of 59185 LinkedIn

Bonden eisen overleg met Plasterk over ambtenarenstatus

De Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO) eisen in een kort geding een ‘op overeenstemming gericht open en reëel overleg’ met minister Plasterk van Binnenlandse zaken. Dat meldt FNV op haar website.

De Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO) eisen in een kort geding een ‘op overeenstemming gericht open en reëel overleg’ met minister Plasterk van Binnenlandse zaken. Dat meldt FNV op haar website.

Vijf dagen voor behandeling wetsvoorstel

Over twee weken, op 8 november, gaat de Eerste Kamer dan toch stemmen over het initiatiefwetsvoorstel over de normalisering van de rechtspositie van de ambtenaar. Het wordt een spannende finale van een kwestie die al jaren sleept. Als een meerderheid vóór is dan verliezen alle ambtenaren, behalve die van politie en defensie, hun aparte ambtenarenstatus en vallen ze onder het normale arbeidsrecht. Het kort geding van de SCO is vijf dagen eerder, bij de rechtbank in Den Haag.

'Wijzigingen kunnen niet zomaar'
Han Busker, zegt namens het bestuur van FNV dat de ingrijpende wijzigingen in de rechtspositie van ambtenaren niet zomaar kunnen en mogen doorgevoerd worden, zonder een open en reëel overleg met de bonden. De ambtenarenbonden hebben minister Plasterk en zijn voorgangers verzocht in te gaan op het verzoek om een overleg in de zin van de Rop-regeling. Deze regeling verplicht, volgens de SCO, de minister tot het houden van open en reëel en op overeenstemming gericht overleg te voeren over de inhoud van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren.


Wetsvoorstel niet tekenen tot rechterlijke uitspraak

Dat het wetsvoorstel uitdrukkelijk bepaalt dat de Rop-regeling op de behandeling van dat wetsvoorstel niet van toepassing is, doet daaraan niet af. Zolang een wetsvoorstel geen wet is, kan het de voor de behandeling van zo’n wetsvoorstel geldende regels niet negeren, vinden de SCO. Ook stellen zij dat de minister in ieder geval moet toezeggen te wachten met ondertekening van het wetsvoorstel, tot de rechter uitspraak heeft gedaan over de vraag of de minister zich moet houden aan de verplichting tot open en reëel overleg vooraf, zoals de Rop-regeling dat voorschrijft.

 

