of 59318 LinkedIn

Bredase begroting lastig te lezen

De Bredase begroting is lastig te doorgronden. De lokale rekenkamer onderzocht het bestuursakkoord en of de vertaling daarvan in de begroting goed te volgen is en liep daarbij tegen een aantal problemen aan. ‘Het vraagstuk is niet uniek voor Breda’, zegt rekenkamervoorzitter Hans Verdellen.

De Bredase begroting is lastig te doorgronden. De lokale rekenkamer onderzocht het bestuursakkoord en of de vertaling daarvan in de begroting goed te volgen is en liep daarbij tegen een aantal problemen aan. ‘Het vraagstuk is niet uniek voor Breda’, zegt rekenkamervoorzitter Hans Verdellen.

Geen helder overzicht

Er is volgens de rekenkamer geen helder overzicht in de begroting. ‘Je moet echt je best doen om de thema’s uit het bestuursakkoord terug te vinden,’ zegt Verdellen. ‘Dat biedt geen houvast voor raadsleden en burgers.’ De indicatoren helpen ook niet. Die wijzen op de relatie met de onderdelen met het bestuursakkoord, maar soms worden ze niet gebruikt, soms is er geen streefwaarde geformuleerd en soms dekken ze de lading niet. Ook is de relatie tussen budgetten en de maatschappelijke impact lastig te leggen.

 

Raadsleden niet hinderen

De informatie is te versnipperd, terwijl de rekenkamer van mening is dat een raadslid binnen een half uur de begroting moet kunnen doorgronden. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat de informatie die relevant is voor het college, die het grootste deel van de begroting vormt en waar alleen nog een formeel akkoord voor moet worden gegeven, de beleidsinformatie die relevant is voor raadsleden niet hindert. Verdellen: ‘De beleidsinformatie moeten centraal gesteld worden. Dat gaat over de positie van de stad, de risico’s die spelen en de maatschappelijke opgaven. Het is de essentie.’

 

Niet uniek

Het probleem is volgens de voorzitter niet uniek voor Breda. ‘Het komt voor een belangrijk deel voort uit de verslagleggingsregels. Het ligt niet volledig aan de gemeente dat het lastig te doorgronden is.’ Verdellen wil dan ook niet de indruk geven dat het allemaal niet deugt. ‘De begroting moet natuurlijk voldoen aan de regels, maar tegelijkertijd moet duidelijk zijn waar het echt om gaat. Zo kunnen raadsleden hun budgetrecht uitoefenen, het allerhoogste recht dat een raadslid heeft.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Erik op
Verbaast mij niets. Met de commissie BBV met zijn boekhouddenkers is voor financiële mensen zelfs moeilijk te volgen. We maken de begroting en jaarrekening alleen maar zo omdat de BBV commissie het voorschrijft. Niet omdat de gemeenteraadsleden er nut van hebben. Zij hebben er alleen maar last van omdat ze het niet begrijpen en dan krijgen de financiële mensen weer wantrouwen terug van de raad.
Door B. Janssen (Ambtenaar) op
De begroting is lastig te lezen? Rara hoe kan dat. Met duidelijke thema's die vanuit de BBV zijn voorgeschreven kan het toch niet mis? Iedereen begrijpt toch wat "Samenkracht en burgerparticipatie" in houdt? Nee het kan niet liggen aan die fantastische begrotingsvoorschriften en de steeds gekker wordende opvattingen over de vergelijkbaarheid van begrotingen. Vooral niet de hand in eigen boezem steken. Gewoon doorgaan met voortdurende wijzigingen en vooral vergeten dat gemeenten geen simpele kruideniersbegroting hebben!