of 64277 LinkedIn

Burgemeester is zat van 'flessentrekkende' verzoeken

Beroepsbezwaarmakers zijn er alleen maar op uit om geld van gemeenten af te troggelen. Na een Filippijns bezwaarscrift is burgemeester Slinkman van Rijnwaarden er zat van en klaagt bij minister Plasterk voor maatregelen.
20 reacties

Burgemeester Mark Slinkman van de Gelderse gemeente Rijnwaarden is helemaal klaar met de ,,onzinverzoeken'' die zijn gemeente met grote regelmaat bereiken. Het gaat om vragen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, die overduidelijk alleen maar zijn bedoeld om de gemeente geld uit de zak te kloppen.

Maatregelen Plasterk

Slinkman heeft zo genoeg van deze ,,pogingen tot flessentrekkerij'' dat hij minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vrijdag per brief heeft gevraagd direct maatregelen te nemen. ,,Dit probleem kost de samenleving elke dag veel geld dat beter besteed kan worden'', schrijft hij.
 
Verzoek van de Filippijnen 

Een voorbeeld is volgens de burgemeester een inwoonster van Tanavan City op de Filippijnen die ,,woest geïnteresseerd'' is in een willekeurige bekeuring die is uitgeschreven in 2010. De Filippijnse heeft een Nijmeegse jurist volmacht gegeven om haar zaak af te handelen.
 
Wob 

De Wet openbaarheid van bestuur valt onder de Wet dwangsom, die voorschrijft dat overheden een dwangsom moeten betalen als ze niet tijdig reageren. En daar mikt de Filippijnse op, aldus Slinkman. ,,De meter gaat meteen lopen. Als we er al in slagen om alle gevraagde stukken op tijd toe te zenden, wordt er beroep ingesteld en moet de gemeente proceskosten vergoeden. Bijgestaan door juridische bureautjes, niet zelden van het tweede garnituur, weet een behoorlijk aantal mensen zich zo van een geriefelijk inkomen te voorzien,''  foetert Slinkman, die nog veel meer voorbeelden heeft. Het probleem speelt volgens hem in elke gemeente. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft er grote zorgen over.

Bezig met voorstel 

Een woordvoerder van minister Plasterk liet weten dat hij al bezig is met een voorstel om de werking van de WOB te verbeteren. Daarbij wordt ook wat gedaan aan het tegengaan van onzinnige WOB-verzoeken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hor op
Je kunt als burger op je hoofd gaan staan, interessante info krijg je toch nooit los.
Door Leon op
Het probleem is dat de flessentrekkers"helemaal niet geïnteresseerd zijn in de informatie waarom ze vragen. Meer transparantie zal daarom dit oneigenlijk gebruik van de Wob niet tegengaan.
Het loskoppelen van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, zou het probleem deels oplossen.
Ik denk dat veel gemeenten er wel voor zorgen dat er op tijd wordt beslist.
Een volgende truc die nu vaak wordt toegepast, is het Wob verzoek cryptisch te formuleren. Als er dan een besluit wordt genomen, wordt daar vervolgens namens de Wobber door een schimmig juridisch adviesbureautje bezwaar tegen gemaakt,omdat de gemeente de verkeerde informatie zou hebben verstrekt. Als het bezwaar dan gegrond wordt verklaard, dan is de gemeente een vergoeding voor proceskosten verschuldigd van € 472. Gemeente let op uw zaak, lees de verzoeken goed en schroom niet om verduidelijking van het vezoek te vragen.
Overigens houden niet alleen schimmige bureautjes zich met deze praktijken bezig, maar ook advocatenkantoren.
Met alleen de loskoppeling van de Wet dwamgsom ben je er nog niet. Het is van belang dat er een duidelijke antimisbruik bepaling in de Wob wordt opgenomen. Zoals die in het initiatief wetsvoorstel van Groen Links staat, schiet je niets op. Dit voorstel werkt zelfs verdere juridisering in de hand. De Raad van State heeft dit voorstel feitelijk de grond in geboord. Ik wens de heer Plasterk sterkte met het vinden van een echte oplossing. In gemeenteland gaat het helemaal uit de hand lopen met al die beroepswobbers die op de centen uit zijn.
Bijkomend gevaar is dat het draagvlak bij gemeenten voor serieuze Wob verzoeken, bijvoorbeeld van journalisten ook afneemt. De Wob dreigt aan zijn eigen "succes" ten onder te gaan.
De reageerders die een dergelijk gebruik goed praten en vinden dat het "eigen schuld, dikke bult" van de gemeenten is, wijs ik er op dat het de burger (dus uzelf) is die voor de kosten opdraait.
Door Henk op
wob verzoeken worden niet eens beantwoord of krijgt men inzage , deze situatie is veel erger dan waar slinkman heden zich druk om maakt .

