of 58952 LinkedIn

Brabant en Oss zetten strijd over mestfabriek voort

De provincie Noord-Brabant grijpt met een reactieve aanwijzing in om de bouw van de grootste mestverwerker van Nederland mogelijk te maken op een bedrijfsterrein in Oss. Maar de gemeente overweegt volgens wethouder Johan van der Schoot (Omgevingswet, CDA) alle juridische middelen om dat besluit weer ongedaan te maken.

De provincie Noord-Brabant grijpt met een reactieve aanwijzing in om de bouw van de grootste mestverwerker van Nederland mogelijk te maken op een bedrijfsterrein in Oss. Maar de gemeente overweegt volgens wethouder Johan van der Schoot (Omgevingswet, CDA) alle juridische middelen om dat besluit weer ongedaan te maken.

Initiatief boerencoöperatie

Inzet is het initiatief van een boerencoöperatie uit de Brabantse Peel om gezamenlijk een mestfabriek te bouwen waar jaarlijks 500.000 ton kan worden verwerkt. Eer eerste poging om die onder te brengen in het buitengebied van het Peeldorp Landhorst (gemeente Sint Anthonis) strandde vanwege verzet van omwonenden. Toen kwam een industrieterrein van het circa vijftien kilometer noordelijker gelegen Oss in beeld.  

Garanties volksgezondheid
Die nieuwe locatie strookte met het beleid van de provincie Noord-Brabant om mest te verwerken op het eigen erf of bij grote fabrieken op industrieterreinen. Bovendien was de locatie in Oss via spoor en water goed bereikbaar. Oss ging in eerste instantie akkoord, mits er door de fabrikant garanties konden worden gegeven dat de volksgezondheid niet in het geding was en dat daar ook voortdurend op zou worden gemonitord. Een milieueffectrapportage (mer) moest die garanties kracht bij zetten.

Besloten vergadering
Daar wilde de fabrikant volgens Van der Schoot niet aan beginnen. Te duur en te tijdrovend. Waarop de gemeente haar medewerking aan het plan introk. De rechter gaf de gemeente in september 2017 gelijk toen Oss het vergunningsbesluit van de provincie aanvocht, onder meer omdat onvoldoende duidelijk was of de mestfabrikant aan de geuremissienorm kan voldoen. Tijdens een besloten vergadering werd diezelfde maand het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Oss gewijzigd, waardoor er voortaan helemaal geen mestverwerkers op het industrieterrein meer werden toegestaan. Daar zet de provincie met haar reactieve aanwijzing nu een streep doorheen.


Alle juridische middelen
Volgens wethouder Van der Schoot bestudeert de gemeente Oss alle juridische middelen om het laatste provinciebesluit te keren, waaronder een hoger beroep. ‘Het gaat volgens de fabrikant om de grootste mestfabrikant van West-Europa, met nog niet eerder gehanteerde productiewijzen. En die komt dan pal naast een nieuwbouwwijk te liggen. We hebben in Oss nog maar nauwelijks de gevolgen van de Q-koorts verwerkt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. de Niet (fin.adv.) op
Provincie Brabant? of het CDA Brabant? Gelet op de geurkarakteristiek zou dit bedrijf op minimaal 2 km afstand van woningen en andere gevoelige bestemmingen gerealiseerd moeten worden. Dat zal nog niet gemakkelijk worden.