of 61869 LinkedIn

Burgemeester kan meer politie in Ter Apel regelen

De burgemeester van Westerwolde kan om bijstand vragen aan de korpschef om het veiligheidsgevoel van inwoners van Ter Apel te vergroten dat is ontstaan door overlast van asielzoekers uit het opvangcentrum aldaar. Mocht meer politie-inzet zo niet lukken, dan kan de burgemeester zich tot de minister wenden die de korpschef een ‘aanwijzing’ kan geven. Op die mogelijkheid wijst minister Ferdinand Grapperhaus.

Om het veiligheidsgevoel van inwoners van Ter Apel te vergroten dat is ontstaan door overlast van asielzoekers uit het opvangcentrum aldaar kan de burgemeester van Westerwolde bijstand vragen aan de korpschef. Mocht extra politie-inzet zo niet lukken, dan kan de burgemeester zich tot de minister wenden die de korpschef een ‘aanwijzing’ kan geven. Op die mogelijkheid wijst minister Ferdinand Grapperhaus.

Contract opzeggen
Eind april nam de gemeenteraad van Westerwolde unaniem een motie aan die het college niet alleen vroeg om te onderzoeken of binnen het contract tussen gemeente en COA ruimte is om een volwaardig politiebureau met volwaardige bezetting te realiseren, maar ook of dat contract opgezegd of ontbonden kan worden vanwege het niet nakomen van overeengekomen afspraken. Reden voor VVD-Kamerleden Bente Becker en Antionette Laan-Geselschap om de minister vragen te stellen over de politie-inzet. Opvallend is dat de minister de motie maar half heeft gelezen, terwijl onderdeel van diezelfde motie was dat hij deze zou ontvangen. Het deel over het ontbinden van het contract is Grapperhaus ontgaan, blijkt uit de beantwoording van de vragen.

Draagvlak verdwijnt
Aanleiding om in de motie te dreigen met opzegging van het contract is dat er volgens de raad te weinig politieagenten in Ter Apel zijn om de overlast van een kleine groep asielzoekers (meestal ‘veiligelanders’) het hoofd te bieden. In de Tweede Kamer bleek niet voldoende steun voor een volwaardig politiebureau in Ter Apel, maar de raad van Westerwolde wil die extra agenten wel. Tegenover de NOS sprak raadslid Paul Timmermans van Fractie Gemeentebelangen toen over veel winkeldiefstallen en regelmatige woninginsluiping. ‘Er wordt bij mensen aangebeld en af en toe gevraagd om slaapplaatsen. Zonder draagvlak onder de bevolking kun je zo'n centrum niet hebben. En dat draagvlak verdwijnt.’

Geen inzicht in criminaliteitscijfers
Deze signalen zijn bij minister Grapperhaus bekend, zo schrijft hij, en onder de aandacht. De minister wijst erop dat voormalig staatssecretaris Mark Harbers twee keer op bezoek is geweest in Ter Apel en daar met inwoners en ondernemers heeft gesproken en daarna maatregelen heeft genomen om de overlast te verminderen. Inzicht in de ontwikkeling van de criminaliteitscijfers in de gemeente sinds de komst van de centrale ontvangstlocatie kan Grapperhaus niet geven vanwege verandering in de wijze van registreren en de gemeentelijke herindeling. Hij wijst op openbare gegevens van de politie over geregistreerde misdrijven tussen 2012 en 2018. Een duidelijke stijging of daling valt daar niet uit te halen, maar kijkend naar de ontwikkeling van juni 2018 tot en met maart 2019 laat zien dat het aantal geregistreerde misdrijven maandelijks tot januari 2019 stabiel rond de 90 ligt. In februari was een daling naar 53 om in maart weer te stijgen naar 79.

Minister kan 'aanwijzing' geven
Het voormalig regiokorps Groningen heeft geld gekregen voor taken van de vreemdelingenpolitie in het aanmeldcentrum in Ter Apel, schrijft Grapperhaus, ook voor de aanwezigheid van opvangcentra en voor het handhaven van de openbare orde. Bij de totstandkoming van de Nationale Politie zijn de middelen overgeheveld naar eenheid Noord-Nederland. Die eenheid heeft 82,5 fte gekregen uit de middelen uit het regeerakkoord, een deel daarvan is naar een basisteam gegaan met de gemeente Westerwolde in zijn werkgebied. Volgens Grapperhaus heeft hij nog overleg met de regioburgemeester en de burgemeester van Westerwolde over de problematiek aldaar. Op vragen van de Kamer over de bijstandssystematiek antwoordt hij dat er binnen een eenheid en tussen eenheden mogelijkheden zijn om bijstand in te roepen. In het laatste geval doet het lokale gezag een verzoek aan de korpschef. Mocht er geen overeenstemming zijn, dan kan de burgemeester zich tot de minister wenden die daarop de korpschef een ‘aanwijzing’ kan geven.

Beveiligers verkopen kaartjes pendelbus
Om de overlast door asielzoekers op een lokale buslijn te verminderen is een pilot met een pendelbus tussen aanmeldcentrum Ter Apel en treinstation Emmen gestart. Busvervoerder Qbuzz heeft een beveiligingsbedrijf gevraagd om kaartjes te verkopen op het COA-terrein. ‘Uitgangspunt is dat de kosten van beveiligers die worden ingehuurd voor de kaartverkoop worden gefinancierd vanuit de opbrengsten van de kaartverkoop.’ Voor toezicht hieromtrent wordt reguliere beveiliging van het COA ingezet. Daarmee zijn geen extra kosten gemoeid, aldus Grapperhaus. De kersverse staatssecretaris Ankie Broekers-Knol zal de Tweede Kamer voor het zomerreces nader informeren over de pilot. Daarin wordt ook de aangenomen motie over het niet belonen van slecht gedrag met gratis busvervoer meegenomen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners