of 64621 LinkedIn

CdK Tichelaar grijpt in bij Tynaarlose bestuurscrisis

Burgemeester Frank van Zuilen
Burgemeester Frank van Zuilen

Er komt een waarnemend burgemeester ter vervanging van de huidige burgemeester van Tynaarlo.

Burgemeester Frank van Zuilen heeft zich namelijk afgelopen weekend, drie dagen voor zijn functioneringsgesprek, ziek gemeld. De Commissaris van de Koning,  Jacques Tichelaar, grijpt nu in en heeft onder meer de wethouders en de fractievoorzitters op het provinciehuis ontboden. 

Terugkeer Van Zuilen
Fractievoorzitter Miriam Engels (D66) vertelde maandagmiddag dat de commissaris de meningen van zowel het college als de fractievoorzitters één voor één heeft aangehoord.  'Hierbij viel het woord collegiaal bestuur herhaaldelijk,' aldus Engels.


Burgers begrijpen er niets van

Tichelaar laat verder via een persbericht weten: ‘Er is sprake van een buitengewoon ernstige situatie. De menselijke verhoudingen zijn op scherp komen te staan. Respect ten opzichte van elkaar en ook qua omgangsvormen zijn soms ver te zoeken. Laat staan dat er ook maar sprake kan zijn van waardering voor het geleverde werk. Dit maakt dat het een enorme impact heeft op de ambtenaren, bestuurders en politici. Maar nog veel meer op hoe burgers tegen lokale democratie aankijken. De burgers begrijpen er helemaal niets meer van.' Wie gaat waarnemen is nog niet bekend, Tichelaar kon daar nog geen uitspraken over doen. Wel houdt hij rekening met een eventuele terugkeer van burgemeester van Zuilen.


Tweede bestuurscrisis
Tynaarlo zit voor de tweede keer in korte tijd in een bestuurscrisis. In oktober 2011 stapte het hele college op na onenigheid tussen de coalitiepartijen PvdA en VVD. Onder meer verschil van inzicht over de gemeentelijke financiën leidde tot de val van het college.

 

800 duizend euro

De huidige crisis is veroorzaakt door het ontslag van de financiële topambtenaar Heijerman. Hij werd vorig jaar het gemeentehuis uitgezet en geschorst. De officiële reden was 'plichtsverzuim en niet-integer handelen'. Het college liet advocatenkantoor Aegis een onderzoek uitvoeren naar Heijerman. Later werd dat opgeschaald naar BING. Daaruit bleek dat er van de aantijgingen niets hard gemaakt kon worden, het ontslag was onterecht. De kosten van deze onderzoeken zouden naar verluidt een ton hebben gekost en de afkoopsom voor de onterecht ontslagen ambtenaar  is volgens de gemeente tussen de 140 duizend en 440 duizend euro.


