of 63946 LinkedIn

BING: onafhankelijkheid is onze belangrijkste kernwaarde

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) is geschrokken van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Volgens directeur Peter Werkman is BING niet eerder op de vingers getikt wegens handelen in strijd met objectiviteit. 'Daar schrikken wij echt van. Onafhankelijkheid is onze belangrijkste kernwaarde.'

Niet eerder werd Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) door de rechter vanwege handelen in strijd met objectiviteit op de vingers getikt. ‘Als een rechter dat doet, dan schrikken we daarvan.’

Uitspraken analyseren

Dat zegt directeur Peter Werkman in reactie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de zaak-Verver. Oud-directeur en onderzoeker Jaap ten Wolde is hiervoor berispt. BING bracht een korte schriftelijke verklaring uit, maar Werkman is bereid Binnenlands Bestuur toch te woord te staan. ‘We zullen de uitspraken van de Accountantskamer, die alle klachten van mevrouw Verver ongegrond verklaarde, en de CBb die op dezelfde aspecten anders oordeelt, naast elkaar leggen en vergelijken. De laatste uitspraak is weliswaar van een hogere rechter, maar die hanteert ook het accountantstuchtrecht. Dat was een van de redenen om mij uit te schrijven als registeraccountant. Ik vind het accountantstuchtrecht niet van toepassing op alle onderzoeken van BING.’

 

Het CBb vindt dat Ten Wolde op belangrijke onderdelen van het onderzoek in strijd met fundamentele beginselen van deskundigheid, zorgvuldigheid en objectiviteit heeft gehandeld. U benadrukt in het artikel in Binnenlands Bestuur over 10 jaar BING dat BING niet eerder vanwege haar integriteit op de vingers was getikt. Dat is nu wel het geval. Hoe reageert u daarop?

‘Dit is inderdaad de eerste keer. We gaan de uitspraak dan ook nader analyseren. Objectiviteit vinden wij buitengewoon belangrijk. Als een rechter een dergelijke uitspraak doet, dan schrikken wij daar echt van. Onafhankelijkheid staat bij ons bovenaan, het staat niet ter discussie, het is onze belangrijkste kernwaarde.’

 

Ten Wolde liet na om Verver tijdig schriftelijk te informeren over de onderzoeksopdracht en de uitbreiding daarvan. In het interview merkte u op dat een van de lessen uit tien jaar onderzoek is om de onderwerpen van onderzoek tijdig te informeren. Was dat op deze zaak gebaseerd?

‘Nee. Even los van deze zaak: het is inderdaad een van de lessen die we hebben geleerd. We hebben wel meegemaakt dat mensen niet tijdig of goed genoeg zijn geïnformeerd. Daarna kozen we de lijn dat we zelf de regie daarover nemen. We informeren mensen zelf schriftelijk en laten dat niet de opdrachtgever doen.’

 

Verder bood hij haar niet op juiste wijze gelegenheid om op een concept van het rapport te reageren. Reactie?

‘Zonder daar inhoudelijk op in te gaan, kan ik zeggen dat we zestien dossiers hebben onderzocht en de bevindingen aan haar hebben voorgelegd. Alleen een hoofdstuk van meer algemene strekking, “Vertrouwenspersoon en klokkenluidersregeling: een (on)veilig werkklimaat”, hebben we niet voorgelegd en dat had volgens het CBb wel gemoeten. Maar we hebben dus wel op de dossiers wederhoor gepleegd.’

 

Waarom heeft u dat hoofdstuk niet voorgelegd?

‘Daar doe ik geen uitspraak over, omdat dat een inhoudelijke reactie op de uitspraak is.’

 

Het rapport vermeldt bovendien ten onrechte dat de oud-burgemeester niet had gereageerd op interviewverslagen. Uw reactie?

‘Dat is ook een vraag om een inhoudelijke reactie, dus daar ga ik ook niet op in.’

 

De conclusies over de vermindering van opdrachtverstrekkingen aan een aannemingsbedrijf en de rol van de voormalig burgemeester hierin zijn te ongenuanceerd en onvolledig. Uw reactie?

