of 59318 LinkedIn

Burgemeester van Bronckhorst laat het er niet bij zitten

Burgemeester Henk Aalderink van de gemeente Bronckhorst gaat juristen laten uitzoeken of de rechter hem wel mocht verbieden langs de graven van Duitse soldaten te lopen.
21 reacties

Woedend is burgemeester Henk Aalderink van Bronckhorst, waar het dorpje Vorden onder valt, over de uitspraak van de kort geding-rechter die hem verbood vrijdagavond langs het graf met Duitse militairen te lopen op de Vordense begraafplaats. ,,Ze hebben me iets afgepakt. Dit kan niet, een rechter kan niet beslissen dat ik als burgemeester geen burgervader mag zijn."

Juristen
In een speciaal belegde persconferentie kondigde Aalderink aan dat hij het er niet bij laat zitten. Hij verwijst naar andere plaatsen waar al langer herdenkingen zijn waar ook niet-Nederlanders bij zijn betrokken. Hij wil juristen dat uit laten zoeken. Ook kaart hij het aan binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Genootschap van Burgemeesters. ,,Maar eerst laat ik het bezinken.''

Ontroerd
Hij zegt ontroerd te zijn door de reactie van de bevolking. Op een enkeling na liepen alle aanwezigen via de route langs het Duitse graf op de herdenkingsplaats.

Fout
De burgemeester is ook zeer ontstemd over het vliegtuig dat boven Vorden vloog met de tekst 'Vorden is fout', een actie georganiseerd door de Joodse groepering TOF. Volgens hem zijn de bewoners daar ook boos over.

De dodenherdenking zelf verliep overigens probleemloos. Er waren ongeveer 400 mensen bij aanwezig.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Robert (ambtenaar en burger) op
Een heel dorp fout? Waren alle burgers dezelfde mening toegedaan? Liepen ze allemaal langs de graven van de Duitse soldaten? Er wordt hier behoorlijk gegeneraliseerd.
Ook de burgemeester wordt m.i. van alles aangerekend. Dat hij een deel van zijn burgers niet tevreden kan stellen, maakt hem ‘fout’? Kunnen de aanhangers van zo’n idee mij één voorbeeld geven waar een besluit 100% van de burgers tevredenstelde?
Ook de aantijgingen als zou de burgemeester de rechter negeren is volledig uit de lucht gegrepen. De uitspraak is opgevolgd, en het is een ieders goed recht om achteraf te kijken of er voor de toekomst andere mogelijkheden zijn.

Het meest stoor ik mij aan de ‘kaping’ van deze herdenkingsdag door allerlei groepen. Hoezo bepalen alleen de overleven wat er herdacht wordt? Of bepaalde actiegroepen die en passant een heel dorp schofferen? Volgens mij bepaalt de meerderheid van de Nederlandse bevolking wat we wanneer herdenken, dus laat de discussie maar z’n gang gaan.

