of 64740 LinkedIn

Cdk wacht rechtszaak af: nog geen nieuwe waarnemer

Er wordt nog geen nieuwe waarnemend burgemeester in Scherpenzeel benoemd. De commissaris van de koning John Berends had dit aanstaande donderdag willen doen, maar ziet daar vanaf. Hij wacht de uitspraak van de voorzieningenrechter af.

Er wordt nog geen nieuwe waarnemend burgemeester in Scherpenzeel benoemd. De Gelderse commissaris van de koning John Berends had dit aanstaande donderdag willen doen, maar ziet daar vanaf. Hij wacht de uitspraak van de voorzieningenrechter af.

Geen omkeerbare stappen

Dat heeft de advocaat van cdk Berends aan de griffie van de rechtbank Gelderland laten weten. ‘Hierbij bevestig ik (…) dat er geen onomkeerbare stappen zullen worden gezet in de zin dat de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland in afwachting van een uitspraak (binnen een redelijke termijn) van uw voorzieningenrechter geen waarnemend burgemeester voor de gemeente Scherpenzeel zal benoemen.’

 

Wetsvoorstel

De regering moet met een wetsvoorstel komen om de ontslagprocedure van een waarnemend burgemeester te regelen. Een motie van SGP en VVD met die strekking is dinsdag aangenomen door een bijna unanieme Tweede Kamer. Omdat de Gemeentewet wel een regeling kent voor de benoeming, maar niet voor het ontslag van een waarnemend burgemeester is 'een duidelijke wettelijke regeling' wenselijk, stelden de indieners. De motie was tijdens het begrotingsdebat van Binnenlandse Zaken ontraden door demissionair minister Ollongren. 'Afhankelijk van de uitkomst van de zaak (rechtszaak, red) zal dan moeten worden bezien of er een noodzaak is om de wet te wijzigen. Daar wil ik eigenlijk niet op vooruitlopen en om die reden moet ik de motie van de heer Bisschop op dit moment ontraden', aldus Ollomngren tijdens het debat. De Kamer had daar geen boodschap aan en wil het geregeld hebben.


Opschorten ontslag

De bestuursrechter buigt zich op 18 november over het verzoek tot voorlopige voorziening dat door de ontslagen waarnemend burgemeester Eppie Klein en het college van Scherpenzeel is ingediend. Die dag is als voorlopige zittingsdatum ingepland, zo heeft de rechtbank dinsdag laten weten. Klein en het college vragen de rechter het ontslagbesluit van Berends op te schorten, tot het moment dat de hele bezwaar- en beroepsprocedure is afgerond. Als de voorzieningenrechter het ontslagbesluit opschort, kan Klein voorlopig weer als waarnemend burgemeester in Scherpenzeel aan de slag. Als de rechter geen streep zet door het besluit van Berends, kan de commissaris alsnog een nieuwe waarnemer benoemen. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt de procedure voor een Kroonbenoemde burgemeester voor Scherpenzeel opengesteld.    

 

Niet zuiver

Berends heeft Klein op 7 oktober per direct ontslagen. De waarnemend burgemeester heeft niet zuiver gehandeld en de belangen van Scherpenzeel niet goed behartigd, aldus Berends. Klein weerspreekt dit en stelt daarnaast in het 33 pagina’s tellende bezwaarschift tegen het ontslagbesluit dat Berends niet is bevoegd om een waarnemend burgemeester te ontslaan. In het bezwaarschrift wordt de cdk gevraagd het ontslagbesluit terug te draaien.

 

Geen reactie

Berends wil niet reageren op het bezwaarschrift dat de advocaat van Klein vorige week heeft ingediend. ‘Hangende de procedure reageren we niet’, laat zijn woordvoerder weten. Berends laat zich momenteel juridisch adviseren over hoe om te gaan met het bezwaarschrift van Klein en binnen welke termijn de commissaris op het bezwaar moet reageren. Daarover is niets vastgelegd. In de Gemeente- en de Provinciewet en in de ambtsinstructie van cdk’s staat niets over de wijze van ontslag en hoe te handelen als een bezwaarschrift van een waarnemend burgemeester tegen een besluit van een commissaris van de koning wordt ingediend. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een waarnemend burgemeester is ontslagen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Deze waarnemer heeft een scheve schaats bereden en is met de wolven in het bos mee gaan huilen. In geen enkel opzicht aan zijn taak voldaan. Gewoon terecht ontslagen.
Door Nico uit Loenen (voormalig rijksambtenaar) op
En als de bestuursrechter het hiaat in de wetgeving in de voorlopige voorziening onderkent en deze grond slaagt, dan is dit meteen ook van toepassing op de navolgende einduitspraak. Alle andere gronden komen dan niet meer aan de orde. Kat in het bakkie schat ik zo in.
Door Nico uit Loenen (voormalig rijksambtenaar) op
Het feit dat de 2e kamer wil dat de betreffende wetgeving moet worden aangepast zegt al genoeg over de legaliteit van het besluit. De Kamer onderkent dus feitelijk in meerderheid de fatale omissie in deze zaak. De rechter zal de inhoud van de motie zeker meenemen als argument dat de CdK niet beslissingsbevoegd was. De andere gronden worden zoals gebruikelijk niet meer behandeld is mijn idee omdat die dan irrelevant zijn.
Door J.A. Wel op
Wat een motivering van dat ontslag per direct: 'de waarnemend burgemeester heeft niet zuiver gehandeld en de belangen van Scherpenzeel niet goed behartigd'. Dat laatste toch zeker wel: Scherpenzeel blijft zelfstandig en dat is wat 80% van de Scherpenzelers wilden!