of 62284 LinkedIn

CDA tot op het bot verdeeld

Schouder aan schouder zouden de christendemocraten volgens fractieleider Maxime Verhagen de Rijnhal in Arnhem moeten verlaten. Dat dit gebeurde lag meer aan de drukte, want de partij is tot op het bot verdeeld. Dat leverde bizarre taferelen op in de zaal, vooral voorin, waar de prominente CDA’ers zaten.
23 reacties
Schouder aan schouder zouden de christendemocraten volgens fractieleider Maxime Verhagen de Rijnhal in Arnhem moeten verlaten. Dat dit gebeurde lag meer aan de drukte, want de partij is tot op het bot verdeeld. Dat leverde bizarre taferelen op in de zaal, vooral voorin, waar de prominente CDA’ers zaten.

Duimen
Terwijl oud-minister Karla Peijs steeds opzichtig haar duimen omhoog stak om de hoofdrolspelers op het podium te steunen, zat naast haar juist een rits tegenstanders als Bert de Vries, Hanja Maij-Weggen, Frans Andriessen, Dries van Agt en Willem Aantjes. Ze zaten er bedrukt bij, net als de dissidente fractieleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan iets verderop. Ze luisterden zorgvuldig naar medestanders uit de zaal. Een applaus voor Verhagen na de door hem gewonnen stemming kon er niet af. Ze bleven stuurs zitten, net als vele andere tegenstanders deden.

Omarmd

Het is afwachten of CDA-leden die tegen samenwerking met de PVV zijn, hun partij de rug toekeren. Oproepen van prominente tegenstanders Ab Klink en Hannie van Leeuwen om dat niet te doen, werden dankbaar en omstandig omarmd door Verhagen en waarnemend partijvoorzitter Henk Bleker. Onder de leden in de zaal was te horen dat voorstanders van de samenwerking met de PVV twijfels hebben, maar dat tegenstanders het duidelijk en hartgrondig oneens zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door rwindt (machteloze burger) op
@Criticus

1 op 3 is eenzelfde verhouding als 1:2. Beiden komen grofweg neer op de procentuele verhouding 68%-32%.
Einde citaat.

Totaal onlogisch voor mij hoor!

Wat betreft gegoochel met sommetjes.
Kernpunt is welke sommetjes legitiem zijn en welke niet en dus gezocht.

Heb eerder aangegeven, zodra het op een beslissingsmoment aankomt, de meerderheid doorslag dient te krijgen.
Dat lijkt mij dagelijks staande praktijk in duizenden vergaderingen in het land.

Wat betreft uw reactie t.a.v. SGP.
Al in een vroeg stadium gaf fractieleider aan bereid te zijn dit kabinet te gedogen.
Men heeft in regeeraccoord heel begrijpelijk hierop al geanticipeerd, al is het formeel geen gedoogpartij. Achter de schermen is er heus wel intensief contact geweest.

In het algemeen:

In elk geval kan Balkenende opgelucht gauw afscheid nemen van een ijzige sfeer, naar ik aanneem, in zijn kabinet. Dubbele ministerposten nu en nog kamerzetel erbij, bij een aantal. Het wordt hoog tijd dat het land een volwaardig kabinet krijgt en aan de slag kan gaan.

Paarsplus minus VVD noemde dualisme een voordeel bij Paarsplus. In deze constructie gaat dat echt gebeuren op punten buiten gedoogaccoord, als men tenminste niet de ramkoers op kabinet herhaald tijdens 8 jaar Balkenende en ergerlijke
imagoschade-offensief aan diens adres.

Cohen roept weer dat dit niet een stabiel kabinet is (alsof alternatieven dat dus wel zijn). Nu wordt de oppositie bij de Statenverkiezing afgerekend op hun constructieve, of destructieve houding t.a.v. landsbelang.

Ik hoop dat men het fatsoen heeft, na al diens inzet, dat CDA Jan Peter Balkenende een gepaste afsluiting geeft als Minister President. Heb immer gewaardeerd in hem dat hij t.a.v. Fortuyn niet meeging in demonisering en alleen al daarom zijn principiele houding heb gewaardeerd en altijd op hem heb gestemd. Hij deelde de analyse van Fortuyn. Ik hoop dat hij een fantastische nieuwe baan krijgt en in de nabije toekomst hij de waardering alsnog krijgt die hij enorm verdiend heeft als minister president, na het jaar 2002. Ga er maar aanstaan en toch nog t.o.v. andere landen om ons heen er beter voorstaan, ondanks mega-staatsschuld.
Hij zal nimmer een mediaoffensief beginnen als CDA prominent, om interne democratische besluitvormingsprocessen te frustreren, zoals wij dat nu beleefd hebben.
Door Criticus (Ambtenaar) op
@RWindt,

Ik ben blij dat u als macheloos burger wel met getalletjes mag goochelen en over uw ambtelijk taalgebruik zullen we het maar niet hebben. (al hoewel ik uw laatste reacties beter kan volgen. Waarvoor dank)

1 op 3 is eenzelfde verhouding als 1:2. Beiden komen grofweg neer op de procentuele verhouding 68%-32%.

