klinkt positief, dus ik hoop op een goed gesprek.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rugrik op
Het is een zegen voor de provincie dat zonnenkoning Jan Franssen eindelijk is opgehoepeld.
Man, man, wat een graaier was dat toch. Met zijn 20 bijbaantjes (door hemzelf nevenfuncties genoemd) waardoor hij jaarlijks bijna 4 ton kon opstrijken. En dat als overheidsfunctionaris.