of 63998 LinkedIn

Burgemeesters eisen rol ‘crimefighter’ op

Burgemeesters willen verder de regie krijgen bij de uitwisseling van gegevens, en hun bevoegdheden bij de sluiting van panden en terreinen moeten worden verruimd. Het kabinet komt met een zogenaamde ondermijningswet, om te verhinderen dat de onderwereld nog verder binnendringt in de bovenwereld en deze daarmee ondermijnt.

De regioburgemeesters eisen in een voorstel voor de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit de rol op van ‘crimefighter’ op. Ze willen dat in de wet expliciet wordt vastgelegd dat burgemeesters ook een taak hebben als criminaliteitsbestrijders.

Burgemeesters willen verder de regie krijgen bij de uitwisseling van gegevens, en hun bevoegdheden bij de sluiting van panden en terreinen moeten worden verruimd. Het kabinet komt met een zogenaamde ondermijningswet, om te verhinderen dat de onderwereld nog verder binnendringt in de bovenwereld en deze daarmee ondermijnt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid presenteert binnenkort zijn eerste plannen. De regioburgemeesters – de vertegenwoordigers van de burgemeesters in de tien politieregio’s in Nederland – hebben alvast een waslijst opgesteld van wetswijzigingen die nodig zouden zijn.

Expliciete verantwoordelijkheid
In deze ‘proeve van wetgeving’, die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd, vragen ze voor burgemeesters een officiële status van ‘crimefighter’. In de Gemeentewet moet worden vastgelegd dat de burgemeester een ‘expliciete verantwoordelijkheid’ krijgt bij de voorkoming én ook bij de bestrijding van ‘ondermijnende activiteiten en daarmee samenhangende criminaliteit’. ‘Het kan immers niet zo zijn’, aldus de regioburgemeesters, ‘dat er wel gehandeld mag worden om criminaliteit te voorkomen, maar dat er niet zou mogen worden gehandeld als er reeds criminele activiteiten gepleegd worden.’

Uitwisseling informatie
De voorgestelde bepaling verruimt de wettelijke mogelijkheid voor gemeentelijke diensten om, onder regie van de burgemeester, onderling informatie uit te wisselen. Nu mag een medewerker van een wijkteam die bijvoorbeeld signalen van mensenhandel opvangt, die niet doorgeven aan andere diensten. Als de burgemeester in de wet de positie krijgt van criminaliteitsbestrijder, zou dat wel kunnen. 

Zo’n wetswijziging biedt ook een basis voor informatie-uitwisseling tussen de gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) en de politie. Daarvoor is dan nog wel een wijziging van de Wet politiegegevens nodig. Daarnaast dringen de regioburgemeesters aan op wijziging van belastingwetgeving en de regeling SUWI. Dat zou het mogelijk maken om, onder regie van de burgemeester, gegevens met de fiscus en uitkeringsinstanties te delen.

Doorlichting ambtenaren
Verder willen de regioburgemeesters een betere doorlichting van gemeentelijke ambtenaren met bepaalde functies binnen het ‘veiligheidsdomein’, en de eigen medewerkers die toegang hebben tot de Basisregistratie Personen (BRP), en die betrokken zijn bij vastgoedtransacties. Zij zouden ook moeten vallen onder de nieuwe, uitgebreide toets  voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), waarin ook politiegegevens worden betrokken. Iemand die niet veroordeeld is, maar wel regelmatig in contact komt met de politie, krijgt daarin toch een kruisje.

Kandidaat-wethouders
Voor een kleine kring van gemeenteambtenaren dient de screening volgens de regioburgemeesters nog verder te gaan dan de uitgebreide VOG-toets. Ze moeten gecheckt worden door de afdelingen Veiligheid en Integriteit van de politie. In de Gemeentewet zou verder een bepaling moeten komen dat alle gemeenten van kandidaat-wethouders een VOG vragen. Nu beslissen gemeenten zelf of een VOG voor een wethouder nodig is.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 1 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Reinier ter Berg op
Sinds de vrije decentralisatie klopt er zoveel niet meer bij de gemeenten en die VOG heeft niet zoveel waarde het is meer een vrijbrief nadat deze ontvangen is..
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@b. hofstee (Burger zonder oogkleppen) op 12 januari 2018 18:43 Verwacht mag worden dat de overheid hiertegen optreedt en dus hiertoe middelen heeft.=Met u eens dat de Overheid namens de burgers tegen de maffia is. Maar ook moet voorkomen worden dat de Overheid zich als maffia opstelt/kan opstellen. Dus balanssituatie. We weten vanuit de geschiedenis dat teveel weggeven aan de een leidt tot leed bij de ander. Net zoals je in de akkerbouw niet onbeperkt dezelfde producten op hetzelfde land moet telen. Dat leidt tot armoedige grond.
Door Daniel Grijpstra (Ommen) op
Dit gaat de verkeerde kant op in dit land de gemeenten hebben door de decentralisatie vrij baan zonder enige regelwetgeving en dat merk je goed aan hun taal en groeps houding de burgemeester zet ze zelf bewust in waar het geld van het rijk al niet goed voor is.
Door Ronald op
De wijkteams en de ggz leven ook als anarchistische criminelen en dat weten de burgemeesters maar al te goed de gemeenten en de wijkteams zijn onschendbaar en hoeven zich nie eens te legitimeren..
Door b. hofstee (Burger zonder oogkleppen) op
Oh een een maffiastaat die geregeerd wordt door recht van de sterkste en corruptie is wel oké? Lijkt mij niet. Verwacht mag worden dat de overheid hiertegen optreedt en dus hiertoe middelen heeft.
Door doeterniettoe (-) op
Het zal wel met de beste bedoelingen zijn, maar de totalitaire staat komt weer een stap dichterbij.

Overigens is er een bekende uitspraak dat de wereld aan de beste bedoelingen ten onder gaat.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Kort en krachtig. Dit begint (op termijn) te lijken op DDR2. Zie o.a. het dossier Brunssum in BB m.b.t. de VOG van Palmen. Straks kan de namens de Staat opererende burgemeester zelfs wethouders van niet-gewenste partijen tegen (proberen te) houden. De burgemeester zelf krijgt zijn VOG namens de Staat uitgereikt op crimefighter-day. Zeer gevoelige materie dus allemaal en teveel van Big Brother niveau. Dit lijkt niets meer met een open society te maken te hebben.

Vacatures

Van onze partners