of 59318 LinkedIn

Breda voert strijd tegen ondermijning op

De gemeente Breda heeft de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, en de drugscriminaliteit in het bijzonder, afgelopen jaar geïntensiveerd. Het aantal huiszoekingen is ongeveer verdubbeld, staat in de gemeentelijke jaarrapportage over de handhaving.

De gemeente Breda heeft de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, en de drugscriminaliteit in het bijzonder, afgelopen jaar geïntensiveerd. Het aantal huiszoekingen is ongeveer verdubbeld, staat in de gemeentelijke jaarrapportage over de handhaving.

Verdubbeling controles panden

Volgens het Bredase college, dat met burgemeester Paul Depla (PvdA) en sinds kort wethouder Greetje Bos (leefbaarheid en wijkveiligheid, VVD) twee prominente crimefighters telt, krijgt de gemeente een steeds grotere rol in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en is dat ook terug te zien in de handhavingscijfers. Zo liet de gemeente maar liefst 219 panden doorzoeken in 26 gecoördineerde acties. Daarmee is sprake van een verdubbeling van zowel het aantal gecoördineerde handhavingsacties als het aantal gecontroleerde panden. Die aantallen lagen in 2016 respectievelijk op 8 en 125. De oogst van onder meer die handhavingsacties was dat er 20 maal een pand werd gesloten op basis van de Opiumwet en dat daarvoor in 30 gevallen werd gewaarschuwd.

 

Meer adviesaanvragen Wet bibob

Het aantal onderzoeken in verband met de Wet bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) bleef in de gemeente Breda nagenoeg gelijk vergeleken met 2016. Wel won de gemeente bij dat soort onderzoeken drie keer zo vaak advies in van het Landelijk bureau Bibob.

 

Thema-stadsmarinier ondermijning

Het gemeentebestuur laat in de rapportage weten afgelopen jaar flink te hebben gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn over ondermijning. Daarnaast verzamelt de gemeente steeds meer informatie die kan worden gebruikt bij het voorbereiden van gecoördineerde acties die tegen ondermijning gericht zijn. Ook heeft de gemeente Breda in 2017 speciaal voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit een stadsmarinier aangenomen die rechtstreeks rapporteert aan burgemeester Depla.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Keijzer op
@spijker
Drugstoerisme voor die wiet in een erkend verkooppunt kan niet als bij aankoop iemand zich moet legitimeren en je kunt vaststellen waar die vandaan komt.

U denkt dat dan mensen van buitenaf evengoed komen in de hoop dat illegale verkopers door wel ronddwalen, neem ik aan?

Die illegale verkoop is er in Nederland overal wel. Dat men naar Breda helemaal gaat komen lijkt mij vooralsnog een aanname.

Het verkooppunt zou je ook verantwoordelijk moeten stellen voor een orderlijk verloop bij het verkooppunt en
gedeelde verantwoordelijkheid met gemeente m.b.t. de buurt daar. Bovendien een maximum per persoon.

Om illegale verkoop tegen te gaan zou het wettelijk mogelijk moeten worden gemaakt om de verkopers en eventuele opdrachtgevers, via nep-klanten aan te pakken. Dat kun je ook meteen doen voor andersoortige drugs, zoals party drugs (dat woord alleen al is hallucinant in een veronderstelde beschaafde samenleving).

Niet in de laatste plaats moet de destructieve negatieve gevolgen van de maatschappelijke revolutie in de jaren 60 in het algemeen veel meer aandacht krijgen. Het is van de zotte dat hier jongeren en ook ouderen van gekkigheid niet weten wat te doen, terwijl in de wereld nog zoveel mensen van dag tot dag moeten zien te overleden en mensonterende ervaringen doorstaan.

De veelal linkse babyboom stuwkrachten daarvoor hebben wel de samenleving in korte tijd totaal kunnen individualiseren en losscheuren uit alle bestaande verbanden, maar het is totaal doorgeschoten. Je als individu te kunnen ontwikkelen, ongeacht achtergrond en sociale beknellingen, was een goed ding, maar er heeft ook een verwoesting plaatsgevonden t.a.v. beschaving.

De hogere klassen hebben zich daartegen wel goed kunnen beschermen en passen het alles-moet-kunnen niet op eigen kinderen toe, maar het interesseert hun geen barst wat buiten hun sociale blikveld gebeurt. Als hun kinderen gaan puberen met gekke dingen, kunnen die dat zelf nog wel managen met hun hoge inkomens.

De veelal linkse babyboom stuwkrachten, lieten een verweesde samenleving achter (boek Fortuyn) en genoten van de gouden 2de helft van de vorige eeuw. Onmiddellijke nazorg voor lange tijd t.a.v. wat men heeft aangericht, ontbrak volledig. Vrijheid blijheid was het toch?

