of 59244 LinkedIn

BING moet juridische schade Schiedam vergoeden

De gemeente Schiedam heeft schade geleden als gevolg van gemaakte fouten van onderzoeksbureau BING in een rapport over oud-burgemeester Wilma Verver en clustermanager Hans Boet. Volgens de rechter bevat het rapport feitelijke onjuistheden en ongefundeerde conclusies. BING draait op voor gemeentelijke kosten van door Verver en Boet aangespannen juridisch procedures.

Onderzoeksbureau BING moet juridische schade vergoeden die de gemeente Schiedam heeft geleden als gevolg van gemaakte fouten in een rapport over oud-burgemeester Wilma Verver en clustermanager Hans Boet. Volgens de rechter bevat het rapport feitelijke onjuistheden en ongefundeerde conclusies. BING draait op voor gemeentelijke kosten van door Verver en Boet aangespannen juridisch procedures.

Berisping

Eind 2014 legde het College van Beroep voor het bedrijfsleven oud-BING-directeur Jaap ten Wolde een berisping op vanwege onzorgvuldigheden in het rapport. Daarop dienden zowel Verver als Boet schadeclaims in die beide werden afgewezen door de rechter, aangezien de onzorgvuldigheden niet onrechtmatig tegenover Verver en Boet waren.

Vrijwaringsprocedure
Tegelijk begon BING een vrijwaringsprocedure om de gemeente Schiedam te laten opdraaien voor mogelijke kosten van die schadeclaims. Maar de rechter wees de vordering van BING en Ten Wolde af toen duidelijk werd dat zij de claims niet hoefden te betalen. Verder had BING onvoldoende onderbouwd waarom de gemeente al gemaakte kosten door BING zou moeten betalen. Bovendien stelde de rechter toen dat BING bij de uitvoering van het onderzoek mogelijk was tekortgeschoten tegenover de gemeente.

Onjuiste conclusie
De gemeente Schiedam vroeg de rechtbank Midden-Nederland op haar beurt of de mogelijkheid van schade door toerekenbare tekortkoming van BING aannemelijk is. De rechtbank vindt van wel en wijst onder meer op een onjuiste conclusie die Ten Wolde trok over Boet, namelijk dat deze laakbaar en onzorgvuldig had gehandeld tegenover de chef kabinet. Voor die conclusie was onvoldoende deugdelijke grondslag, oordeelden het CBb en de voorzieningenrechter al. Ook de rechtbank vindt dat BING nader onderzoek had moeten doen naar deze medewerker.

 

Onzorgvuldig
Met de gevonden feitelijke onjuistheden en ongefundeerde conclusies kleven er dus niet slechts formele gebreken aan het BING-rapport. Daarmee heeft BING niet de zorgvuldigheid in acht genomen die je van een redelijke bekwaam en redelijk handelend onderzoeksbureau mag verwachten. De tekortkomingen zijn echter te gering om de opdrachtovereenkomst met de gemeente te ontbinden. Daarbij beaamt ook de gemeente dat het rapport grotendeels standhoudt. Als BING destijds onkreukbaar onderzoek had uitgevoerd was het beeld van de gemeentepolitiek in Schiedam niet wezenlijk anders geweest, aldus de gemeente. 

BING tevreden
BING hoeft geen honorarium aan de gemeente terug te betalen, maar wel gemeentelijke kosten voor juridische procedures van Verver en Boet over het rapport. Een schadestaatprocedure moet duidelijk maken hoeveel schade BING moet vergoeden en of er reden is voor een eventuele vermindering. Het vonnis stemt BING tevreden, laat directeur Peter Werkman in een schriftelijke reactie weten. Volgens hem hoeft het onderzoeksbureau alleen door de gemeente betaalde kosten terug te betalen die specifiek betrekking hebben op de door de rechtbank genoemde tekortkomingen. ‘Wij hebben de gemeente al voorgesteld een evenredig deel van de kosten van tuchtprocedures terug te betalen. Wij gaan er vanuit dat wij in onderling overleg met de gemeente Schiedam tot een oplossing van deze kwestie kunnen komen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Johan op
Geachte heer Driessen u heeft volkomen gelijk. Ben benieuwd hoe rechters in die andere bodemprocedures beslissen en eventueel op onnavolgbare wijze gaan motiveren dat BING wel jegens een derde opdrachtgever onrechtmatig heeft gehandeld maar niet tegenover de personen die het broddelwerk betrof en buitengewoon zwaarder gedupeerd zijn. Als dat gebeurt zou een gang tot aan HR op zijn plaats zijn want rechters zijn er om feiten te toetsen en de wet toe te passen en niet politiek te bedrijven en partij te kiezen voor een partij die het minste ruring geeft. Overigens staan er ook in dit vonnis weer aperte feitelijke onjuistheden. Voorts lijkt het instrument getuige en getuige-deskundige te zijn afgeschaft in het civiele recht want na een paar feitelijke vragen was de kous af. Ik vraag me in gemoede af wil men wellicht niet het naadje van de kous weten om voldoende manoeuvreerruimte te behouden teneinde er via een paar mooie volzinnen de eisende partij en het publiek het bos in te sturen. Als ik gelijk heb is er dan geen sprake van een oneerlijk proces dat vernietigbaar is volgens Europees recht. In deze complexe zaak stonden zeer veel feitelijkheden geenszins vast, maar dat doet er kennelijk helemaal niet toe. Net als bij de Story of de Prive is een invuloefening vanuit de onderbuik toereikend. Niks verdere bewijslast, niks tussenvonnis of zo. Grote stappen snel thuis. En een novum is het tegenwoordig dat partijen moeten bewijzen dat iets niet bestaat. Schuldig tenzij het tegendeel blijkt, heeft de wetgever daar al mee ingestemd?
Door Johan op
Nou Jan, voor de PVDA is het na gisteren helemaal over in Schiedam en is de VVD de grootste partij geworden. Kennelijk zien de burgers van die stad het dus anders. .
Door Jan op
Feit blijft natuurlijk dat Verver helemaal fout zat. Dat sneeuwt nu helaas onder. En dat komt de VVD-ers goed uit.
Door Johan op
Mooi resultaat voor Schiedam. Je huurt via een bevriende aspirant wethouder met VNG-achtergrond een zogenaamd onafhankelijk bureau in en geeft ze glashelder van te voren aan wat eindresultaat moet worden. Het bureau leent zich hiervoor net als een Albanees op een motor en dan ga je achteraf als opdrachtgever de vermoorde onschuld spelen en je geld terug vragen, terwijl het bureau je op je wenken bediende. Die kan zich hierover natuurlijk niet beklagen want dan kunnen de deuren gelijk worden gesloten. Schiedam je kan er maar beter heel ver uit de buurt van blijven, zelfs nu de PVDA-maffia er electoraal is uitgeroeid..
Door erg ontevreden (ir) op
wanneer wordt Bureau integriteit Nederlandse Gemeente BING nu eens teruggefloten door de VNG???

