of 65101 LinkedIn

Burger wil echt meer invloed

Vooral mensen die negatief zijn over de politiek en de overheid willen meer directe democratie. Onder lager (74 procent) en middelbaar opgeleiden (66 procent) is meer steun voor meer directe democratie dan bij hogeropgeleiden (56 procent). De wens voor meer directe democratie hangt samen met afkeer van de Europese Unie en politieke onvrede.

Een meerderheid van de Nederlanders (65 procent) wil meer directe zeggenschap over belangrijke politieke kwesties. Het beter benutten van inspraakmogelijk­heden, het gebruik van enquêtes en het door politici raadplegen van de achterban worden genoemd als geschikte instrumenten. Een op de tien burgers heeft geen behoefte aan meer directe zeggenschap.

Dat blijkt uit het eerste kwartaalbericht van 2016 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vooral mensen die negatief zijn over de politiek en de overheid willen meer directe democratie. Onder lager (74 procent) en middelbaar opgeleiden (66 procent) is meer steun voor meer directe democratie dan bij hogeropgeleiden (56 procent). De wens voor meer directe democratie hangt samen met afkeer van de Europese Unie en politieke onvrede.

Laag vertrouwen
Het vertrouwen in de politiek is onverminderd laag. 56% meent dat Kamerleden en ministers niet veel geven om wat burgers zij denken, 63% denkt dat burgers geen enkele invloed hebben op wat de regering doet en 45% vindt dat de overheid onvoldoende voor hen doet. Het percentage burgers dat vindt dat politici vaak onbehoorlijk met elkaar omgaan is de afgelopen drie maanden gestegen van 39% naar 44%. Nog geen kwart van de Nederlanders (24%) vindt politici bekwaam, 34% vindt van niet. Ruim zeven op de tien Nederlanders is voor een direct gekozen burgemeester. Veel minder steun (53-56%) is er voor een direct gekozen minister-president.

Verstuur dit artikel naar Google+

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Zeker waar het de soevereiniteit betreft, het overdragen van bevoegdheden aan Europa zou ik als inwoner (met terugwerkende kracht) geraadpleegd willen worden. Nu heeft een elite voor ons bepaald dat we in plaats van een gemeenschap een Unie zijn geworden, dat we een gemeenschappelijke munt hebben en dat de grenzen zijn opgeheven. Gevolg is dat we steeds vaker te horen krijgen "dat kan niet want dat is in strijd met Europese regels". Dat lijkt overigens alleen voor ons te gelden want andere landen (Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië) komen ongestraft met het negeren van die regels weg of daar wordt een regeling voor getroffen. Ook overigens werkt die Unie niet want de jongere EU-lidstaten willen wel geholpen worden maar laten zich niets aan de Unie gelegen liggen als er vluchtelingen over de lidstaten verdeeld moeten worden. Daar zijn veel mensen verontwaardigd over, daarom is er massaal nee gestemd bij het onlangs gehouden referendum en daarom is het goed dat we vaker over dergelijke existentiële zaken geraadpleegd worden.

Vacatures

Van onze partners