of 63428 LinkedIn

Bouwen, maar met meer regie door het rijk

Uit de negen verkiezingsprogramma's voor de Kamerverkiezingen, heeft de redactie van Binnenlands Bestuur een selectie gemaakt van thema’s die voor gemeenten van belang zijn. Deel 2: bestuur en het fysieke domein.

Wat hebben negen fracties voor gemeenten in petto? Op basis van (voorlopige) verkiezingsprogramma’s van VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren heeft de redactie van Binnenlands Bestuur een selectie gemaakt van thema’s die voor gemeenten van belang zijn. Deel 2: bestuur en het fysieke domein.

Tussentijdse raadsverkiezingen

De meest vergaande maatregel op het gebied van democratische vernieuwing komt dit keer niet van D66, maar van de VVD. De liberalen willen gemeenteraden de mogelijkheid geven tussentijdse verkiezingen te organiseren als de verhouding zo ernstig zijn verstoord dat besturen welhaast onmogelijk is geworden. Een aantal partijen wil de kiesgerechtigde leeftijd verlagen en het CDA wil en regionaal kiesstelsel invoeren.  

 

Democratisch gat

Herindelingen is bij heel veel partijen geen issue (meer). Alleen de VVD, het CDA en D66 laten zich er expliciet over uit. En verschillen van mening. VVD en CDA willen eigenlijk alleen nog herindelingen ‘van onderop’, D66 is iets dwingender en haalt de herindelingsbonus uit de kast. Burgerparticipatie – in alle soorten maten −, is ‘hot’, waarbij vooral veel partijen het ‘uitdaagrecht’ van burgers ruim baan willen geven. Wel leven er bij diverse partijen zorgen over het gebrek aan democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen. De Partij voor de Dieren gunt raadsleden in regionale samenwerkingsverbanden het budgetrecht en het recht van amendement.  

 

Bouwen (x3)

Bijzonder genoeg wordt over dè grote stelselwijziging die in het fysieke domein op stapel staat, de invoering van de Omgevingswet, door vrijwel niemand met een woord gerept. Anders is dat als het gaat om woningbouw. Elke partij vindt dat er de komende jaren fors moet worden bijgebouwd. De onderlinge verschillen zitten met name in de percentages woningen die in de sociale sector moeten worden gerealiseerd. De verhuurderheffing lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Een groot aantal partijen vindt dat er weer een speciale minister voor wonen moet komen, omdat er te weinig vertrouwen is dat gemeenten de woningbouw voldoende vlot kunnen trekken. Over het van het gas af halen van woningen van woningen zijn de meningen verdeeld.

Afbeelding

 

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bart (Beleidsadviseur) op
Het is een feestkabinet. Weinig regie op vele dossiers die het publieke algemene belang dienen...maaarrrr.......er zijn particulieren en bedrijven die goed garen spinnen bij dit beleid. En misschien is dat de “resultante” van de krachtsvectoren, de lobbies, op liberale kabinetten. Precies de bedoeling. Er gaat meer geld naar de have’s en minder naar de have not’s.
Door Spijker (n.v.t.) op
Niet alleen bij wonen/ruimtelijke ordening ontbreekt de regierol van het Rijk. Op veel meer dossiers ontbreekt een nadrukkelijke rol van het Rijk (Rutte c.s.). Om maar eens wat te noemen: een hervorming (ook vereenvoudiging) van het belastingstelsel, indexering pensioenen, hervorming van de staatkundige inrichting, criminaliteitsbestrijding/drugsbeleid, vaste/flexibele contracten, verdeling Gemeentefonds, hervorming kiesstelsel etc, etc. En.......dat bij een overheidsonderdeel met relatief het meeste en hoogst gekwalificeerde (=betaalde) personeel. Het zou anders moeten zijn. Mijn conclusie is dat het vooral ook ontbreekt aan goede en duidelijke aansturing via de ambtelijke top..

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners