of 64740 LinkedIn

CdK Cornielje wil oordeel Staten over PVV-site

De site werd beheerd door het bedrijf van de zoon van PVV-senator Marjolein Faber, waarmee de regels in de interne verordening van PS zijn geschonden.

Provinciale Staten (PS) van Gelderland moeten zich buigen over de kwestie rond de PVV-website. De site werd beheerd door het bedrijf van de zoon van PVV-senator Marjolein Faber, waarmee de regels in de interne verordening van PS zijn geschonden. Dat stelt de Gelderse commissaris van de koning, Clemens Cornielje. 

Interne integriteitsregels overtreden

Cornielje neemt in een interview in dagblad De Gelderlander afstand van het advies van hoogleraar staatrecht Douwe Jan Elzinga, die na onderzoek op verzoek van de PVV stelde dat er "geen evident integriteitsprobleem" was, maar dat de partij wel een "integriteitsrisico" heeft genomen door het beheer van de site uit te besteden aan het bedrijf waarvan Fabers zoon mede-eigenaar is. Cornielje stelt dat daarmee wel degelijk de interne integriteitsregels van PS zijn overtreden. Ook incidentele werkzaamheden door bloedverwanten zijn volgens die regels niet toegestaan, aldus de commissaris in De Gelderlander.

 

Fracties verlangen vertrek Faber

De provinciale fracties van VVD, PvdA en SGP vinden dat Faber moet opstappen, vooral omdat zij eerder oud-gedeputeerde Co Verdaas onder vuur nam over zijn declaraties. PVV-leider Geert Wilders liet eerder al weten dat een vertrek niet aan de orde is. Faber betaalt de gemaakte kosten terug - circa achtduizend euro - en daarmee is de zaak voor hem afgedaan. Zelf liet Faber zondag in een verkiezingsdebat ook weten dat zij niet van plan is om af te treden. Ze zegt wel dat het "niet handig" was om het bedrijf van haar zoon in te huren. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Karel van Klaveren op
De nu in hechtenis zittende VVD-fractie-voorzitter van Maarssen overtrad op verschillende punten de interne VVD-integriteitsregels (o.a. wonen buiten gemeente). Dat was in 2013 al bij de VVD-Integriteitscommissie bekend. Toch trad deze niet op. In deze Commissie zit o.a. de heer Cornielje. Hij zal ondertussen wel krom lopen vanwege de kilo's boter op zijn hoofd...
http://www.vvd.nl/partij/1/over-vvd/55/commissie …
Door jansen op
Het stormt binnen de gemeente Terschelling na de berichtgeving van afgelopen weekend: Een gemeentelijke ambtenaar zou anderhalve ton zwijggeld hebben gekregen, nadat hij een begrotingstekort van 3 ton aankaartte. Dat zwijggeld is gegeven door een VVD burgemeesterals ik me niet vergis
Door henk op
Een bekende truuk om je eigen gedrag niet aan de kaak te stellen, is het om het over anderen te hebben. De VVD legt het graag bij anderen, en graait zelf volop. En niet zuinig ook. Gaat de VVD alles terugbetalen?
Door Arnhemmer (Geen) op
Mevr. Faber heeft ALTIJD de grootste mond over integriteit van anderen in Arnhem.
Nu blijkt dat ze zelf NIET integer is, MOET ze aftreden!
Door Bertus op
Meneer Cornielje, laten we de zaak ook eens financieel bekijken: Die 8500 euro, wat die site van PVV Gelderland in 2 jaar heeft gekost, krijgt uw partijgenoot, ex-VVD kamerlid PER MAAND aan wachtgeld !
Netto hield het bedrijf voor ca. 100 euro per maand de website bij. Een schijntje dus.
Door Arie Penarie (Heilige-huisjes-schopper) op
Het debat in de Gelderse Staten gaat natuurlijk helemaal niet om het vragen van tekst en uitleg aan Marjolein Faber.