Wat betreft mijn democratisch rekensommetje is de SGP niet betrokken bij dit gedoogkabinet, komt niet voor in het regeerakkoord of gedoogakkoord en behoort om die reden per definitie tot de oppositie. Ook al kunnen zij voor of tegen bepaalde zaken stemmen, in overeenstemming met het kabinet, geldt dit voor ieder ander tweede kamerlid.
En we hebben het hier over de vorming van een kabinet, dacht ik...
Door rwindt (machteloze burger) op
@Criticus

Nog een gat in uw "democratische" rekensommetjes:
SGP hoort aan de Jakant! Die telt u gemakshalve op aan de Neekant t.a.v. samenwerking PVV..

Niet zo geruststellend, aangezien u ambtenaar bent. Hopelijk zijn uw collega's niet uit datzelfde hout gesneden.
Door rwindt (machteloze burger) op
@Criticus

NB Hoezo verhouding congres 2-1?
Een op drie (nog naar boven afgerond ook) is tegen samenwerking PVV.

U gaat niet uit van 100 procent, maar 68%!!.

Die 2 hebben volgens u recht op "zonder last" en dus geen fractiedicipline en van die 19 zouden 5 het plotseling weer niet hebben op basis van congresverhouding 1 op 3?

Politiek onwaarachtig gemanupuleer, bah!
Door rwindt (machteloze burger) op
Criticus • Ambtenaar • 05.10.10 12:19

Dit is dus het gegoochel met vermeende democratische invalshoeken. U toont zich een waardig medestander daarvan.

Al die andere partijen passen fractiedicipline WEL toe als het gaat om dit kabinet weg te stemmen. In uw aanvliegroute zou het CDA dat DUS ook moeten doen! Echter u knoopt daar (totaal niet consistent) een conclusie uit op basis van hoofdelijk stemmen! Volgt u mij nu wel?
.


Deze poppekast met gegoochel van vermeende democratische invalshoeken vanuit minderheidsbelangen, leidt bepaald niet naar verbetering in fors bestaand wantrouwen in politiek.

Nog geen 2 procent van 6 miljoen kiezers is lid van een partij en dit slepend gedoe voltrekt zich voor hun ogen.
Het is al kiezen wat de pot schaft en dan maakt een veel aktivistischer dominante minderheid door campagne prominenten er ook nog eens een potje van!

Je kunt discussieren tot Pasen en Pinksteren op een dag vallen, maar gestemd moet er eens worden en dan zullen meerderheidsbesluiten in bestuursverbanden doorslag moeten blijven houden. Waarbij de mores nu is (uw aanvliegroute dus ook!) dat fractiemeerderheden doorslaggevend zijn. Anders kan de Tweede Kamer wel opgedoekt worden in dit tijdsgewricht.
Ab Klink verweet de voorstanders dat men op een doel gericht is en met een kokervisie daarop afstevent. Allerlei (gezochte) argumenten van hem e.a. werden daar volgens hem niet in meegewogen.
Hij en de zijnen doen juist wat zij hun andere collega's verwijten met de aanname dat die GEEN zorgvuldige afweging maken en daar alle mogelijke gevolgen NIET in meewegen.
Spiegelgedrag heet dat.
De neestemmers hebben een NEE uit principe en hebben DAT alleen op hun netvlies staan en alle afwegingen door VOORstemmers bewust of onbewust NIET meegewogen. Tal daarvan heb ik eerder weergegeven.
Door Criticus (Ambtenaar) op
@ RWindt

Ik kan u (wederom) niet helemaal volgen, maar bij mijn weten is 31+24+21=76 en dus een meerderheid op een totaal van 150 tweede kamerzetels en 31+22+21=74 is dus duidelijk een minderheid...

Het is zelfs vreemd dat de verhouding binnen de fractie 19-2 niet overeenkomt met de stemverhouding binnen het congres (2-1).

Dus wat democratie en meerderheid van stemmen ben ik het helemaal met u eens.
Door rwindt (machteloze burger) op
Criticus • Ambtenaar • 05.10.10 07:31

Daar ontleent men nu het recht aan om als minderheid processen te blokkeren die een meerderheid van 19 fractieleden op 2 wel willen. Er is door andere politieke tijden als voorheen een onbedoeld vetorecht ontstaan.

Dissidenten en hun (prominente) ondersteuners leunen volledig nu op een principe en recht van zonder last te beslissen, maar moreel klopt het niet, die nu te verzilveren, met het gevolg dat 19 stemmen VOOR kunnen worden geblokkeerd door twee stemmen TEGEN.