Loco-burgemeester

Tot 19 augustus staat loco-burgemeester Henk Berends aan het roer.Hij hoopt dat een tijdje rust de spanningen ronde de bestuurscrisis doen afnemen. Hij laat in een verklaring weten: 'Wij willen als college die discussie niet uit de weg gaan. Wij pleiten er voor om het dan over proces en verantwoordelijkheden te hebben. Maar allereerst zijn we gebaat bij enige bestuurlijke bezinning en rust voor de organisatie.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henri Okken (Klokkenluider corruptie misbruik praktijken Hoogeveen &Drenthe.) op
Ombudscommissie gemeente Hoogeveen sprak over een onbehoorlijk bestuur !. Op 21 punten in het gelijk gesteld ! Dat toont wel aan hoe de Hoogeveense bestuurders met hun burgers omgaan. De Hoogeveense Ombudscommissie verklaarde onlangs dat er inderdaad wel eens meer aan de hand kon zijn !, men weet niet meer hoe de zaken te formuleren. Neem maar van mij aan, dat het al jaren een corrupte organisatie is in de gemeente Hoogeveen. Ik heb al jaren gezegd dat er een gedegen onderzoek moet komen ,om de verantwoordelijke bestuurders op de plek te zetten waar ze thuis horen. Achter de Tralies !. Politie Drenthe ,justitie en het OM !. Langzamerhand een belachelijke kliek die buiten het spoor staat!. De criminaliteit en de corruptie de handen boven het hoofd houden. Zaken doelbewust seponeren. De waarheid onder het tapijt schuiven. Dat blijkt ook nu weer !. Henri heeft aangifte gedaan tegen de heer L. Hummel. Raadslid gemeente Hoogeveen. Deze man hield zich bezig met smerige praktijken !. De aangifte , u voelt hem al aankomen !, is geseponeerd. Gebrek aan bewijs verklaarden de Drentse dienders. Wel vreemd dat niemand van de getuige op de hoogte zijn, en niet zijn ondervraagd !. Zo gaat dat in Drenthe. De corruptie aan het roer !. Okken diende een aanklacht in tegen politie Drenthe, u voelt hem al weer aankomen ! . De kliek word in bescherming genomen. Okken had een oud politie man, om het woord te voeren, Deze mocht zijn mond niet open doen !. U voelt hem al weer aankomen !. Machtsmisbruik en corruptie !. Tot de volgende blunders. Vriendelijke groet. Klokkenluider misbruikpraktijken & corruptie Alescon Hoogeveen. Drenthe , maffia, maffia !. H. Okken .
Door Henri Okken (Klokkenluider corruptie misbruik praktijken Hoogeveen &Drenthe.) op
Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen, beetje boos !. Waarom Karel ?. Onbegrijpelijk, jij werd op tijd ingelicht over de dubieuze praktijken . We hadden je gewaarschuwd. Je beland in het hol van de leeuw !. Heel spijtig dat je de burgers niet serieus neemt. Best jammer , u leek mij een redelijk integer man, maar blijkbaar een beetje te goed van vertrouwen !. De uitspraak van de commissie is u inmiddels wel duidelijk !. Ik geef u een laatste tip !, Hou uw rug recht en werk met deze kliek af, voordat u ook in de afgrond beland !. wat gij niet wil dat u geschied, doe dat ook een ander niet !. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel !. Vriendelijke groet ,en wens u een verstandig besluit. . Klokkenluider misbruik en corruptie praktijken, Hoogeveen Drenthe.
Door Kop op
Heer Knoop,
Uit de reactie van Okken begrijp ik anders donders goed dat het niet alleen in Tynaarlo een bestuurlijke bende is. Maar op meer plaatsen in Drenthe.
Hartpatiënt Tigelaar kan het kennelijk ook allemaal niet meer managen.
Door B. Knoop op
@Okken. Heeft u gedronken meneer Okken.
Het artikel gaat over Tynaarlo en niet over Hoogeveen
Door Henri Okken (klokkenluider misbruik praktijken gehandicapten Alescon gemeente Hoogeveen,Drenthe.) op
Wanneer zal het recht zegevieren !. Klokkenluider Henri Okken zet woonboerderij in Hollandscheveld op het spel. Voor elk redelijk aannemelijk bod gaat de boerderij van de hand. Okken wil hiermee alle middelen aangrijpen om de verantwoordelijke bestuurders in Drenthe aan te pakken op hun schrikbarende corruptie en machtsmisbruik praktijken. Dertig jaar lang hebben deze lieden op schandelijke wijze mij en mijn gezin kapot gemaakt. De bewijzen spreken voor zich !. Het Hoogeveense college en raadsleden verschuilen zich!. Raadsleden verklaren dat het college haar verantwoordelijkheid maar moet nemen. Dit zijn democratie's gekozen bestuurders, die de corruptie de handen boven het hoofd houden. Waar ik respect voor heb!, Kasper Kloos, de man uit Tynaarlo die de schandalen te lijf gaat, en voor de waarheid uitkomt. Daar kunnen ze in Drenthe nog iets van leren , integer handelen. Fouten durven toegeven en op tijd afhandelen !. Een ieder mens kan een fout maken. Maar hoe lang denken de Drentse bestuurders deze praktijken vol te houden. Niemand heeft het eeuwige leven !. Vriendelijke groet H. Okken. Klokkenluider misbruik en corruptie praktijken Hoogeveen Drenthe.Door Henri Okken (Klokkenluider corruptie misbruik praktijken Hoogeveen &Drenthe.) op
Bestuurscrisis In Drenthe. 2013 het jaar dat Drenthe op alle fronten de geschiedenisboeken zal in gaan. Het water is op het kook punt, overal beginnen de deksels te fluiten!. Ambtenaren en bestuurders branden van alle kanten hun vingers !. Zij die in nood komen, zijn een gevaar voor de samenleving !. Dat blijk ook hier in Drenthe een grote rol te spelen. Zwijgen ,en de bevolking monddood maken !. Hoogeveense raadsleden zwijgen al jaren over de corruptie en misbruikpraktijken. Wie zwijgt stemt toe, en raakt verwikkeld in het proces!. De burgers begrijpen langzamerhand drommels goed wat er speelt in Drenthe , heer Tichelaar !. U speelde zelf de vuile spelletjes mee!, en mocht u dat niet meer bijstaan, zou ik u hiervan graag op de hoogte brengen. U weet heer Tichelaar dat het bij de Provincie Drenthe ook al jaren een grote corrupte kliek is !. U heeft altijd gezwegen, maar wie zwijgt stemt toe!. Dus ook u loopt als bestuurder een risico ooit eens tegen de lamp te lopen !. Henri Okken nodigt u hierbij uit, we houden een openbare bijeenkomst waar u al uw standpunten mag komen verdedigen !. Ook u weet drommels goed wat er al die jaren in de gemeente Hoogeveen heeft afgespeeld heer Tichelaar. Henk de Vries , de grote man, naast burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen heeft duidelijk te kennen gegeven hoe men met de burgers omgaat. Henri Okken zou het onderspit delven !. Waarom, omdat de heer Henk de Vries verklaarde, dit hou je niet vol, ook financieel niet!. Dit toont wel aan hoe het gesteld is met de mentaliteit van onze Drentse Ambtenaren. Op alle fronten is het al jaren een gigantisch rioolratten netwerk, dat zich bezig houd met corruptie en machtsmisbruik. Het proces voeren over de rug van de bevolking, tegen beter weten in !. Op deze wijze jaagt men de bevolking de afgrond in!, ik noem dat geen fouten meer. Dit zijn terreurdaden,verantwoordelijke bestuurders horen hiervoor vervolgd te worden. Het Hoogeveense gemeente bestuur, men moet zich hun ogen uit hun hoofd schamen ,dat men zo hun eigen medemens uitroeit !. Het word de hoogste tijd dat de verantwoordelijke bestuurders ,en ambtenaren prive aansprakelijk worden gesteld. Dan pas zal men er eerst goed over nadenken hoe hier mee om te gaan !. Politie, justitie en het OM ,allen weten ze brutaal gezegd donders goed wat er in Drenthe afspeelde . Niemand die zijn mond open doet, en de maffia praktijken blijven beschermen. Henri Okken zet zijn boerderij in Hollandscheveld op het spel!. Hij is op zoek naar de juiste advocaten die deze kliek in Drenthe durft aan te pakken!. Ze willen oorlog voeren,dan gaan we oorlog voeren ! Desnoods tot m'n dood !. Recht voor z'n raap. H. Okken. Klokkenluider corruptie en misbruikpraktijken Drenthe.