of 60775 LinkedIn

Burgemeester verbiedt hulp politie bij uitzetting

Minister Gerd Leers
Minister Gerd Leers Eric de Kluis
20 reacties

Burgemeester Els Boot van de Zuid-Hollandse gemeente Giessenlanden heeft de politie maandag verboden mee te werken aan de uitzetting van de 45-jarige Afghaanse vluchteling Rafiq Naibzay uit het dorp Hoogblokland.

Verblijfsvergunning
De man probeert al 14 jaar een verblijfsvergunning te krijgen. Zijn ernstig zieke vrouw en vier kinderen hebben wel een verblijfsvergunning. Volgens diverse psychiatrische rapporten kan de vrouw niet zonder de zorg van haar man en de kinderen niet zonder hun vader.

Andere gedachten
Volgens Boot (PvdA) hebben de gemeente en de dorpsbewoners alles gedaan om CDA-minister Gerd Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) op andere gedachten te brengen. Nu de bewindsman vrijdag opnieuw een verblijfsvergunning afwees, ziet Boot geen andere uitweg dan de politie te verbieden mee te werken aan uitzetting.

Rampzalige gevolgen
Op basis van de psychiatrische rapportages zegt Boot te vrezen voor rampzalige gevolgen als de man wordt uitgezet. ,,Ik ben als burgemeester gehouden aan mijn zorgplicht voor iedere inwoner. Ik kan niet met de handen op de rug een dergelijk drama in mijn gemeente afwachten'', aldus de burgemeester.

Rolverdeling
Na de opschudding rond de Afghaanse familie Qadiri uit Coevorden heeft het kabinet de burgemeesters nog eens op de rolverdeling gewezen. De burgemeester weigerde toen ook de medewerking van de politie aan uitzetting. Dit gezin mocht uiteindelijk toch in Nederland blijven.

Openbare orde
In de circulaire die Leers en zijn collega's eind november stuurden, staat dat de burgemeester maatregelen kan nemen als een uitzetting de openbare orde dreigt te verstoren. Dat kan het geval zijn als er in een plaats veel onrust is ontstaan. Maar de burgemeester mag dit niet aangrijpen om uitzetting tegen te gaan. De vreemdelingenpolitie staat onder het gezag van de minister.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. Hak op
Ik denk dat die Els Boot binnenkort een uitnodiging krijgt van de Commissaris der koningin om eens te komen praten.
Onderwerp van gesprek:. Wat bezielt een burgemeester van een kleine plattelandsgemeente om een Afghaanse oorlogsmisdadiger de hand boven het hoofd te houden?
Door H. werkendam (Ex gemeenteraadslid) op
Een eerste vereiste voor een wet is dat deze rechtvaardig is. Is de uitvoering van deze wet in dit geval rechtvaardig ? Naar mijn idee niet. Blijkbaar gaat het hier om een oorlogsmisdadiger. Wat is een oorlogsmisdadiger ? Iemand die voor oorlogsmisdadigen veroordeeld is. Is deze man dat ?
Volgens mij niet. Verder gaat het hier om de belangen van de kinderen en de vrouw. De burgemeerste is dus iemand die terect haar rug recht houdt en karakter toont. Chappeau. Ik wordt misselijk van de mensen die overal parijpolitiek in zien.
Door R van Seumerenr (Eigenaar/Dga) op
Als (ex)staatssecretaris van Justitie heeft Nebahat Albayrak van de PvdA deze persoon ook geen asiel of generaal pardon verleend.waarom niet?
Door R van Seumeren (Eigenaar/Dga) op
Een gezaghebber moet op grond van artikel 77 van de WOLBES deze eed afleggen:
«Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot gezaghebber benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als gezaghebber naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!» (Dat verklaar en beloof ik!»).

Doordat de burgemeester zich niet heeft gehouden aan de wet dient zij per direct gearresteerd te worden en naar het huis van bewaring overgeplaatst te worden. De wetten zijn er om uitgevoerd te worden en zeker door ambtsdragers deze hebben een voorbeeldfunctie.
De burgemeester heeft in dit geval de wet niet uitgevoerd en dit zal mede komen om de landelijke politiek in problemen te brengen en zo macht uit te oefenen in belang van de PvdA.
Minister Opstelten moet vandaag hier paal en perk aanstellen en het arrestatieteam er op af sturen en arresteren per direct.
Door Gul op
Petje af voor de burgemeester!! Daar hebben we er meer van nodig; bestuurders en politici met ruggengraat !! Wat die man ook gedaan heeft, het gaat hier om de belangen van die vrouw en die kinderen, niet om die van de man.
Door Gerit (adviseur) op
Er is een grote meerderheid in de Tweede Kamer die eisen dat als de wet niet wordt uitgevoerd ontslag dient te volgen. Met name linkse partijen hebben dit wetsvoorstel gesteund.
Door R van Seumeren (Eigenaar/Dga) op
Beste Jozef,
Het gaat hier om een oorlogsmisdadiger,dat lijkt me iets anders dan zomaar een asielzoeker.
Moet Joseph Koni ook bescherming geboden worden in Giessenlanden? Oorlogsmisdadigers horen in de gevangenis en nergens anders.
Door Jozef op
Deze actie van de heer Leers bewijst wederom hoe een mens van vlees en bloed zijn morele waarden negeert, om zijn politieke doelen te bereiken. CDA, is een partij van zogenaamde normen en (gezins) waarden; nu duidelijk is dat deze actie haaks staat tegenover de gezinsnormen van CDA, vraag ik me af: welke doelen streeft Leers en zijn CDA? Als een CDA'er zou ik over na gaan denken of u nog voor úw eigen normen en waarden staat! Is de PVV u zoveel waard?!
Door Gert met een d op
coole foto van Els.
Door R van Seumeren (Eigenaar/Dga) op
Zeer verwerpelijk dat de Burgemeester de wet niet uitvoert.