of 64120 LinkedIn

CDA wil bestuursakkoord redden met SW-fonds

Mirjam Sterk, CDA
Mirjam Sterk, CDA
6 reacties
Het CDA wil gemeenten meer zekerheid geven over het hervormingsfonds van 400 miljoen euro voor sociale werkplaatsen (SW) om zo het zogeheten bestuursakkoord tussen het kabinet en de lokale overheden te redden.

Motie
Tweede Kamerlid Mirjam Sterk van de regeringspartij kondigde dinsdag daartoe een motie aan. Tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag zullen de lokale overheden het bestuursakkoord met het kabinet naar verwachting niet (geheel) overnemen. Gemeenten vrezen vooral voor gevolgen van bezuinigingen in het akkoord voor de sociale werkplaatsen.

Hervormingsfonds

Sterk zegt de zorgen van de gemeenten over de sociale werkplaatsen serieus te nemen. Het kabinet zou in haar ogen zorgen weg kunnen nemen door meer helderheid te geven over het hervormingsfonds.

Criteria
Nu is bijvoorbeeld nog onduidelijk op grond van welke criteria gemeenten een beroep kunnen doen op het fonds om financiële problemen bij hun sociale werkplaats op te vangen. Ook is volgens haar nog onduidelijk hoe na twee jaar bij de afgesproken evaluatie van het beleid wordt beoordeeld of de al toegezegde 400 miljoen euro steun bij de hervormingen wel voldoende was.

Boodschap

De CDA-politica kwam met haar motie in conflict met bijna de voltallige oppositie. Sterk zorgde er met regeringspartner VVD en gedoogpartner PVV voor dat een Kamerdebat werd vervroegd naar dinsdag om haar motie in te dienen. Op die manier hoopt ze nog een boodschap af te geven aan gemeenten voor het VNG-congres van woensdag. Oppositiepartijen PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie wilden het VNG-congres afwachten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Als je noodzakelijke veranderingen mogelijk wilt maken moet je daarvoor ook de juiste voorwaarden scheppen. De motie van Mirjam Sterk voelt dat goed aan. Er is méér ruimte nodig voor gemeenten in de garantiesfeer. Dat is wat anders dan pappen en nat houden. Dat is op realistische manier politiek bedrijven!
Door Norbert (wijkzaken) op
In het bedrijfsleven zou je als opdrachtnemer zeggen: Doe het maar mooi zelf want ik leg er op toe en daar heb ik geen zin in.
De gemeenten zijn al een aantal jaren de kop van jut en maken er terecht een probleem van. Laat het Rijk eerst zelf maar eens goed de bezem er door halen.
Door Mijn mening op
Laten we er rekening mee houden dat als het kabinet iets wil, dat het ALTIJD nadeliger is voor de mensen dan de vorige/huidige situatie. Dus dat die verlies lijden en de Staat voor de zoveelste keer hun winst kan binnengraaien...om die vervolgens nog harder uit te geven dan dat het binnenkomt....aan bijvoorbeeld J.S.F-speeltjes. Het gevoerde wanbeleid komt door MISleiding.
Door Apie (gem. ambtenaar) op
dit kabinet wil het amtenarenapparaat afslanken ; dat is op zich zelf goed; maar het overdragen van de rijkstaken naar de gemeenten gaat niet gepaard met de zelfde hoeveelheid geld, in tegendeel, met véél minder moeten de gemeenten die taken uitvoeren; de bijstandswet WERD door de gemeenten in MEDEBEWIND uirgvoerd; dat betekende, in gelden gezien, dat de gemeenten van elke gulden (euro) 90 cent van het RIJK terug kreeg; nu er sinds 2004 een nieuwe bijstandswet is, zijn de gemeenten 100% "risicodragend"; de gemeenten krijgen van het RIJK een bepaald bedrag (gebaseerd op verleden / prognoses) en daar mee moeten zij het doen; ik stel het nu simpel voor opdat het voor een ieder begrijpelijk is; als het aantal uitkeringen meer is dan een gemeente aan geld heeft gekregen, dan moet die gemeente het geld ergens anders vandaan halen!!! zie daar o.a. de reden dat VNG niet wil tekenen; er zijn meer bezwaren > goede begeleiding van de WSW werknemers, de wajongers >> alle kennis van de groep zit bij UWV en daar worden de komende tijd zo'n 3000 medewerkers (fte) ontslagen; worden ze goed begeleid ? worden er banen voor ze gezocht etc.etc. ik zelf vind he niet verstandig om de wajong en de wsw ondewrte brengen in de bijstandswet; zijn andere "soort" uitkeringsgerechtigden, met specifieke problemen; als ik kijk naar de afschaffing van de AAW (voorzieningen) en wat het nu is (WMO) dan ben ik niet optimistisch !!!!
Door Frans op
Zo'n fonds is een wassen neus. Op termijn wordt deze niet meer gevoed en zitten de gemeenten met de gebakken peren. Beter is de taak over te nemen voor zover de middelen het toelaten. Dus als het geld op is, stopt ook de activiteit van de gemeente. Dan heeft het rijk het probleem.
Door Pietbrontsema (Org. adv) op
pappen en nat houden wekt geen vertrouwen mevrouw Sterk, dat is toch teveel van het oude ongeloofwaardige CDA en `zou toch iets veranderen?