Niks is te zot en alle zotheid wisselt zich in razend tempo af in hypes. De behoefte daaraan (incl. de hang en drang naar drugs) is eigenlijk typerend voor onsamenhangende samenleving en geestelijke leegte!
Door Spijker (n.v.t.) op
Na legalisering van de wietteelt zal Breda/Depla dag en nacht bezig zijn met het bestrijden van ter plaatse sterk aantrekkende (zware) drugscriminaliteit. Bovendien gaat het drugstoerisme Amsterdam vormen aannemen. Dat is kennelijk de roeping van deze burgemeester.
Door Keijzer op
@ Wim Vreeswijk
Roerend met u eens. Fijn te lezen dat u Fortuyn aanhaalt, die hoogst uitzonderlijk een visionaire en praktisch denkende man was en voor wie de overheid echt nodig had, een warm hart had! Het is ongelooflijk hoe die man is gedemoniseerd. Nooit een Mea Culpa daarvoor, ook niet door de toenmalige leider van D66 die nu de "onderkoning" desondanks van NL kan worden. Ook niet door diens partij zelf. Baudet is nou de klos. Het is heel "progressief" om alles wat niet doorsnee is, of niet de status quo wil handhaven, af te kraken.

Wat bij de grootbanken geldt, geldt ook voor Schengen.
De baten worden geprivatiseerd en de lasten gesocialiseerd. Een enorme eenzijdige stroom van mensen uit Oost Europese EU landen met dus enorme druk op onderwijs, huisvesting, Zorg, Sociale vangnetten en veiligheid etc. plus concurrentie in beroepen voor niet hoogopgeleiden. In de hele publieke sector zijn door de achterliggende bezuinigingen al enorme achterstanden opgelopen qua personeel en salarisverhogingen. Om over het gigantische gebrek aan betaalbare koopwoningen of huurwoningen, het maar niet te hebben.

Er staan nog meer landen te trappelen uiteraard daar, om aan te sluiten bij EU. Het levert hen uitsluitend voordeel op. Asielzoekers opnemen, no way en ik geef hen niet ongelijk. Het houdt niet op namelijk, zoals we na 40 jaar instroom zien in West Europa. Men is hier niet tijdelijk, maar grotendeels voorgoed en ontstaan door de omvang per groep filialen van buitenlanden. Tot aan WOII gebeurde dat niet. Met de digitale revolutie en mobiliteit, is migratie en onvoldoende integratie een geheel ander verhaal geworden, plus uiteraard door de ontstane sociale zekerheden na WOII.

Waarom is het BNP alles bepalend en worden de kosten van Schengen daarvan niet afgetrokken? Wat is het werkelijke verschil in BNP met of zonder Schengen in dat geval?

De Brusselse potten, waaruit o.a. Oost Europa put, worden door de zogenaamde rijke landen gevuld, maar dat moet toch van de jaarlijkse begroting komen en niet uit opbrengst van de export van bedrijven, of van winsten aandeelhouders, of de Nederlandse rijken. De gewone man en vrouw moeten via belastinggeld jaarlijks bijdragen aan die potten en aan de transfers naar het Zuiden en dragen dus het meest de lasten van Schengen.
Met het volkomen gedateerde asielrecht erbij, die kosten eveneens, inclusief de vervreemding als gevolg van doorgaande instroom. We worden gedwongen een VS of Canada of Australië te worden met autochtonen als minderheidsgroep op termijn. Volkssoevereiniteit? Welk volk wil een dergelijke ontwikkeling in de wereld?

Wat betreft drugstoerisme: men moet zich identificeren bij de toegestane verkooppunten. Je zult controle moeten houden en steekproeven moeten doen bij vertrek of die controle door verkopers ook gebeurt. De opbrengst van de verkoop dekt die kosten ruimschoots.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Je kunt de drugscriminaliteit alleen maar beheersbaar krijgen als je als overheid zèlf de teelt en verkoop in eigen hand neemt waardoor het consumeren van drugs wellicht veel goedkoper, maar ook voor de overheid een extra bron van inkomsten vormt, wat ook weer de afhankelijkheid van de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan gemeenten wat minder zou kunnen worden. Deze wijsheid wordt o.a. onderschreven door wijlen Prof.Dr. Pim Fortuyn die dat al in 2002 opperde.. Het enige nadeel zou misschien zijn dat hierdoor veel buitenlands drugstoerisme ontstaat, maar dan zouden we ooit een keer moeten gaan nadenken om het verdrag gedateerde verdrag van Schengen uit 1985 drastisch te gaan herzien en we onze grenzen weer eens gaan bewaken en scannen, hetgeen digitaal tegenwoordig op zeer efficiënte wij ze zou kunnen gebeuren.