'Geen probleem'
Ambtenaren hebben van oudsher een aparte status om hen te beschermen tegen politieke willekeur. Volgens voorstanders van normalisering zou afschaffing ervan nauwelijks nadelen hebben, maar wel veel voordelen. Het zou makkelijker worden voor ambtenaren om over te stappen naar de marktsector en vice versa. Ook zou het schrappen van de speciale positie leiden tot minder bureaucratie. Maar veel ambtenaren zien de status ook als een eretitel en zijn er trots op. Ze zijn bang met de status ook de waardering voor hun functie te verliezen. Bovendien zou de invoering van zo'n enorme verandering veel tijd en geld gaan kosten is de kritiek. Critici, zoals de bonden, vragen zich af welk probleem er met de normalisering opgelost wordt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Criticus op
De wet is stand gekomen vanuit de principiele keuze voor tweezijdigheid.
Dat tegelijkertijd het (wettelijk verplichte) reeel en open overleg buitenwerking wordt gesteld is dan natuurlijk vanzelfsprekend...
Door Bertus (Observer) op
Het wetsvoorstel werd ingediend tijdens de hoogtijdagen van het ambtenaren bashen onder leiding van D66. Ook toen kon deze partij al geen fatsoenlijk argument op tafel leggen voor deze wet (en nu nog steeds niet). Politici blijven overigens wel beschermd tegen politieke willekeur (???) en doen niet mee met deze wet want dan zit het pluche niet meer zo luxe.
Ikzelf ben diverse keren gewisseld van marktsector naar overheid vv. Nooit enige hinder of wachttijd ondervonden. Dat argument raakt werkelijk kant noch wal. Sinds D66 (Pechthold) ben ik in het geheel niet trots op mijn ambtenarenstatus en houd ik die liever stil.
@ kid congo PVDA???? Laat me niet lachen!
Door kid congo op
gun ambtenaren hun pvda status, ze verdienen het
Door Willem van der Vaart op
Beste Paulus,
Met alle respect, hoe vaak komt het voor dat een willekeurige ambtenaar in een bezwaar- en beroepsprocedure richting zijn werkgever beland? Als dat de winst is, dan is dat eigenlijk een drogreden, net als de bewering dat 'overstappen naar het bedrijfsleven vergemakkelijkt wordt (hetgeen nergens is aangetoond). Gesteggel tussen GO en OR? Geen idee. Wel is het altijd al vreemd geweest dat de vakbonden zo'n enorme machtspositie hebben, terwijl hun ledenaantal alsmaar afneemt. In het bedrijfsleven zie je dat zelfde machtsblok van niet gekozen vertegenwoordigers. Ook daar zie ik geen winst. Dan de rechtsbescherming tegen politieke willekeur. Die is nu uitstekend geregeld, dus waarom zou men die inruilen voor een slechtere variant waarbij je (wellicht tegen hoge kosten in de vorm van procesvertegenwoordiging) in een langslepende civiele procedure je gelijk zou moeten halen? Ik zie nog steeds niet voor welk 'echt' probleem deze 'normalisatie' een oplossing is. Mijns inziens verslechtert de positie van de ambtenaar er alleen maar door.
Door Jeannette op
Even heel wat anders, totaal niet op de inhoud, maar ik moest het even kwijt :) BB waarom staan er alleen mannen (lees stropdassen) op het plaatje boven deze tekst.
Door Mf (Ud) op
Je leest vaker van mensen die een discussie op internet willen doen ontsporen. ik denk dat Paulus hiertoe behoort. zijn informatie is onjuist. Ook wat betreft de juridische consequenties en de mogelijke rol van de rechter bij conflicten met de politiek. De argumenten van hem en ook de mogelijke voordelen in het arikel genoemd zijn inmiddels onder uit gehaald. Verwijzen naar futur als spreelbuis voor joge ambtenaren is misplaatst gegeven de geringe representativiteit van Futur dat helaad wat belegen is geworden en club van jong oud geworden ambtenaren. Overigens gegeven de herziene arbeidswetgeving zullen procedures dan in civielvrecht langer worden dan nu. De feiten vrije analyse die paulus in zijn anti valbond boutade geeft is eigen wat pijnlijk
Door doeterniettoe (-) op
Samengevat:
- een paar losgeslagen politici komen weer eens met een plan dat veel zaken verandert, eigenlijk niets verbeterd en ook niets oplost
- andere politici doen of niets of lekker mee
- de mensen over wie het gaat worden _totaal_ niet gehoord.
Geen wonder dat de politiek zo laag in aanzien staat.
Door Coen (rijksambtenaar) op
Volgens mij betekent dit echt niet dat alle bestuursrechtelijke bezwaar-en beroepsprocedures gaan verdwijnen. Dat betreft geheel andere wetgeving (maar dat zal Pauls vast en zeker kunnen vertellen).
Door paulus (jurist) op
Beste Willem, wat zou je denken van het einde van de bestuursrechtelijke (vaak stroperige) bezwaar en beroepsprocedures. In het vervolg hoef je niet binnen 6 weken op een besluit van de je werkgever te reageren, maar kan je daar ook later op terug komen. Of wat denk je van het gesteggel tussen OR en GO dat bij veel organisaties leidt tot verlamming van de medezeggenschap. En wat de bescherming tegen politiek gemotiveerd ontslag betreft; laten we niet doen alsof ambtenaren die dat overkomt straks niet kunnen rekenen op bescherming van het civiele recht. En ja, het blijft natuurlijk altijd mogelijk dat een minister of wethouder op een gegeven moment niet meer goed door een deur kunnen met een ambtenaar die zich sterk politiek heeft geprofileerd. In dat geval moeten de wegen op een goede manier kunnen scheiden. De spraakmakende gevallen uit het verleden, waren dat vanwege onelegante wijze waarop het gebeurd, en niet zozeer dat het gebeurd.
Door p op
Tja een normale rechtspositie betekent meer onzekerheid. En op onzekerheid zit een prijs, te verdisconteren in het loon, zeker wanneer de arbeidsmarkt aan blijft trekken...
Uiteindelijk schiet de overheid in haar eigen voet!