of 59250 LinkedIn

Cash niet geldig bij gemeentebalie Raalte

In de gemeente Raalte krijg je alleen je paspoort mee als je de leges pint. Heb je door omstandigheden alleen de beschikking over contant geld, krijg je je ID-kaart of andere gemeenteproducten niet mee.

Mag een gemeente een ID-kaart weigeren als een burger de leges niet kan pinnen maar wel contant kan betalen? Die discussie speelt momenteel in de gemeente Raalte. Een inwoonster werd daar met lege handen naar huis gestuurd omdat zij rood stond en het bedrag niet kon pinnen. Contant geld wordt aan de gemeentebalie geweigerd omdat Raalte per 1 januari alleen nog maar geldtransacties via de pinautomaat doet.

Geen ID voor kind
Volgens de regionale krant de Stentor voelde een inwoonster van Raalte zich tot op het bot vernederd toen ze de ID-kaart van haar 11-jarige kind niet meekreeg. Naar eigen zeggen stond ze tijdelijk rood in verband met de werkloosheid van haar man en kon ze het bedrag alleen in cash voldoen. ‘We hebben de mevrouw in kwestie nog aangeraden om familie of vrienden te laten pinnen,’ zegt de gemeentewoordvoerder.

Uitzonderingen 

De gemeente Raalte zegt dat er wel degelijk uitzonderingen gemaakt kunnen worden als het om schrijnende gevallen gaat. ‘Mensen die in de schuldsanering zitten beschikken niet over een bankpas, die mogen contant betalen. Ook bejaarden die geen pinpas hebben worden uitgezonderd,’ licht de woordvoerder toe. ‘Wat hier precies is gebeurd, zoeken we nog uit. We gaan contact met de mevrouw opnemen en wachten tot de medewerker terug is met vakantie.’
 
Raadsbesluit 

Het weigeren van cash geld bij de gemeentebalie van Raalte is een raadsbesluit geweest. Vanaf 1 januari van dit jaar is die regel ingegaan. Het is volgens de gemeente een bezuinigingsmaatregel waarmee op fte’s bespaard kan worden. Minder kashandelingen, aldus de gemeente. ‘Maar ook vanuit veiligheidsoogpunt is het besluit genomen om geen cash geld meer te accepteren,’ voegt de woordvoerder toe.

BZK
‘Organisaties mogen zelf weten hoe er afgerekend wordt,’ verklaart een woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), ‘dat geldt in principe dus ook voor gemeenten. Of een gemeente daadwerkelijk contant geld mag weigeren is een zaak van het Ministerie van Financiën. Die gaat over wettelijke betaalmiddelen.'

SP boos
Raalter SP-raadslid Anke Hoeneveld is laaiend over de gang van zaken. ‘We hebben eerder vragen over deze werkwijze gesteld. Toen verzekerde de burgemeester ons dat er uitzonderingen op de regel mogelijk waren. De praktijk wijst uit dat dat dus niet gebeurt. We rusten niet voordat de kwestie is opgehelderd.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door MK op
Ik vind het een vreemde zaak dat een gemeente dit weigert. Het is de opmaat naar het afschaffen van chartaal geld. In die zin wordt er al veel gedaan op dit terrein vooral in diverse landen om ons heen als Portugal, Spanje en Frankrijk. Daar zijn al forse beperkingen opgelegd. Gevolg is dat de macht over geld volledig bij banken terecht komt. Wat dat betekent hebben we in Griekenland gezien. Mensen konden niet meet bij hun eigen geld. Gevaarlijke ontwikkeling.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
@MK

In uw verwijzing wordt duidelijk gesproken over afwijken van onderdelen van de plicht tot accepteren van een wettig betaalmiddel. Uw conclusie dat dan algehele weigering is toegestaan is niet juist.

@Allen

Er mogen kosten in rekening worden gebracht voor het afhandelen van een betaling. Dat is erg gebruikelijk. De allereerste PIN betalingen waren zo duur dat daar kosten voor in rekening werden gebracht. Betalen met een Credit Card is zo duur dat een verkoper graag korting geeft als er contant wordt betaald.
Allemaal heel normaal dus.

Ik heb begrip voor de vele afwijzende reacties, maar de gemeente Raalte zal daar haar schouders voor ophalen. Reageren doet geen pijn.

Mijn betoog komt er op neer dat de gemeente Raalte een besluit heeft genomen dat indruist tegen de wet. AWB. Daarmee is er een rechtsgrond om het besluit aan te vechten.

Ik verbaas mij overigens helemaal niet over de move van Raalte. Er worden erg vaak besluiten genomen op grond van het vermeende recht op ´Gemeentelijke autonomie´, met verwijzing naar het huis van Thorbecke.
De nationale of internationale wetgeving gaat altijd voor op gemeentelijke besluiten.

Het feit dat Raalte dat over het hoofd ziet is een ernstig gebrek voor de kwaliteit en de integriteit van haar besluitvorming.
Door Jack Jetten (raadslid) op
In mijn vorige reactie vergat ik per abuis te vermelden dat het om art. 106 Grondwet gaat.
Door Jack Jetten (raadlid) op
Art. 106 bepaalt dat de wet het geldstelsel regelt. Ik denk dat bedoeld is: een formele wet en niet een raadsbesluit van een gemeente. In Nederland is de euro een wettig betaalmiddel. Er is geen wet die iemand verplicht om een bankrekening te hebben. Dus had is volgens mij de gemeenteambtenaar in gebreke.
Door MK op
Kennelijk is de weigering toegestaan.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geldzake …
Echter vreemde zaak als zelfs de overheid "wettige betaalmiddelen" weigert te accepteren.
Wat heeft die wet dan voor status. En kunnen wij dan ook andere "wettige" zaken aan onze laars lappen?
Door Marco Artelli (....) op
@Ankie: wel ja, laten we een ambtenaar-in-functie in privé geld laten aannemen voor dienstverlening van de overheid....echt een practische oplossing ja!!! DUH
Door Marco Artelli (gloeiend) (trendwatcher...) op
En de SP is weer eens laaiend.... ze zitten zelf in die Raad en die heeft zelf dat besluit genomen. Maar nu komt er een "schrijnend" geval en dan worden ze ineens laaiend ... is er nu werkelijk in de wereld (ook die van wereldstad Raalte) geen groter probleem om je druk (of "laaiend") te maken???
Door Ankie op
Waarom heeft de ambtenaar dit probleem niet praktisch opgelost, door zijn of haar eigen pinpas te gebruiken en het contante geld in zijn of haar portemonnee te stoppen? Waar zijn we mee bezig in Nederland, geen wonder dat wij ambtenaren zo'n slechte naam hebben.
Door john kolenbrander (raadslid) op
Het spijt me voor mijnheer jan. Als een kind jonger dan 14 jaar met bijvoorbeeld Oma/Opa/oom/tante op reis wil naar het buitenland zal hij of zij toch een I.D. pas moeten hebben, dan kun je als gemeente niet halsstarrig volhouden dat het alleen maar d.m.v.pin betaald kan worden. Er is een wet die zegt wat een wettig betaalmiddel si, daar kun je je niet aan onttrekken
Door Jan op
Volgens mij is het heel duidelijk: de legitimatieplicht is in Nederland vanaf 14 jaar. Dit betreft een ID kaart van een 11 jarig kind. Het probleem van het moeten hebben van de ID kaart, ligt dus niet bij de gemeente, maar bij degene die hem wil hebben = kopen.