of 65101 LinkedIn

Bloemendaal mag op zoek naar burgemeester

De burgemeestersvacature voor de bestuurlijke probleemgemeente Bloemendaal wordt binnenkort opengesteld. Bloemendaal hoopt dat op 1 juli een benoemde burgemeester aan de slag kan gaan. Tot die tijd blijft Bernt Schneiders waarnemend burgemeester.

De burgemeestersvacature Bloemendaal wordt binnenkort opengesteld. De bestuurscultuur moet nog verder worden verbeterd, maar de ‘zoektocht’ naar een nieuwe burgemeester mag snel van start. Bloemendaal hoopt dat op 1 juli een benoemde burgemeester aan de slag kan gaan.

Financieel gezond

In een ambtsbericht meldt waarnemend burgemeester Bernt Schneiders dat het beter gaat, maar niet op alle fronten. ‘Bloemendaal lijkt steeds meer een gewone gemeente te worden. De laatste tijd is er veel nieuw beleid ontwikkeld, door de raad vastgesteld en in uitvoering gebracht’, schrijft Schneiders. Ook is de gemeente financieel gezond. ‘De meerjarenbegroting is sluitend en de reserves en voorzieningen zijn toereikend. Er is een plan om de schuld te reduceren.’


Onaangenaam

Over de gemeenteraad is Schneiders minder te spreken. Er is nog geen sprake van een werkbare sfeer. Een dergelijke sfeer ‘vraagt om respectvolle bejegening en omgangsvormen en om de bereidheid soms compromissen te sluiten en enigszins inschikkelijk te zijn. Het overgrote deel van de raadsleden is zich van die collectieve verantwoordelijkheid bewust en handelt daar ook naar. Maar dat geldt helaas (nog) niet voor iedereen en daardoor kunnen vergaderingen soms een onaangenaam karakter krijgen. De vraag is of er op dit punt verbetering te verwachten valt. Ik betwijfel dat.’


Geen beletsel

Schneiders concludeert al met al dat de ‘rust en rust en stabiliteit aardig is weergekeerd in Bloemendaal'. Uitgezonderd de ‘nu en dan onprettig verlopende raads- of commissievergadering’. ‘Alles overziend denk ik dat er geen beletselen zijn om weer een vaste burgemeester te werven.’ De Noordhollandse Commissaris van de Koning Johan Remkes deelt die conclusie dat er vooruitgang is geboekt bij de verbetering van de onderlinge politieke en bestuurlijke verhoudingen, maar dat de verbeterslag nog niet is afgerond. Omdat de procedure voor de benoeming van een burgemeester een aantal maanden in beslag neemt, blijft de waarnemend burgemeester aan totdat een burgemeester is benoemd. Schneiders combineert het waarnemerschap met zijn functie als directeur bij VSB Fonds.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Karel op
Als bij de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen dat ene raadslid van Hart voor Bloemendaal (een afsplitsing van een afsplitsing) niet wordt herkozen, is alles weer normaal.

Vacatures

Van onze partners