COA-bestuursvoorzitter Gerard Bakker nam nadien telefonisch contact op met Bruls en maakte de afspraak om elkaar woensdag te ontmoeten om verder te praten over de situatie. Bakker is het met de burgemeester eens dat asociaal of crimineel gedrag op of rond een opvanglocatie niet mag worden getolereerd.

Snelrecht
Ook minister Blok en staatssecretaris Dijkhoff reageren op de ophef. 'Overlastgevende asielzoekers moeten direct worden aangepakt', laten ze weten. Ze wijzen erop dat hiervoor vorig jaar een aantal maatregelen beschikbaar is gesteld, zoals gebiedsverboden en -geboden, meldplicht en de toepassing van snelrecht. 'De lokale driehoek kan zo samen met het COA deze groep aanpakken. Daarnaast gelden voor asielzoekers uit veilige landen versnelde asielprocedures, waardoor ze sneller kunnen worden uitgezet', aldus de bewindslieden.

Faciliteren
Het zit Bruls dwars dat het COA asielzoekers van wie bekend is dat ze ernstige overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen, van de ene opvanglocatie naar de andere worden verplaatst. Dat zou gebeuren zonder dat betrokken burgemeesters of politiekorpsen daarvan weten. 'Door het rondpompen wordt het negatieve gedrag niet alleen in stand gehouden maar in zekere zin ook nog gefaciliteerd en kunnen deze lieden hun gang blijven gaan.'

Noodklok

Meer burgemeesters zitten met criminele asielzoekers in hun maag. In Weert negeerde een groep een uitgaansverbod. Justitie wil de groep echter niet vervolgen, omdat de tekst van het noodbevel niet deugde. Burgemeesters in het noorden van het land luidden eerder al de noodklok. Volgens lokale bestuurders zouden criminele asielzoekers uit veilige landen niet worden vervolgd omdat daardoor hun uitzetting wordt vertraagd. (ANP)