‘Het gaat om een van de zestien bevindingen. Daarom zijn we ook zo verrast. Dit is getoetst bij de Accountantskamer en die heeft wel geoordeeld dat de conclusies kloppen. Alle zestien. En dat we wel wederhoor hebben gepleegd. We hebben nu binnen het accountantstuchtrecht te maken met twee verschillende uitspraken. Die moeten we goed analyseren.’

 

Dit is de eerste berisping voor Ten Wolde bij BING in hoger beroep. Het CBb deed dezelfde dag ook uitspraak in de zaak die de Schiedamse oud-topambtenaar Hans Boet tegen BING aanspande, nadat hij na hetzelfde onderzoek zijn baan was kwijtgeraakt. Boet was niet geïnformeerd dat hij ook onderzoeksobject was. In deze zaak blijft de waarschuwing voor Ten Wolde staan. Hij kreeg al een voorwaardelijke schorsing van drie maanden voor een rapport over oud-bestuurder Leks Verzijlbergh van de Maastrichtse woningcorporatie Servatius. Is dat niet wat veel?

‘Bij BING is het zijn eerste berisping van de hoogste rechter. Met het onderzoek naar Verzijlbergh heeft BING niets te maken. Dat heeft hij gedaan voor Instituut Financieel Onderzoek (IFO).’

 

Maar gaat u nu niet twijfelen aan de onafhankelijkheid van de rapporten van Ten Wolde?

‘Ten Wolde is twee jaar geleden met pensioen gegaan bij BING. We hebben in tien jaar honderden onderzoeken gedaan, waar je verder niets van hoort en waarbij de onafhankelijkheid niet ter discussie stond.’

 

En als het dan eens misgaat, is dat een bedrijfsongeval?

Als het stapelt, is het dan een bedrijfsongeval? Ik laat het bij het antwoord op de vorige vraag.

 

In de Volkskrant wordt het raadslid Haseena Bakhtali uit Nieuwegein geciteerd. Zij spande een zaak tegen u aan na uw onderzoek naar het conflict tussen haar en haar vorige partij de PvdA. U kreeg daarop van de Accountantskamer een waarschuwing, maar gaat in beroep. Zij noemt het uitschrijven een “symptoom van ernstige normvervaging”. BING had aanzien, omdat echte accountants verantwoordelijk waren voor de integriteitsonderzoeken. Uw reactie?

‘Wij zijn geen accountantskantoor, wij doen integriteitsonderzoek. Ik was hier nog de enige accountant. Verder werken hier bestuurskundigen, sociologen, oud-rechercheurs en andere deskundigen. De kwaliteit van integriteitsonderzoek hangt niet af van het feit dat het door een accountant is uitgevoerd.’

 

Beroep is niet meer mogelijk. Verver beraadt zich op vervolgstappen. Boet vroeg eerder zelfs 1,7 miljoen schadevergoeding. Wat gaat BING nu doen?

‘Daar kan ik niet op vooruitlopen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rick (Burger) op
En wederom stonden BING en de Ververs afgelopen donderdag voor de rechter in de bodemprocedure die de Ververs tegen bureau BING heeft aangespannen. Oud-burgemeester Wilma Verver van Schiedam en onderzoeksbureau BING staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. Dat bleek donderdag tijdens een bodemprocedure voor het gerechtshof in Utrecht.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/153888/Oud-burgeme …
Door M.W.M. Driessen-v.d. Laar (Trendwatcher Integriteit Overheid) op
Per vandaag 15 februari naar verluidt nergens nog verontschuldigingen verschenen van de directie of onderzoekers van BING die her en der in de fout gingen. De Leidsche Courant heeft wel gemeld dat tuchtrechtelijk recidivist oud-directeur Ten Wolde afgelopen maand wel zijn beroep in de zaak van de seksrel Wassenaar heeft ingetrokken. De zitting zat eraan te komen. Hij zal na die desastreuse uitspraken Schiedam niet meer alle vertrouwen in de goede afloop hebben gehad, waarin hij integer Nederland in juli 2013 wel nog wilde doen geloven. Helaas geen persbericht van BING over de precieze reden van hun mogelijk nog steeds belangrijke aandeelhouder.

