of 64120 LinkedIn

Burgemeester Aalsmeer: ‘Hou op met bedelen bij het rijk’

© Sake Rijpkema
© Sake Rijpkema

Als gemeenten niet uitkomen met hun budget voor taken zoals de jeugdzorg, moeten ze uit eigen budget bijpassen, lokale heffingen verhogen of hun ambities bijstellen. Ze moeten vooral niet bij het rijk gaan bedelen om geld.

Knoppen
Uitermate stellig en bij tijd en wijle fel is Gido Oude Kotte, burgemeester van Aalsmeer. Het rijk heeft niet oneindig diepe zakken en gemeenten hebben in zijn ogen voldoende ‘knoppen om aan te draaien’, aldus Oude Kotte, die tevens financiën in portefeuille heeft. Veel gemeenten doen dat echter niet en blijven in Den Haag op de deur bonken voor meer geld. ‘Hou daar toch eens mee op.’

Ozb
Het is niet dat Aalsmeer bulkt van het geld en daarmee makkelijk praten heeft, vindt Oude Kotte. ‘Ook wij hebben een tekort en ook wij hebben uitdagingen.’ Op de jeugdhulp komt de gemeente structureel 1,5 tot 2 miljoen euro tekort. De begroting van Aalsmeer omvat 120 miljoen euro. Vanuit het gemeentefonds krijgt Aalsmeer jaarlijks 41 miljoen euro; 79 miljoen euro komt via lokale inkomsten de gemeentekas in. Aalsmeer krijgt per inwoner aanmerkelijk minder uit het gemeentefonds dan andere gemeenten. Dat landelijke gemiddelde ligt op 1.863 euro per inwoner. ‘Wij krijgen 1.147 euro per inwoner.’ Maar dat is eigen schuld, of, zoals Oude Kotte het liever zegt, eigen keuze. Want het zit ‘m met name in de lokale heffingen. ‘Het rijk zegt: u heeft veel mogelijkheden om lokaal te heffen. Dat doen wij niet. Wat betreft de ozb voor woningen zitten we op een gezond gemiddelde, maar wat betreft de ozb voor niet-woningen zitten we ontzettend laag. Als we dat zouden willen, zit daar dus heel veel ruimte in om structureel extra geld binnen te halen.’

Keuzes
Het gaat om keuzes die een gemeente al dan niet maakt. Als keuzes niet worden gemaakt, moeten gemeenten zelf op de blaren zitten, vindt Oude Kotte. Gemeenten kunnen zelf veel meer dan ze nu doen om de financiën op orde te krijgen. Gemeenten hebben de poorten tot de jeugdhulp wel heel erg wijd opengezet, vindt Oude Kotte. Dat mag, maar ook dan moet je als gemeente zelf de (financiële) consequenties dragen. ‘Als je als gemeente de ambitie hebt om kinderen in zo’n vroeg mogelijk stadium wilt helpen, stijgen de kosten. Als je als gemeente vindt dat dit de juiste weg is, moet je niet je hand ophouden bij het rijk. Als je dit belangrijk vindt, moet je gewoon fatsoenlijk je ambities bijstellen en geld voor je jeugd erbij leggen.’

Ambities temporiseren
De noodkreten van veel gemeenten die zeggen dat ze vanuit de jeugdhulpplicht die de Jeugdwet hen oplegt, niet anders kunnen, wuift hij weg. ‘De Jeugdwet wordt breed geïnterpreteerd.’ Hij pleit er niet voor dat gemeente de poorten tot de jeugdhulp smaller maken. ‘Maar als we de poort zo breed houden, moeten we wel zo volwassen zijn om daar ook uit eigen middelen geld bij te leggen. En dat betekent dat je andere ambities misschien moet laten varen of temporiseren. Of je kunt, als je dat niet wilt, je wachtlijsten iets laten oplopen.’

Niet zeuren
De meeste gemeenten kunnen aan voldoende knoppen draaien, maar kiezen er vaak toch voor om hun hand bij het rijk op te houden, stelt Oude Kotte. ‘Bij een gemeente hier uit de buurt klotst het geld tegen de plinten, maar klaagt tegelijkertijd steen en been bij het rijk.’ Fel en luid: ‘Hou op met zeuren. Stel dat geld beschikbaar voor jouw jeugd en ga niet lopen bedelen.’

