of 64740 LinkedIn

BZK gaat ontslagbesluit waarnemer Klein niet vernietigen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kan nog geen streep zetten door het ontslag van waarnemend burgemeester Klein van Scherpenzeel. Het ontslagbesluit van de Gelderse commissaris van de koning Berends staat open voor bezwaar en beroep.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat nog geen streep zetten door het ontslag van waarnemend burgemeester Klein van Scherpenzeel. Het ontslagbesluit van de Gelderse commissaris van de koning Berends staat open voor bezwaar en beroep.

Nu niet mogelijk

Een besluit waartegen bezwaar of beroep openstaat of aanhangig is, kan niet worden vernietigd, laat de woordvoerder van minister Ollongren weten. ‘Op grond van artikel 10:38 van de Algemene wet bestuursrecht is vernietiging op dit moment niet mogelijk.’ Een meerderheid van de gemeenteraad van Scherpenzeel heeft er donderdagavond bij het college op aangedrongen de minister om hulp te vragen. Ze worstelt met een aantal dillema’s na het plotselinge ontslag van Klein.

 

Beroep

Minister Ollongren wil niet inhoudelijk reageren op het ontslag van Eppie Klein. Ze heeft er kennis van genomen en stelt dat de commissaris van de koning binnen zijn bevoegdheden handelt. Waarnemend burgemeesters kunnen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken bij de cdk die hem of haar ontslagen heeft. Kroonbenoemde burgemeester die tegen hun zin uit het ambt worden ontheven, moeten hun bezwaar richten aan de minister van Binnenlandse Zaken. Als het bezwaar wordt afgewezen, staat beroep open bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, aldus de woordvoerder van Ollongren. De beroepsroute is voor waarnemend en Kroonbenoemde burgemeesters dezelfde. Pas daarna kan de minister van Binnenlandse Zaken eventueel stappen ondernemen.

 

Hulp minister

Een raadsmeerderheid wil hulp van Ollongren over hoe de gemeenteraad moet omgaan met de dilemma’s waarmee zij na het ongewenste ontslag van Klein worstelt. ‘Moeten we hier (het ontslag, red) nu iets mee als raad? Moeten wij een officieel verzoek tot herziening indienen bij de rijksheer? Of moeten we wellicht als raad zelf een onderzoek naar het gevoerde proces laten uitvoeren?’, aldus Henk Brons, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Scherpenzeel (GBS), de grootste fractie van de raad, donderdagavond in een verklaring tijdens de raadvergadering, mede namens coalitiegenoot SGP. De rijksheer is John Berends, commissaris van de koning van Gelderland.    

 

Radiostilte

De twee coalitiepartijen van Scherpenzeel – samen goed voor acht van de dertien zetels – willen van cdk Berends weten waarom hij Klein de laan uit heeft gestuurd. In de mededeling aan de Scherpenzeelse raad zegt hij daar niets over. Dat heeft de cdk wel gedaan in een brief aan de Staten. Berends heeft een delegatie van de raad niet vooraf geconsulteerd en de timing is zakelijk en emotioneel ongepast, stellen GBS en SGP. Berends ontsloeg Klein enkele uren nadat minister Ollongren aan de provincie had laten weten geen wetsvoorstel te gaan indienen voor herindeling van Scherpenzeel en Barneveld, zoals Gelderland wilde. De Scherpenzeelse coalitie weet niet goed wat ze hier mee moet doen. Voorlopig lassen beide fracties een radiostilte in. ‘Wij zullen, mede op verzoek van Eppie, geen uitlatingen meer doen over hem of over een nieuwe waarnemer, totdat ons college hier met de minister over heeft gesproken en wij daar een terugkoppeling van hebben ontvangen’, aldus Brons.

 

Geen goede burgemeester

Eppie Klein werd vorige donderdag voor cdk John Berends per direct ontslagen. Aanleiding voor het ontslag zijn de tegenstrijdige verklaringen die Klein geeft aan zijn mail van 6 juli aan Provinciale Staten, waarin Klein hen opriep die dag geen besluit te nemen over de door Gedeputeerde Staten gewenste herindeling. Berends gelooft niet dat Klein die mail zelf heeft geschreven. Daarnaast is Klein in de ogen van Berends geen goede burgemeester geweest. Klein weerspreekt deze ontslaggronden en legt zich er niet bij neer, zo stelde hij maandag in een interview met Binnenlands Bestuur.

 

Vacature

Scherpenzeel krijgt begin november een nieuwe waarnemer. Na de raadsverkiezingen van maart wordt de vacature voor een Kroonbenoemde burgemeester opengesteld, zo is maandagavond afgesproken tussen Berends en de fractievoorzitters van de Scherpenzeelse raad.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@Nico (v.m. rijksambtenaar). Het ontslag van een waarnemend burgemeester is inderdaad niet expliciet geregeld. In dat geval is het bestuursrechtelijk gezien normaal dat de benoemende instantie ook het recht heeft om de benoemde persoon weer te ontslaan, in dit geval bij beëindiging van zijn opdracht. Een minister heeft daar niets te zoeken. De minister komt weer aan bod bij de benoeming van de 'vaste' burgemeester.
Door Nico uit Loenen (voormalig rijksambtenaar) op
@Spijker, ik denk dat veel gemeentes een burgermeester met een ruggengraat wel zien zitten, maar als interim voor een fusie kan hij het inderdaad wel schudden. Zoals al meerdere malen in BB vermeld voorziet art. 78 Gw niet expliciet in het ontslag door een CdK en blijft het besluit dus onwettig totdat de minister het besluit in de Staatscourant bekrachtigd. Er zit dus een domme fout in deze wet door het ontbreken van een ontslagvolmacht van de minister.
Door Spijker (n.v.t.) op
In het kader van de geplande fusie is deze wnd. burgemeester door de CdK benoemd op grond van art. 78 van de Gemeentewet. Nu zijn taak er -via een niet geslaagde fusie- op zit is het normaal dat hij ook weer door de CdK wordt ontslagen. Dat is de normale procedure. In theorie kan hij nu via een sollicitatie meedoen bij een nieuwe ronde voor de aanstelling van een 'permanent' burgemeesterschap. Let wel in theorie, want het is wel duidelijk dat hij na dit fiasco het burgemeesterschap van Scherpenzeel kan vergeten, laat staan in andere gemeenten.
Door Anton (Gepensioneerd) op
Als de raad het unaniem niet eens is met het besluit van John Berends en Eppie Klein wil houden zou de raad hem als wethouder en eerste loco kunnen benoemen zodat hij de taken van de burgemeester kan waarnemen. Ik denk dat John Berends dan geen waarnemer krijgt die naar Scherpenzeel wil afreizen.
Normaliter zijn er als basis verslagen nodig van functioneringsgesprekken opgesteld door een raadscommissie om een burgemeester te ontslaan
Door Nico uit Loenen (gepensioneerde rijksambtenaar) op
Artikel 10:38 Awb zegt het volgende:
1. Een besluit dat nog goedkeuring behoeft, kan niet worden vernietigd.
2. Een besluit waartegen bezwaar of beroep openstaat of aan­hangig is, kan niet worden vernietigd.
Nu de CdK alleen mandaat heeft (art.78 gemeentewet) voor het aanstellen van een interim en niet een wettelijk mandaat voor ontslag van een interim heeft (het hiaat), moet het besluit van de CdK dus nog worden goedgekeurd door de minister. Zolang dat er niet is, ligt er m.i. geen formeel wettelijk besluit waarop beroep en bezwaar mogelijk is.
Door Nico uit Loenen (gepensioneerde rijksambtenaar) op
Tja, wat belet minister Ollongren nu om ook een onwettig besluit te nemen waarvoor ook bezwaar en beroep open staat? De reactie van het ministerie van BZ was te verwachten, die trekken als opdrachtgevers voor deze fusie aan de provincie natuurlijk 1 lijn in deze zaak. Die kunnen Berens als uitvoerder van dit "democratische" dictaat niet laten vallen.
Door adviseur op
Wat let de raad om ook tegen het ontslagbesluit bezwaar (en evt. beroep) aan te tekenen? Ook de raad van Scherpenzeel is hier belanghebbende.