of 59082 LinkedIn

Capaciteitsprobleem bij basisregistraties

Camiel Donicie Reageer
Voor de zomer van 2009 moeten gemeenten hun basisregistratie van adressen en gebouwen in orde hebben. Die informatie moet uniform en snel kunnen worden uitgewisseld met het rijk.

Kleinere gemeenten kampen met capaciteitsproblemen bij de invoering van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG). Dat constateert advies- en ingenieursbureau DHV, dat gemeenten bijstaat in de verwerking van geo-informatie. Dit bureau zegt steeds meer hulpvragen te krijgen van gemeenten. De VNG voorziet echter nog geen problemen. Halverwege 2009 moeten alle gemeenten gegevens uit hun gebouwenadministratie via een uniform protocol uit kunnen wisselen met het rijk.

 

‘Wij betwijfelen ten zeerste of die deadline gehaald wordt, want veel gemeenten zijn afwachtend met de invoering vanwege de investeringen die er mee gemoeid zijn,’ stelt projectmanager Cees van der Lee van ingenieursbureau DHV. Gemeenten zijn volgens DHV meestal wel bezig met de administratieve kant van de invoering, maar niet met de technische kant. ‘Kleinere gemeentelijk organisaties weten zich soms geen raad met de geografische component’, zegt Van der Lee. ‘Ze moeten GISkaarten aanleveren en hebben daar niet altijd de ervaring en mankracht voor in huis.’

 

Bijhouden

 

Ongeveer driehonderd gemeenten maken voor de geografische weergave van hun infrastructuur nu gebruik van kaarten van de stichting grootschalige basiskaart Nederland (GBKN). Die kaarten zijn echter niet zomaar bij te werken, omdat de regels en definities waaraan de BAG-gegevens moeten voldoen verschillen van de GBK-protocollen. Volgens het adviesbureau beseffen gemeenten bovendien onvoldoende dat de wet-BAG geen kwestie van eenmalig invoeren is.

 

‘Met de driejaarlijkse controles is het een blijvend organisatieverhaal’, zegt Van der Lee. ‘Ik schat dat een ambtenaar in een kleine gemeente er al snel een halve of hele dag per week mee bezig zal zijn, al verschilt dat natuurlijk per organisatie. Gemeenten met veel nieuwbouw hebben al gauw meer om handen. Je moet je organisatie erop inrichten. Hoe ga je het bijhouden? Hoe zorg je ervoor dat veranderingen goed worden doorgegeven, zodat je kaarten up-to-date blijven? Daar hoor ik gemeenten nu nog nauwelijks over.’

 

Volgens VNG-woordvoerder Asha Khoenkhoen rest gemeenten nog voldoende tijd om hun administratie op orde te krijgen. Capaciteit is volgens de VNG geen probleem, omdat het beheer van de BAG-gegevens financieel gedekt wordt. ‘Partijen die informatie uit de gemeentelijke administratie willen hebben, zullen daarvoor moeten betalen.’

 

De BAG is bedoeld om de basisadministraties onder te brengen in één geautomatiseerd systeem en verplicht alle ambtenaren om dezelfde gegevens te hanteren. De wet moet de dienstverlening van overheden aan burgers verbeteren en tot grotere efficiëntie leiden. Daarnaast zou de uniforme registratie van adressen en objecten en koppeling van gegevens uitkomst bieden bij calamiteiten, de opsporing van fraude en de aanpak van illegale bouwsels.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.