Op de vraag van Tweede Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA of Blok extra maatregelen wil nemen tegen motorbendes, antwoordde Blok dat het OM al heeft gevraagd de Bandidos te verbieden omdat de motorclub de openbare orde zouden verstoren. De rechter beslist in het najaar in deze zaak.

Bestuurlijk verbod
Ook wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel dat een snellere aanpak mogelijk maakt van criminele motorclubs, zei Blok dinsdag. Het gaat daarbij om een bestuurlijk verbod dat kan worden uitgevaardigd door de minister. Hoewel tegen zo'n beslissing nog wel beroep mogelijk is, werkt dit sneller dan een rechtszaak die jaren in beslag kan nemen. 'Dan kan je snel de eerste stap zetten en dan ben je de criminelen dus steeds een stap voor', aldus Blok.

Niet op korte termijn
Eerder was al bekendgemaakt dat binnen het ministerie werd gekeken naar een verbod. Nu is duidelijk dat dit wordt voortgezet. De nieuwe wetgeving komt er niet op heel korte termijn. De eventuele invoering ervan laat de demissionaire minister Blok over aan het nieuwe kabinet. (ANP)