Lees het hele interview in Binnenlands Bestuur nr. 15 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Petra op
Deze burgemeester is echt de weg kwijt. Wat wil hij met dit artikel nu bereiken? Met welke andere gemeente(n) heeft hij nu een probleem? Waarom heeft hij niet het lef om die te noemen? Laten we ook nog even kijken naar de feiten: 1. Verreweg de meeste gemeenten zijn voor meer dan 50% van hun inkomsten afhankelijk van het Gemeentefonds van het Rijk. Er zal dus per definitie een dialoog zijn tussen gemeente en Rijk. 2. Het is algemeen bekend dat de gemeenten veel taken vanuit het Rijk doorgeschoven hebben gekregen met een fractie van het budget, met name op het gebied van zorg. 3. Daarbij komen ook nog grote ambitie op het gebied van duurzaamheid en wonen.

Samengevat: de financiële relatie van iedere afzonderlijke gemeente met het Rijk zal steeds anders zijn, maar in het algemeen de onderhandelingsinzet van gemeenten bij het Rijk ten aanzien van Financiën afdoen als bedelen doet geen recht aan de werkelijkheid.

Naschrift: dit artikel heeft veel vragen opgeroepen binnen de gemeente Aalsmeer en bij buurgemeenten. In veel gevallen zullen hier dan ook vragen over gesteld gaan worden aan deze burgemeester.

Door p op

Is dat nu handig, een burgermeester die ook Financiën doet? Snap z'n punt overignes wel, alleen de vraag/ambitie van het Rijk is ook een stuk hoger dan de middelen van eht Rijk. Dan is het niet gek dat gemeentes het Rijk aanspreken.

Door amb te naar (ambtenaar) op
mmm... Aalsmeer heeft als relatief kleine gemeente toch veel (schiphol) bedrijvigheid binnen de grenzen die een aardige duit opleveren en maakt dat Aalsmeer ruim in de centen zit. Leuk voor Aalsmeer, maar dat wil niet zeggen dat dit voor alle gemeenten geldt. Een beetje flauw om zo de collega gemeente in de rug te steken.
Door Petra op
Heeft Oude Kotte onderzoek gedaan naar hoeveel gemeenten uit eigen middelen VMO/Jeugd hebben bijgepast om aan de vraag te voldoen?

Ik vermoed dat dat bij minstens bij de helft van de gemeenten het geval is.
Door Spijker (n.v.t.) op
Sommige mensen gaan gek doen als ze een burn out hebben. Of zou de burgemeester van Aalsmeer met 'deze visie' soms ooit nog eens promotie willen maken?
Door de jong (ambtenaar) op
Misschien met deze burgemeester zich toch eens wat meer verdiepen in de gemeentellijke financien. Zo zou hij bijvoorbeeld eens moeten uitzoeken hoe het kan dat Aalsmeer met de zeer lage tarieven per inwoner toch 80 euro ozb meer weet binnen te harken dan een gemeente met zeer hoge tarieven. En ook hoe het kan dat de overige inkomsten/belastingen in zijn gemeente € 700 per inwoner hoger zijn dan die in diezelfde gemeente. Met dat soort bedragen roeptoetert het wel lekker weg..
Door Pieter (IT) op
Laat het Rijk eerst maar eens met een toekomstbestendige organisatie komen. Gemeenten zijn gebruikt om een paar jaar, tot de volgende organisatievorm, de zaak draaiende te houden. Nog even en de jeugdzorg is terug bij af. De specialistische jeugdzorg onder het rijk, de gewone onder gemeenten. Prima, maar dat had ook direct gekund. Het Rijk schept geen stabiel klimaat waarin de gemeente zegt: we gaan er eens echt in investeren.
Door Nico uit Loenen (Gepensioneerde Rijksambtenaar.) op
Of de kosten nu worden gedragen door het rijk of door de gemeentes... het is en blijft belastinggeld dat door burgers is opgebracht. Van een PvdA burgermeester had ik deze stellingname wel kunnen begrijpen, dat zit in het DNA, maar van een CDA man.... iets teveel Kudelstaartse thee gedronken?

Vacatures

Van onze partners