of 59082 LinkedIn

Bijleveld roept op: ‘Gepaste stijging lokale lasten’

Reageer
Gemeenten moeten bij een stijging van hun lokale lasten komend jaar ‘om en nabij’ het inflatiecijfer uitkomen. Dat heeft staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken gezegd in antwoord op Kamervragen.

Gepast met lasten omgaan
Met het oog op de kredietcrisis roept Bijleveld gemeenten op de burgers niet onnodig op kosten te jagen. Het is niet verkeerd om in deze tijd soberheid te betrachten, meent de staatssecretaris. Ze moeten ‘gepast omgaan’ met de lokale lasten. Ze reageerde in het debat op vragen van VVD-Kamerlid Willibrord van Beek over de in zijn ogen 'zorgelijke stijging' van gemeentelijke lasten volgend jaar. Vereniging Eigen Huis maakte vorige week bekend dat de lokale lasten in Nederlandse gemeenten volgend jaar gemiddeld met 3,2 procent omhoog gaan. Het gaat dan om onroerendezaakbelasting (ozb), rioolrechten en afvalstoffenheffing.

 

Te vroeg voor ingrijpen
Bijleveld wil niet spreken van een zorgelijke stijging. De echte cijfers van het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) moeten in maart nog komen, zegt woordvoerder Tijs Manten van Binnenlandse Zaken. ‘Die bleken vorig jaar ook mee te vallen.’ Bijleveld vindt het daarom nu te vroeg om in te grijpen. Als de lastendruk door de ozb-opbrengsten van alle gemeenten samen de in het bestuursakkoord vastgelegde macronorm van 3,75 procent overschrijdt, kan het kabinet alsnog in overleg met gemeenten maatregelen nemen, licht Manten toe.

 

Verantwoordelijkheid gemeente
Bovendien, benadrukt Manten, is de vaststelling van de hoogte van lokale lasten een verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf, die democratisch wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. ‘We moeten niet gaan doen alsof daarover geen serieuze politieke discussie wordt gevoerd.’

Lees ook:
Geschonden norm 14.03.2008
Caravans als middel gemeentebelastingen 16.07.07

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.