of 59274 LinkedIn

BZK gaat voor beter beleid samenwerken met universiteiten

Met dat doel hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Universiteit Utrecht deze week een convenant gesloten. Gestreefd wordt naar meer uitwisseling van kennis en het onderling delen van innovatieve agenda’s. De hoop is dat met deze samenwerking de rol van instituties in het bijdragen aan lange termijn welvaart, democratie, gelijkwaardigheid en economische ontwikkeling wordt bevorderd.

Intensievere samenwerking van beleid en wetenschap moet leiden tot een hogere kwaliteit van het openbaar bestuur.

Convenant
Met dat doel hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Universiteit Utrecht deze week een convenant gesloten. Gestreefd wordt naar meer uitwisseling van kennis en het onderling delen van innovatieve agenda’s. De hoop is dat met deze samenwerking de rol van instituties in het bijdragen aan lange termijn welvaart, democratie, gelijkwaardigheid en economische ontwikkeling wordt bevorderd.

Toponderzoek
Een van de eerste onderzoeksthema’s die onder de afspraak valt is Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht. Dat onderzoeksgebied werkt multidisciplinair en verenigt excellent Utrechts onderzoek. ‘Het is prachtig dat universiteit en ministerie nauwer gaan samenwerken. De instituties – wetten, gebruiken, netwerken, organisaties, talen, etc. – maken of breken de verwezenlijking van een open, democratische en gelijkwaardige samenleving. Door dit convenant kunnen beleid en multidisciplinair toponderzoek in Nederland elkaar nog beter gaan versterken’, aldus Annetje Ottow, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Regionale sturing
Een recente uiting van de samenwerking is een essay over nieuwe vormen van regionale sturing. Daarin wordt vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken, zoals economie, rechtsgeleerdheid, geografie en ethiek, de vraag beantwoord of en hoe regionale sturing kan bijdragen aan het oplossen van publieke problemen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Norman Waalre op
Dit convenant klinkt als kostbare conferenties, luxe diners met hoogleraren, en hoge reiskosten. De noodzakelijke samenwerking tussen overheid en wetenschap kan véél goedkoper via wetenschappelijke webforums. Forum-software is gratis. Laat iedereen daar anoniem meepraten, mits wetenschappelijk onderbouwd en constructief. Maak daarvoor aparte webforums in het Nederlands en Engels. Nodig daar ook internationale top-experts uit om mee te praten over traffic jams, forced prostitution, gang prevention, bullying prevention, corruption, e-learning, disaster preparedness, police innovation, moral education, addiction prevention, enz. Maak slim gebruik van de expertise die aanwezig is bij de bevolking. Wisdom of crowds.
Door Spijker (gepens.) op
Misschien kan BZK in dat geval haar eigen ambtenaren ook weer even terugsturen naar de schoolbanken?