Dit debat, het is al helemaal geen debat, want Gedeputeerde Staten heeft NIKS te zeggen over het naar huis sturen van een lid van Gedeputeerde Staten! Men gaat dus tijd en geld van de belastingbetaler verspillen om te mekkeren over een onderwerp waar men nòg iets over te zeggen, nòg iets over te beslissen heeft.
Dit geeft al de absurditeit aan van dit voorgestelde fopdebat in de Gelderse Staten.

Dit fopdebat dient maar één doel:
de ILLUSIE wekken dat de PVV iets onoirbaars heeft gedaan, en daarmee géén enkel recht van spreken heeft over de criminele activiteiten van partijen zoals de VVD, met rechtzaken tegen Verheijen, van Rey, Verver, Hooijmakers, en nog vele anderen.
Of de criminele activiteiten van de PvdA met dieven als Bert van der Roest, fraudeur Bahattin Erbas, of als kers op de taart Kathalijne de Kruif, die eerst bij PvdA zat, toen naar de VVD verhuisde en nu zowat de grootste wietbarones lijkt te zijn van Maarssen en omstreken.

Commisaris der Koning Clemens Cornielje, niet geheel verrassend van de VVD, die Gedeputerde Staten aanstuurde op dit fopdebat, gaf in het NRC op voorhand al aan dat hij vind dat Faber de regel overtreden had, en dus schuldig is aan iets waarvan de bedenker van de integriteitsregels hierboven stelt dat dat niet zo is.

Dezelfde Clemens Cornielje die als lid van de integriteitscommissie van de VVD die onderzoek deed naar de malversaties van Mark Verheijen schoorvoetend tot de conclusie kwam dat er misschien, eventueel, mogelijkerwijs iets niet klopte aan de declaraties van vrind Mark. NADAT tegen deze al aangifte was gedaan van fraude, nota bene!!

De gretigheid waarmee partijen als VVD, PvdA en D66 als iets te geile teefjes staan op te rijden tegen dit non-verhaal maakt des te pijnlijker duidelijk hoe zeer men de aandacht probeert af te leiden van het eigen gefraudeer, crimineel gedrag, nepotisme, omkoperij, lekken, en zowat elke andere vorm van witteboordencriminaliteit waarmee deze partijen groot zijn geworden, en machtig blijven..
Door Karel van Klaveren op
@Fritz A. Von Geusau: Prof. Elzinga heeft bij zijn onderzoek naar de integriteit van mw. Faber dat aspect zeker WEL meegenomen. Hij schrijft er uitvoerig over in zijn column die vandaag op deze website is geplaatst
Door Henk op
En dat om de aandacht af te leiden van al die sjoemelaars bij de VVD en aanverwante partijen
Door P. Pluim op
Cornielje moet eens ophouden met dat subjectieve stoken tegen de PVV. Omdat hij toevallig van de VVD is en die club verrekt van de criminele bestuurders en politici, moet hij dit VVD-probleem niet afwentelen op anderen. Die man is niet geschikt voor zijn baan. Eerder heeft hij bij een sollicitatieprocedure bij een vacature van burgemeester alleen VVD-sollicitanten geselecteerd. Die man is partijdig. Op hem moeten ze de integriteitsprocedure eens loslaten!!!
Door Fritz A. von Geusau op
Beste heer van Klaveren,
Die conclusies van Prof. Elzinga zijn ongetwijfeld juist, maar één aspect wordt niet meegenomen, namelijk dat Provinciale Staten in een eigen verordening heeft bepaald dat inhuur van bloed- en aanverwanten niet toegestaan is. Die verordening is vastgesteld nadat een Statenlid (van de PVV, doch dit daargelaten) zich ook nog liet inhuren als fractieondersteuner. Mevrouw Faber en haar fractie hebben ingestemd met die verordening. "Wir haben es nicht gewüst" gaat dus in dit geval niet op. Het is voor mevrouw Faber, die anderen zo nadrukkelijk de maat neemt als het gaat over integriteit, wel heel gemakkelijk om dit als een onhandigheidje af te doen. Mevrouw heeft, ondanks de conclusies van prof Elzinga, wel degelijk in strijd gehandeld met de provinciale verordening. En daar mag zij, mijns inziens op aangesproken worden.