Verder heeft de directeur-wetenschapper van BING aan het einde van het jaar van het 10-jarig jubileum plotseling zijn ontslag gekregen/genomen als directeur, want blijkt op 31-12-2014 bij de B.V. uitgeschreven uit het Handelsregister. BING heeft niet in een persbericht bekend gemaakt wat daar de reden van is, of het iets met de dossiers Schiedam en Wassenaar te maken heeft en/of met de andere waarover nog procedures lopen, en of hij ook zijn aandelen heeft verkocht, dus iedereen mag nu raden naar de reden en omvang van het stille afzwaaien van de mede-oprichter. Maar het zal vast iets met integriteit en kwaliteit te maken hebben, gezien de trend in de waardering van de diverse verrichtingen en enig vluchtgedrag op dat punt.
Door M.W.M. Driessen-v.d. Laar (Trendwatcher Integriteit Overheid) op
Ook na vandaag, 25 januari, wachten we nog verder af - tot we een ons wegen - op de publieke verontschuldigingen van BING. Die gaan echt niet meer komen. Die hebben ze niet in hun arsenaal. Integer vakmanschap staat niet toe dat je sorry zegt omdat je zelf niet integer bent geweest, omdat je zelf aan vriendjespolitiek doet bij onderzoek, want niet-onpartijdig onderzoek, zie uitspraak CvB in de klachtzaak Boet Schiedam.
En omdat je je al vele jaren gesteund weet door de stil zwijgende VNG en de wegkijkende ambtelijke top bij BZK die een innige band met je hebben (een hoofdambtenaar bij BZK op integriteit is zelfs een fijne oud-collega bij de Onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur bij de VU met wie je al zo vele jaren samenwerkt dus wie maakt je wat?) denk je maar: stil blijven zitten dan waait het wel weer over die kritiek en kunnen we weer lekker integer verder.
Of werkt het niet zo met integriteit en kun je jaren later nog voor integriteitfalen worden aangesproken? Uit de zaak Van Rey lijkt dat het geval te zijn. Met niet-integer gedrag kom je tegenwoordig niet zomaar weg, is duidelijk de trend. En dus ook BING niet, als het goed is, kans groot, ondanks het wegkijken bij VNG en BZK.
Door Hans Boet op
Ach de opstelling van BING is duidelijk we hopen dat alles overwaait. Ik zal alle personen die direct of indirect bij dit echec betrokken zijn ter verantwoording roepen stelletje schijtlijsters.
Door M.W.M. Driessen-v.d. Laar (Trendwatcher Integriteit Overheid) op
Per vandaag nog steeds geen publieke verontschuldigingen van BING voor de familie Ter Keurs, voor mevrouw Verver, en voor de heer Boet. Ze zijn waarschijnlijk nog steeds niet van de schrik bekomen of in shock nog druk met het naast elkaar leggen en vergelijken, analyseren, en met het nog niet op vooruitlopen.
Met integriteit is het zoals in de sport: verlies incasseren is bij gezonde eerlijke sport normaal en geen probleem, maar dat is anders dan bij gekwetste trots en ijdelheid bij gewaande onaantastbaarheid, of nog erger, na vals spel, misbruik van (beschermde) positie en vertrouwen, of bij bedrog in commissie. Dan ligt het toch net wat anders want dan is het "Sorry seems to be the hardest word", zelfs voor zelfbenoemd "integer vakmanschap".
We wachten nog even af.
Door mevrouw G.J.ter Keurs op
Ik ben uitermate verbaast als ik merk hoe BING en de VNG denken te moeten handelen,naar aanleiding van diverse voor BING negatieve uitspraken.
Voor zover ik kan zien helemaal niet. Als dergelijke vriendjespolitiek in het buitenland plaatsvind staat Nederland onmiddelijk klaar met het opgestoken vingertje. Als hier in Nederland mensenlevens worden verwoest vanwege onderzoeksrapporten die niet deugen, kijkt men liever de andere kant op.
De schijn van belangenverstrengeling, een geliefd stokpaardje van BING, heeft blijkbaar ook plaats wat betreft onderzoekers en bestuurders
Door Haseena Bakhtali (Fractievoorzitter stadspartij Núwegein te Nieuwegein ) op
Beste Hans Zonder Naam of zal ik zeggen Hans Boterhoofd? Ik wil graag élke reactie op een nieuwsbericht over de integriteit van het Nederlands bestuur serieus nemen, dus ook de uwe. Het kost mij immers kostbare tijd om het te lezen. Dus laat het aub zinnig zijn wat ik lees.
Wilt u svp uitleggen wat uw persoonlijke doch anonieme bezwaren zijn?
U bent namelijk 1. niet gedwongen om hier te lezen en 2. niet verplicht om hier te reageren.
Dus: met welk inhoudelijk punt wilt u bijdragen in het publiek debat over dit zeer belangwekkend onderwerp? Graag uw zienswijze fatsoenlijk omkleed met houtsnijdende argumenten.
En blijf anders lekker weg bij dit onderwerp.
Of zoals u zelf zegt: get a life!
Door M.W.M. Driessen-v.d. Laar (Trendwatcher Integriteit Overheid) op
Ja @Hans zonder achternaam, omdat er veel verantwoordelijken zitten te slapen of weg te kijken doe ik dat, en mag ik dat in ons vrije land, en ben niet de enige zoals u hieronder ziet.
Het is o.a. voor alle overheidsdienaren zoals u. Niet omdat het een trending topic moet zijn of we niks beters te doen hebben, maar om 'ze' aan de misstand te herinneren.