In vroegere tijden bestonden er geen fracties las ik onlangs.
Gegeven het feit dat die er zijn kunnen alleen meerderheidsbesluiten tot besturen leiden.
Daarom is het verbijsterend hoe dissidenten en prominenten hierin manoeuvreren.

Nu zijn het deze dissidenten, morgen twee anderen die met precies dezelfde argument van zonder last, OOK een links kabinet kunnen blokkeren.
Wedden dat de bulk van de huidige tegenstanders en huldigers van door uw genoemd argument, op hun kop gestaan hadden als het NU om een linkse samenwerking ging. Dan schuift men uw argument weer even gemakkelijk opzij.

Het wordt duidelijk hoog tijd het systeem aan te passen.

Deze twee dissidenten zitten daar op de slippen van een politieke partij. Hoeveel van de 60.000 leden hebben op een congres destijds NIET op hen gestemd. Hoeveel van de 6 miljoen kiezers hebben NIET op hen gestemd. Dit kabinet heeft groter draagvlak onder leden en alle kiezers dan die 68 procent van het congres. Dat zijn feiten die we zorgvuldig NIET horen van de NEEkant.

Ook nu gaat de linkerheid stellen dat de huidige 19 fractieleden hun recht om zonder last te kunnen oordelen niet kunnen toepassen, omdat men de verhoudingen in het congres gaat vertalen in 7 zetels voor minderheid. Dus worden weer met het grootste gemak het recht van zonder last te beslissen van 5 huidige voorstemmers ingeruild.

Indien de dissidenten nee zeggen schept dat een precedent van jewelste!!!! Nederland wordt onbestuurbaar op die basis.
Twee willen nu inbreken op een meerderheidsaccoord dat al met zoveel moeite is ontstaan, wetende dat op de punten waarom het hun gaat, het accoord implodeert.
Door Criticus (Ambtenaar) op
@ RWindt

U vergeet voor het gemak even dat het juridisch en politiek gezien is toegestaan dat fractieleden op persoonlijke titel (als vertegenwoordiger van diegene die hen hebben gekozen) een stem uitbrengen. Er staat nergens dat de fractie unaniem moet zijn en de minderheid met de meerderheid in moet stemmen.
Door rwindt (machteloze burger) op
Karel • adviseur • 04.10.10 14:47

Dit zijn woordspelletjes en strooien met begrippen, die aansluiten bij persoonlijke voorkeuren. Pure marketing. Met succes, want de bijelkaar gezochte tegenstrijdige argumenten van de TEGEN-campagne, hoor je overal herhalen.

Gisteren in Nieuwsuur Dhr. Ballin, vandaag weer Dhr. Klink. Allemaal toevallig natuurlijk voordat morgen de dissidenten hun standpunt bepalen Nieuwsuur en Buitenhof en waren zeer welwillend voor de TEGENprominenten op cruciale beslissingsmomenten.

Met simpel een principieel nee kan het ophouden en is geloofwaardiger.
Nu wordt "wie de ware Christenen zijn", rare democratische rekenconstructies, gegoochel met statements, allerlei negatieve verwachtingen erbij gehaald, om meer steun te krijgen voor een principe.
Na principieel nee, rest simpel alleen de vraag, of het in deze politieke context van slechts een zetel meerderheid als ondergrond voor die overeengekomen moties, tegemoet komt aan Democratisch Appel, als een minderheid het ja van een meerderheid daarvoor mag diskwalificeren.
Je bent voor of tegen deze samenwerking.
Daartussen zit niks.

Dhr. Leers verwees naar de Europese Grondwet. Keuze was toen ook enkel ja of nee. Heeft men toen vanwege een nog grotere minderheid het nee teruggedraaid? Werd die nog grotere substantiele minderheid toen in de watten gelegd?
Toen was de minderheid totaal niet relevant.
Het ging toen ook wel ergens om!
Deze constructie is niet meer of minder dan dat men nu een hele partij moties heeft voorbereid met drie fracties, waarvan twee in kabinet zitten met zekerheid dat die een krappe meerderheid hebben in kamer.
Feitelijk gebeurt dat al jaren ad hoc in Kamer.
met wisselende partijen. Buiten die afgesproken moties, nog steeds.

Alles wat buiten die vooraf afgestemde moties valt, is business as usual, of CDA nu wel mee doet of niet in een kabinet.
Door Karel (adviseur) op
Het CDA heeft afgelopen zatgerdag laten zien een partij met mondige leden te zijn. Daartegen steekt de PVV met 1 lid schril en in democratische zin met de grootst mogelijke armoede tegen af.

Formeel wordt de schijn gewekt dat de PVV een kabinet van CDA- en VVD-bewindspersonen wil gedogen. Welbeschouwd zijn het echter het CDA en de VVD die de PVV qua invloed gedogen. Dat heeft een derde van de naar het congresgekomen CDA-leden goed ingezien.

Vacatures

Van onze partners