of 61441 LinkedIn

Burgemeester verbiedt hulp politie bij uitzetting

Minister Gerd Leers
Minister Gerd Leers Eric de Kluis
20 reacties

Burgemeester Els Boot van de Zuid-Hollandse gemeente Giessenlanden heeft de politie maandag verboden mee te werken aan de uitzetting van de 45-jarige Afghaanse vluchteling Rafiq Naibzay uit het dorp Hoogblokland.

Verblijfsvergunning
De man probeert al 14 jaar een verblijfsvergunning te krijgen. Zijn ernstig zieke vrouw en vier kinderen hebben wel een verblijfsvergunning. Volgens diverse psychiatrische rapporten kan de vrouw niet zonder de zorg van haar man en de kinderen niet zonder hun vader.

Andere gedachten
Volgens Boot (PvdA) hebben de gemeente en de dorpsbewoners alles gedaan om CDA-minister Gerd Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) op andere gedachten te brengen. Nu de bewindsman vrijdag opnieuw een verblijfsvergunning afwees, ziet Boot geen andere uitweg dan de politie te verbieden mee te werken aan uitzetting.

Rampzalige gevolgen
Op basis van de psychiatrische rapportages zegt Boot te vrezen voor rampzalige gevolgen als de man wordt uitgezet. ,,Ik ben als burgemeester gehouden aan mijn zorgplicht voor iedere inwoner. Ik kan niet met de handen op de rug een dergelijk drama in mijn gemeente afwachten'', aldus de burgemeester.

Rolverdeling
Na de opschudding rond de Afghaanse familie Qadiri uit Coevorden heeft het kabinet de burgemeesters nog eens op de rolverdeling gewezen. De burgemeester weigerde toen ook de medewerking van de politie aan uitzetting. Dit gezin mocht uiteindelijk toch in Nederland blijven.

Openbare orde
In de circulaire die Leers en zijn collega's eind november stuurden, staat dat de burgemeester maatregelen kan nemen als een uitzetting de openbare orde dreigt te verstoren. Dat kan het geval zijn als er in een plaats veel onrust is ontstaan. Maar de burgemeester mag dit niet aangrijpen om uitzetting tegen te gaan. De vreemdelingenpolitie staat onder het gezag van de minister.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Modus Operandii (Scepticus) op
38 jaar in Nederland, gewoond, geleerd, gewerkt, belasting betaald, ontaslagen, op straat en zonder woning, uitgeschreven GBA, niet vindbaar bij gemeente, paspoort EN verblijfsvergunning verlopen vlak na elkaar, : Resultaat: 10 jaar ILLEGAAL IN NEDERLAND, opgepakt, opgesloten, poging tot uitzetting door ind, vechten voor je leven.... Het leven in Nederland mooi... totdat je aan de joden bent overgeleverd...oh sorry, dienst terugkeer en vertrek, welke ook nog eens vaak valsheid in geschrifte pleegt in de trant van : Meneer is 1 keer bij de ambassade gepresenteerd...en daarnaniet meegewerkt. Ambassade: wij hebben meneer 3 keer gezien , en hebben bevestigd dat hij onze staatsburger is...., etc...etc....etc... No-Doc/No-Pass
Door Fred op
Misschien moet Burgermeester Boot afreizen naar Afganistan naar de families van zijn slachtoffers en dan dit idiote verhaal maar eens uitleggen. Ik vrees omdat Afganistan niet onder haar zorgplicht valt ze niet de rampzalige gevolgen wil inzien van zijn daden.
Ik denk dat het tijd is voor een psychiatrisch onderzoek, maar dan wel voor de burgermeester zelf.
Door Alex op
En wat is de interpretatie van het begrip ernstige redenen ? Hoe wordt dit juridisch uitgelegd ?
Door Jacques (ex politie-ambtenaar (o.a. Vreemdelingenpolitie)) op
Al degenen die denken dat je eerst als oorlogsmisdadiger veroordeeld moet zijn: zie art. 1F van het Verdrag betr. de status van vluchtelingen:
"De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toepassing op een persoon ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te veronderstellen, dat:

(a) hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft begaan, zoals omschreven in de internationale overeenkomsten welke zijn opgesteld om bepalingen met betrekking tot deze misdrijven in het leven te roepen;"
Zie ook Wikipedia: Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
Door Alex op
Hoe het komt dat mensen 14 jaar moeten wachten is een vraag, de andere is dat het kennelijk is gebeurd en wat menselijk gezien de gevolgen zijn. Zeker gezien onze christelijke en humanistische cultuur. Het gaat hier over mensen nu en in deze situatie en niet over hoe het anders zou kunnen zijn. Laten we vooral helder discussieren. Burgemeesters zitten met vele taken en verplichtingen gebaseerd op diverse wetgeving. Soms moeten zij daartussen keuzes maken. Deze burgemeester heeft deze keuze gemaakt en in mijn beleving heel goed afgewogen. @ van Seumeren, uw reactie was erg snel en niet geheel doordacht.
Door R van Seumeren (Eigenaar/Dga) op
Het is inhumaan mensen 14 jaar te laten wachten,en mijn vraag hierbij is hoe dat komt?
Mijn kritiek is niet gericht tegen deze familie of op een andere familie. Burgemeesters horen gewoon democratisch genomen besluiten uit te voeren en niet het land te ontwrichten. Burgemeesters komen toch ook niet in verzet als er een democratisch genomen besluit genomen is over verlaging van het pensioen wat sommigen ook flink benadeeld en hierdoor in de problemen komen? Dus hier is sprake val willekeur en goedkope publiciteit die niet over de persoon gaat maar enkel over macht gaat en dat is fout!
Enkel
Door Ivon (Mens) op
Geweldige ontwikkeling dat burgemeesters burgerlijk ongehoorzaam worden! Dit is dan toch nog een nieuwe ontwikkeling in de politiek waar ik wél blij van word! In de oorlog hebben we hier iedereen laten afvoeren. We willen geleerd hebben van de geschiedenis dus: bravo burgemeesters van Nederland, ga zo door!
Door alex op
Ik vind het humaan en moedig van deze burgemeester om tegen de stroom op te roeien. Ik heb het niet zo op ministers met hard leers vertoon ten opzichte van menselijkheid. Wie was ook weer die wijze man die zei dat je de vreemdeling een plekje in je huis zou moeten gunnen ? Een paar eeuwen verder en er is niets meer van die wijsheid over zie ik tot mijn spijt.
Door R van Seumeren (Eigenaar/Dga) op
H. werkendam
Het blijkt dat u ook weinig weet over wetten want juridisch gezien is het een vreemdeling en is hem geen asiel verleend.De burgemeester houd zich niet aan de grondwet om als gezagdrager de wet uit te voeren. Dat is een kwalijke zaak want met u opmerking zegt u gewoon dat iedereen zelf kan doen wat hem goed lijkt en uitkomt
Door R van Seumeren (Eigenaar/Dga) op
@Martien Dus de Burgemeester staat boven de wet en hoeft democratisch genomen besluiten niet uit te voeren? Het moet niet erger worden. De burgemeester is niet trouw aan de grondwet.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als gezaghebber naar eer en geweten zal vervullen.