Speciaal voor u: op blz. 12 van het boek "Moedwil, misverstand of onvermogen" van wetenschapper directeur Kolthoff van BING kunt u lezen:…"Indien iemands integriteit is aangetast, is de basis voor vertrouwen verdwenen, waardoor men - bijvoorbeeld in geval van politici of ambtenaren - niet meer op geloofwaardige wijze kan functioneren…".

Stel Hans uw integriteit komt morgen ter discussie op uw werk. Wilt u zich graag laten screenen door de onderzoekers die in Schiedam etc. aan de gang zijn geweest? Die naast onzorgvuldig en ondeskundig ook nog niet-integer en niet-onpartijdig te werk gingen volgens de hoogste tuchtrechters? Of liever toch maar niet het lot ondergaan van mevrouw Verver en de heer Boet in Schiedam (opstappen, ontslag, reputatie naar de kloten) en menigeen elders?
Misschien vindt u het bij nader inzien toch nuttig dat er wat ervaringsdeskundigen zijn die vinden dat regels over integriteit voorop toch voor deskundigen zelf gelden? En dat hun preken dus ook voor zichzelf gelden (zie het citaat) en dat ze niet straffeloos weg mogen komen met niet-integere manipulaties? "Inderdaad" zou uw verstandige antwoord kunnen luiden, toch?
Welnu, van het bestuur van de VNG hoeft u op dat punt van steun voor dat standpunt niets te verwachten voor het geval dat u of een collega in de shit raakt en een onderzoek op uw/zijn dak krijgt. Die lui geven er kennelijk geen bal om, al jaren niet. Het belang in het bedrijf is verkocht dus verder maar wegkijken hoe het daar loopt. De ver van hun bed show verder, dat handige bureau voor de Nederlandse Gemeenten, merkwaardig toch.
Iedere overheidsdienaar die lacht om het tegengeluid moet zich afvragen of hij/zij het snapt waar het om gaat, eventueel hulp zoeken. Good for you!
Door Hans (Overheidsdienaar) op
@M.W.M. Driessen-v.d. Laar (de vrouw van?): Zo kan ik ook trendwatchen: elke dag een berichtje van de Bingo groep en je blijft trending topic. Get a life jongens.
Door M.W.M. Driessen-v.d. Laar (Trendwatcher Integriteit Overheid) op
Fraaie serie integriteitskoekjes van eigen deeg voor BING hieronder. Het lijkt allemaal meer waarheidsgetrouw dan hun tuchtrechtelijk afgekeurde rapporten Schiedam e.a.
Voor BING waardevolle informatie om bij het begin van het nieuwe jaar zelf eens beter dan voorheen in de spiegel te kijken.
Van zoveel gratis feedback en advies op maat over je integriteit kan de hele VNG-clientele alleen maar dromen.