deze BING naam dekt de lading niet, dus is het misbruik!!!
Door Johan op
Voor iedereen die het fijne wil weten over dit soort onderzoeken verwijs ik naar de site Integriteitsmaffia.nl Daar staat een uitstekend artikel hoe dit soort onderzoeken uitgevoerd werden. Een bananenrepubliek zou zich er voor schamen. Sommige rechters weten zich er kennelijk geen raad mee en komen tot de meest gekunstelde uitspraken om vooral maar de kool (BING) en de geit (Schiedam) te sparen. Dat Schiedam een schadecompensatie is een gotspe want zij hebben deze afrekening georganiseerd en BING heeft exact gedaan wat enkele politici in Schiedam wilden, maar dat kan BING nu niet beamen want dan is het einde oefening. De Schiedamse burgers begrepen het wel want de opkomst bij de verkiezingen in 2014 was de laagste van Nederland. Dat sommige rechters dit spel zogenaamd niet door hebben zegt heel veel over de kwaliteit van sommige rechters. En uh wel onrechtmatig jegens Schiedam die zich altijd wijselijk op de vlakte hield, maar niet onrechtmatig jegens de personen die aantoonbaar onterecht door het slijk zijn gehaald?.Lees dat artikel over de onderzoeksmethode. Dat verklaart heel veel..
Door M. Driessen (ervaringsdeskundige en mede gedupeerde van broddelwerk) op
Gelukkig eindelijk eens een rechter die ze er niet mee laat wegkomen. Maar verder een welhaast lachwekkende uitspraak, als men beschouwt dat BING o.a. daar in Schiedam volgens onherroepelijk oordeel van de tuchtrechtelijke instanties onzorgvuldig, ondeskundig en zelfs niet geheel objectief en integer gepresteerd heeft. Voor een integriteitsbureau! En dan zijn er rechters in Nederland die vinden dat “BING mogelijk was tekortgeschoten tegenover de gemeente”. Dat is een farce natuurlijk. Die lui worden te veel ontzien met hun kroontje van integriteit op, zoals we dat ook bij andere rechters hebben gezien die deels (bewust) blind of slap waren in hun oordeel. Natuurlijk is BING bij dergelijk wanpresteren zwaar tekortgeschoten als commerciële partij, ten opzichte van de gemeente als opdrachtgever maar nog het meest ten opzichte van de onderzochte personen die men (deels) onnodig heeft zwart(er) gemaakt, evident vanuit een tunnelvisie en partijdigheid omdat er kennelijk ergens iemand grondig moest geslachtofferd of af geserveerd. Dat men daarbij te kwader trouw moet zijn bewijst m.i. het feit dat BING structureel weigert om aantoonbare fouten te rectificeren en/of broddelrapporten terug te nemen, in Schiedam en elders in den lande waar ze in de fout gingen. Lekker integer hoor! Voor dit type werk werd destijds nog de sluwe integriteitsvos Ten Wolde ingezet - een van de 2 uitgestapte meervoudig tuchtrechtelijk bestrafte RA's van BING, ook een van de 2 uitgestapte directeuren van BING, toevallig juist toen ze over verrichtingen in de problemen kwamen bij de tuchtrechter en er integriteitsklachten kwamen over henzelf opkwamen - thans nog als stille vennoot delend in de winst op het commercieel integriteitswerk onder die vale met de aandelen mee gekochte naam met de letters NG erin. Nee, vergoeden van de opdrachtsom met het gebruikelijke forse meerwerk - juist in Schiedam een enorm bedrag! - had gewoon moet horen bij het op de blaren zitten van al te commercieel integriteitswerk. En de gemeente, die vindt het natuurlijk best om te stellen dat het beeld niet anders was geweest: liefst gauw zand erover.

Er zijn meer van die BING-dossiers met dergelijke wanprestatie die jaren later nog naklinken. En de schadekwesties in Schiedam zijn hiermee echt nog niet aan de kant. Er lopen nog bodemzaken door van de ernstig gedupeerden van gebrekkig tot niet onpartijdig broddelwerk. Laat dit helder zijn: als BING zijn werk daar naar behoren en betrouwbaar had gedaan, gewoon deskundig en onkreukbaar integer, zonder tunnelvisie, dan was er op onderdelen in Schiedam toch echt wel een andere uitkomst geweest, zoals ook elders. Het is nog niet gedaan!