Ik zou wel die actiegroep wegens collectieve smaad aanklagen trouwens.
Door MJvW op
Geachte heer Rob, mijns insziens zegt het merendeel van de mensen die 'ruimdenkend' willen zijn dat er voor een ieder ruimte moet zijn. Dat houdt in dat wanneer u slecht Nederlandse of een andere gespecificeerde groep wilt herdenken, u dat gewoon mag en kunt, maar dat dat kan zonder personen die daar anders over denken te kwetsen. Geen commentaar op deze pagina's strekt zich tot het verdedigen van het gedrag van de Nazi's of zelfs verbroedering met vijanden.
Anders gestelt, u trollt, en tegen mijn gewoonte in reageer ik.
Door rob (gepens. ambt.) op
Het valt mij op dat veel van degenen die zelf menen ruimdenkend te zijn en vergevingsgezind , degenen die gewoon de NEDERLANDSE slachtoffers en geallieerden willen herdenken "kleingeestig, ,kwetsend of haatdragend noemen of anderszins beledigend.
Blijkbaar hebben deze verlichte geesten niet genoeg zelfreflectie om in te zien dat zij dat daarmee dus zelf zijn.
Uiteraard gun ik iedereen het recht te herdenken wie hij/zij wil , maar ga alsjeblieft niet prediken dat iedereen alles moet vergeven en zijn vijanden moet liefhebben.
Door johannes (adviseur) op
Zouden al die mensen die zo fel reageren, zoals de heer Van Overbeek, dat ook doen bij het bepalen van hun vakantiebestemming? gaan zij niet op vakantie in Duitsland, Oostenrijk , Italië en Spanje omdat deze landen "fout" zijn geweest?In de redenatie van de heer Overbeek eren wij op 4 mei alleen de gevallen geallieerde strijders, dus ook de Russen die willens en wetens duizenden Poolse officieren hebben afgeslacht.
Niet met de dodenherdenking maar met de viering van de vrijheid eer je de gevallen het best.Je laat dan zien dat zij niet voor niets zijn gestorven.
Door MJvW op
Ik begrijp werkelijk niet waarom een aantal van de reacties en de reacties in den lande zo vreselijk kwetsend en kleingeestig zijn. Zoals hier ook al is gesteld zijn wij in Nederland vrij om te leven en te herdenken zoals wij willen. Het is onzinnig om een heel dorp af te doen als Nazistisch, een term die amper op gaat voor het feit dat een herdenking breder wordt getrokken.
Het gaat mijns insziens om herdenken, het is niet zo dat alleen specifieke groepen worden herdacht. Het gaat om al het leed van alle mensen die naasten zijn verloren in een gewapend conflict dat een plek krijgt. Termen als goed en fout waren misschien handig in de oorlog, maar zijn nu onnodig kwetsend. Hoe zeer het Joodse volk ook heeft geleden, hoe erg het ook is voor nabestaanden dat hun geliefden door Duitse soldaten om het leven zijn gebracht, het feit dat er tegenwoordig op een andere manier invulling aan 4 Mei wordt gegeven is geen reden om verongelijkt op deze verandering te reageren. Er is niemand in Vorden die ontkent dat de Joden geleden hebben en een verschrikking hebben doorstaan. Er zullen maar weinig in Nederland zijn die niet dankbaar zijn voor de ontberingen van de oorlogsgeneratie. Maar iedereen, elke generatie, elk volk, heeft recht op een moment, al is het maar 2 minuten, waar er aan hen wordt gedacht. Het feit dat dit collectief op 1 moment kan, versterkt alleen het gevoel dat iedereen iets of iemand heeft om dankbaar voor te zijn.
Door Mr Ph.J. van Beeck Calkoen (Oud wethouder) op
Het is mij onduidelijk op welk wettelijk voorschrift de rechter de burgemeester heeft kunnen verbieden de herdenking op de voorgestelde manier vorm te geven. Als we iets van de oorlog hebben te leren dan is het verdraagzaamheid, naastenliefde, toenadering. In plaats daarvan wordt de haat gekoesterd en verharding gezocht. We zijn nog ver van" hebt uw vijanden lief", terwijl alleen daarmee de haat kan worden overwonnen en er vrede kan zijn. In Europa, in het Midden-oosten en bij ons in de straat.
Door Rob (gepens. ambtenaar) op
Wij herdenken op 4 mei degenen die voor onze vrijheid hebben gevochten en de nederlandse oorlogsslachtoffers.
Daar horen duitse soldaten niet bij. Echt onzin trouwens , die verhalen over duitse jongens die tegen hun zin in de dood in werden ingedreven. Bij die Duitsers in Vorden zijn er die al heel lang meevochten. Ook wehrmachtsoldaten hebben in de oorlog de vreselijkste misdaden begaan. Moeten we dan alleen goede duitse slodaten herdenken ? Wie kan dan het verschil bepalen?
Die burgemeester is op de verkeerde weg.
Dat de meeste mensen uit Vorden lags de duitse graven liepen komt gewoon omdat de "ceremonimeester aangaf dat hij daar langs zou lopen en iedereen hem volgde omdat je op zo'n plaats uiteraard niet gaat discussieren.
Door Joschke op
Burgemeester Henk Aalderink van Bronckhorst heeft blijkbaar niet in de gaten dat de echte overlevenden van de oorlog recht hebben op herdenking en dat zij de inhoud bepalen. dat betekent voor Nederland de Nederlandse en geallieerde slachtoffers. Niet de slachtoffers aan Duitse kant..

Pas wanneer de laatste overlevende van de oorlog is overleden, kan je gaan denken aan een andere invulling.. Het is menigeen een doorn in het oof dat vier en vijf mei op deze wijze wordt ontheiligd..

Tevens geeft deze man aan dat hij géén goed burgervader is. Historisch kennis ontbreekt en hij heeft schijt hebben aan de rechtsstaat. Een vonnis van de rechter is 'heilig'... Ik heb medelijden met de burgers van zijn gemeente.
Door Hirundea op
Dit probleem is ontstaan door steeds meer oorlogslachtoffers te herdenken bij de 4 mei herdenking. 4 mei is oorspronkelijk bedoeld om Nederlandse (burgers en militairen) te herdenken die in oorlogen om het leven zijn gekomen. Het dus met name om militairen en het verzet die tegen de Duitsers en Jappen hebben gevochten en Nederlandse slachtoffers van de vijanden destijds in Nederland en de rest van de wereld.

4 Mei is geen Holocaustherdenking of herdenking voor Duitse soldaten of zelfs geen herdenking van Poolse of Amerikaanse soldaten die voor onze vrijgheid hebben gevochten. De Duitse soldaten van destijds al dan niet gedwongen blijven de vijand en die herdenk je niet op 4 mei.

Als de burgemeester of wie dan ook de behoefte heeft doe het maar op de dag waarop de Duitsers hun slachtoffers herdenken. Breng de 4 mei herdinking terug op het oorspronkelijk doel dan is er geen verwarring.
Door klaes (ad intrim) op
Jammer voor louis Overbeek dat er nog zoveel "foute" Nederlandres zijn die wel van realiteitszin getuigen.
Is het normaal dat na je sloop van het ijzeren gordijn in Palastina wel een muur mag bouwen en mensen al meer dan 30 jaar zonder vorm van procesin kampen stopt. Wanneer herdenken we die slachtoffers van deze orhodokse bewegingen.