Slinkman doet net of gemeente miljoenen euro`s kwijt zijn aan tweede garnituur juridische bureautjes.


Als men gewoon alles online zet bij gemeente en provincie, hoeft niemand meer W.O.B. verzoeken in te dienen !!!!
Door peter stevens op
Probleem met het voorstel van Bert76 is dat je in sommige gevallen enkel kunt achterhalen dat je belanghebbend bent nadat je de betreffende informatie hebt gekregen. Wanneer het gaat om besteding van publieke gelden en publieke beslissingen is iedereen belanghebbend.
Door peter stevens op
Maar als je alle informatie gewoon beschikbaar maakt, dan hoeven er geen WOB verzoeken meer te zijn. De burgemeester lijkt ervan uit te gaan dat de overheid altijd gelijk heeft, en uiteraard nooit tracht onwelvallige zaken verborgen te houden. Overigens, hij doet het voorkomen alsof het hier om gigantische bedragen gaat, wat uiteraard niet het geval is.
Door Bert76 op
Typisch hoe er toch altijd weer mensen zijn die een ernstig bericht als dit meteen weer moeten associëren met incidentele gevallen van onterechte declaraties etc. Appels met peren vergelijken om hun eigen onmacht en onkunde tentoon te stellen.

On topic: het hoeft niet zo moeilijk te zijn toch? WOB-verzoeken alleen (gratis) honoreren als ze afkomstig zijn van erkende media en/of belanghebbenden. En in alle overige gevallen tegen betaling van een bepaald legesbedrag. Het loopt nu inderdaad de spuigaten uit. Het probleem dat deze burgemeester signaleert, kost elke gemeente klauwen vol geld (tijd) en met deze vormgeving gaat het echt niet meer over transparantie of democratie. Geldklopperij, flessentrekkerij, dat is wat het in overwegende mate dient op dit moment.
Door Bert op
Welke idioot heeft zoiets achterlijks ooit kunnen verzinnen.? En anaalridder Ronald maar dansen op die boot. De enigste keer dat dit heerschap in beweging komt.
Door P op
Titel had beter kunnen zijn: gemeenten kunnen niet voldoen aan wettelijke vereisten transparantie.

Oftwel kwestie van prioriteiten en organiseren en niet zeuren...
Door jurist op
Hoe weet Slinkman nu wat die "bureautjes" eraan verdienen? Heeft hij daar inzage in gehad? Neen! Het is roepen en gillen zonder de feiten te kennen!

Wat wel een feit is, is dat het bestuur tonnen zo niet miljoenen aan wachtgelden toucheert! Geld waar de burger voor werkt en waar de zakkenvullende ex-bestuurders gretig gebruik van maken.

Penny wise but pound foolish noemen ze dat!
Door Nico (ambtenaar) op
Het kan in deze tijd van bezuinigen niet zo zijn dat gemeenten worden gedwongen tijdig allerlei uitgebreide info in het kader van de WOB te verstrekken. Wat is er op tegen om voor een WOB-verzoek per onderdeel leges in rekening te brengen die een deel van de te maken kosten dekken. Het is dan een keuze van de indiener om al dan niet tegen betaling een WOB-verzoek in te dienen.

Vacatures

Van onze partners