of 64740 LinkedIn

Buurtrecht in een derde gemeenten

Van de 388 gemeenten hebben 125 gemeenten buurtrechten ingevoerd: rechten waarmee inwoners onder meer makkelijker publieke diensten kunnen overnemen, buurthuizen en parken in gebruik kunnen nemen en toegang tot geld hebben. 

Van de 388 gemeenten hebben 125 gemeenten buurtrechten ingevoerd: rechten waarmee inwoners onder meer makkelijker publieke diensten kunnen overnemen, buurthuizen en parken in gebruik kunnen nemen en toegang tot geld hebben. 

Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). ‘Veel gemeenten gaan nu echt een stap verder met participatie’, aldus Thijs van Mierlo van het LSA. ‘Inwoners krijgen zeggenschap en eigenaarschap in veel gemeenten. Helaas is er wel een groot verschil tussen gemeenten. In sommige steden zijn er nog geen stappen gezet om de democratische spelregels te veranderen.’

Uitdagen
Het LSA heeft aan alle gemeenten gevraagd wat zij doen op het gebied van buurtrechten. De ontvangen informatie hebben zij in een online kaart gezet. Daarop is te zien welke gemeente wat doet op het gebied van buurtrechten. Nu heeft bijna een derde van de Nederlandse gemeenten een of meerdere buurtrechten ingevoerd volgens de inventarisatie. Opvallend is dat dit met name middelgrote gemeenten zijn.

Het vaakst vastgelegde recht is het recht om uit te dagen: actieve bewonersgroepen krijgen het recht om lokale dienstverlening vorm te geven en uit te voeren. Bewoners weten zelf het beste wat er lokaal nodig is, dus zouden tenminste zeggenschap moeten hebben over hoe die diensten er uit zien. Daarnaast kunnen actieve bewoners diensten zelf nog veel beter uitvoeren en dan moet het inkoopbeleid het mogelijk maken dat zij hier de contracten voor krijgen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Theo Scholl op
Ik was daar ook benieuwd naar. De club die deze informatie verwerkt/aanbied (het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) stuurde mij een link naar een formulier, waarop de volgende rechten opgesomd zijn:
Recht op gebouwen en publieke ruimte
Recht om uit te dagen
Recht op buurtplanning
Open overheid
Toegang tot geld
Zelfgekozen ondersteuning
Door Jan Beerenhout (Ambt.Bestuurscontacten b.d./v/h lid IPSV) op
Wat zijn de Buurtplichten? In het Sociale Vernieuwingstijdperk, ik was lid van de Bende van Schaefer, kenden we dit soort overdrachten van taken naar actieve buurtgroepen ook, en leerden dat een recht nooit zonder plicht kan.