of 61869 LinkedIn

Burger kent overheid niet meer

De overheid raakt voor burgers steeds verder uit het zicht. Dit komt onder meer omdat de overheid dienstverlening steeds vaker overdraagt aan andere instanties, zoals gemeenschappelijke regelingen. Dat constateert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

De overheid raakt voor burgers steeds verder uit het zicht. Dit komt onder meer omdat de overheid dienstverlening steeds vaker overdraagt aan andere instanties, zoals gemeenschappelijke regelingen. De burger krijgt daardoor een overheid die hij niet meer kent.

Dat constateert de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Hij ziet burgers bij dit soort constructies nu al verdwalen en vastlopen. Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen, zo verwacht hij.     

 

Verantwoordelijkheid

‘De overheid kan niet zeggen, nu ga ik niet meer over deze werknemer van een beschutte werkplek, of over deze mevrouw die vanuit de Wmo afhankelijk is van een rolstoel, of de man die de last van schulden zwaar op zijn schouders voelt drukken. Dat kan gewoon niet. Het blijven jouw burgers’, benadrukt Van Zutphen. ‘En als die in de knel komen, dan zorg je ervoor dat ze geholpen worden. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Dan sta je als ambtenaar op van je bureau en kijkt wat je voor die mensen kan doen.’

 

Terugtrekkende overheid

De overheid blijft altijd aan zet, beklemtoont de ombudsman, die haar daar altijd op zal blijven aanspreken. Burgers hebben recht op een behoorlijke behandeling, ook als de overheid zich terugtrekt. Dat stelt Van Zutphen na een toekomstverkenning van een jaar over de relatie tussen overheid en burger. Hij sprak daarvoor onder meer ambtenaren en burgers. Ook liet hij onderzoek uitvoeren naar de raletie overheid-burger. Daarin werd onderzocht hoe Nederlanders nu aankijken tegen de overheid en hoe de relatie met de overheid er in 2030 zou moeten uitzien.

 

Menselijk contact

Om ervoor te zorgen dat iedereen ook over tien jaar mee kan blijven doen, moet de toegankelijkheid van de overheid voor burgers versimpeld en vereenvoudigd worden, zo concludeert Van Zutphen na zijn toekomstverkenning. Burgers hebben daarnaast ook in de toekomst recht op menselijk contact. Overheden moeten eerlijk en transparant zijn over waar de overheid wel en niet van is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P.J. Westerhof LL.M MIM op
Veel in het gemeentelijk gebruik van gemeenschappelijke regelingen is terug te voeren op kostenbesparingen en gemakzucht. Iets dat ook kenmerkend is voor uitbesteding en verzelfstandiging.
Sec is een gemeenschappelijke regeling immers ook weinig anders dan een bestuursrechtelijke vorm van uitbesteding.

Dezelfde overeenkomst is te vinden in onbenul en onkunde. Namelijk dat met de uitbesteding, verzelfstandiging of gemeenschappelijke regeling de gemeente geen verantwoordelijkheid meer heeft en 'van het probleem af' is.

Menig college verklaart de gemeenschappelijke regeling tot een extern probleem, waarop men geen tot weinig sturing heeft en waarvan de kosten onvermijdelijk zijn. Daarin doorgaans gedekt door de eigen coalitie.
Menig raadslid ontbeert de elementaire kennis om het college op dit punt te corrigeren en ter verntwoording te roepen.

Geen regievoering door B&W leidt tot choas, chaos leidt tot problemen, problemen leiden tot kosten.
"Wij zijn niet verantwoordelijk, het zijn dus niet onze problemen, en het is niet ons geld".
Door Spijker (n.v.t.) op
De hoeveelheid gemeenschappelijke regelingen duidt er op dat veel zaken beter op regionaal niveau kunnen worden geregeld (noodzakelijke schaalvergroting onder gemeenten en vorming van regio's). In de dorpen binnen deze regio's kunnen dan voor de meer eenvoudige burgerzaken twee afzonderlijke loketten worden gecreëerd (sociaal domein en publiek domein). In dat geval zijn ook de provincies overbodig.

Vacatures

Van onze partners