of 59345 LinkedIn

Brabantse gemeenten bundelen krachten

Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel gaan intensiever samenwerken. ‘We willen als gemeenten op een goede manier zelfstandig blijven', aldus burgemeester Hans Gaillard van Son en Breugel namens de drie burgemeesters.

De gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo gaan vergaand samenwerken. De colleges van de drie gemeenten willen per 1 januari 2014 van start met de gezamenlijke dienst Dommelvallei. Daarin wordt de bedrijfsvoering gedrieën ter hand genomen. De dienst wordt in een van de drie gemeenten gehuisvest.

Dienst

In de gezamenlijke dienst worden de taken op het gebied van personeel en organisatie, financiën, informatisering en automatisering en documentaire informatievoorziening ondergebracht. De dienst krijgt een eigen directeur.

 

Zelfstandig

‘Het is niet de eerste stap op weg naar een fusie, maar wel een eerste stap op weg naar hele intensieve samenwerking’, stelt burgemeester Hans Gaillard van Son en Breugel en woordvoerder namens de drie gemeenten desgevraagd. ‘We willen als gemeenten op een goede manier zelfstandig blijven.’

 

Krachtenbundeling

Volgens de colleges en de gemeenteraden kan dat het beste door als relatief kleine gemeenten de krachten te bundelen. Son en Breugel telt 15.000 inwoners, Nuenen ruim 22.000 en Geldrop 38.000. ‘De drie gemeenten samen tellen zo’n 80.000 inwoners. Op een aantal taken zitten ambtenaren in de drie gemeenten als eenpitter te werken. Door samen te werken, kan expertise worden gedeeld en wordt vermeden dat werk dubbel wordt gedaan.’

 

Kostenbesparing

Efficiency en kostenbesparing zijn dan ook belangrijke doelstellingen van de intensieve samenwerking. Ook de kwaliteit van dienstverlening, de continuïteit van de organisaties samen met een goede uitvoering van taken, en de ontwikkelingsmogelijkheden van het personeel zijn reden om deze stap te zetten.

 

Onderzoek

Hoeveel geld uiteindelijk kan worden bespaard, wordt de komende tijd onderzocht. Een speciale projectgroep moet dit voor de zomer in kaart brengen. De gemeenteraden spreken zich na de zomer uit over het uiteindelijke voorstel. De drie raden hebben hun colleges eind vorig jaar de opdracht gegeven uit te zoeken of samenwerking op met name bedrijfsvoering gestalte kan krijgen.

 

Steviger schaalniveau

‘Voor de drie colleges was het niet de vraag òf, maar hoe we intensiever kunnen samenwerken’, stelt Gaillard. De colleges sluiten niet uit dat de samenwerking ook naar andere beleidsterreinen zal worden uitgebreid. Zo wordt nu al gedacht aan het onderbrengen van de diverse controltaken in de dienst Dommelvallei. Ook decentralisatie van Rijkstaken vragen om een ‘steviger schaalniveau’, aldus Gaillard. Zo wordt met de drie gemeenten, overigens samen met de gemeente Waalre, momenteel een gezamenlijke visie ontwikkeld rondom de drie decentralisaties op het sociaal domein: de Wet werken naar vermogen, de begeleiding AWBZ en de jeugdzorg.

 

Losweken SRE

‘Ik zou niet willen uitsluiten dat op termijn meer gemeenten zich bij ons aansluiten’, stelt Gaillard op persoonlijke titel. Hij denkt daarbij zelf in eerste instantie aan Waalre en Sint-Oedenrode. Gaillard benadrukt dat de drie gemeenten zich met deze stap niet aan het losweken zijn van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). ‘We blijven samenwerken in het SRE, maar er blijven voldoende zaken over die je op lager niveau in kleiner verband kunt oppakken.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Harry op
Mijn vraag bij al dit soort ontwikkelingen BEL, ten Boer etc. Wat is nog het bestaansrecht van de 'oude' gemeenten? Kunnen ze niet beter herindelen?