of 64621 LinkedIn

Bij BZK vertrekken 3 ambtenaren per week

Sinds de start ervan de reorganisatie medio mei 2015 tot 1 maart 2016 hebben 110 medewerkers de beleidskern en concernondersteuning verlaten. Het aantal vertrekkers ligt volgens Plasterk ‘niet opvallend veel hoger dan het jaar daarvoor.’ Onder de medewerkers die BZK in de afgelopen periode hebben verlaten, zijn relatief veel beginnend beleidsmedewerkers.

De afgelopen negen maanden zijn er bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) 110 ambtenaren vertrokken. Dat zijn er gemiddeld drie per week.

Dat antwoordt minister Plasterk op vragen van Tweede Kamerlid Manon Fokke (PvdA) over de gevolgen van de reorganisatie van het departement. Zij stelde die vragen naar aanleiding van een reconstructie van die reorganisatie in Binnenlands Bestuur (eind maart).

Feitelijke onderbezetting
Sinds de start ervan de reorganisatie medio mei 2015 tot 1 maart 2016 hebben 110 medewerkers de beleidskern en concernondersteuning verlaten. Het aantal vertrekkers ligt volgens Plasterk ‘niet opvallend veel hoger dan het jaar daarvoor.’ Onder de medewerkers die BZK in de afgelopen periode hebben verlaten, zijn relatief veel beginnend beleidsmedewerkers.

Van feitelijke onderbezetting op directieniveau als gevolg van de reorganisatie, waarover veel gesprekspartners gewag maakten in het artikel van Binnenlands Bestuur, spreekt de PvdA-bewindsman in zijn antwoord op de Kamervragen niet. Wel zegt hij dat bij enkele directies als gevolg van een herschikking en intensivering van taken ‘een aantal vacatures’ is ontstaan. ‘Dit is substantieel bij die onderdelen waar – meer dan voorheen – specifieke ict- of financiële kennis vereist is. Voor deze vacatures wordt thans met voorrang geworven’, aldus Plasterk.

Ruimte voor nieuwe medewerkers
Ook op een aantal andere plekken binnen het ministerie is er volgens hem ruimte ontstaan om nieuwe medewerkers aan te nemen. ‘Geen van deze plekken betreft een sleutelpositie’, antwoordt hij zijn partijgenote Fokke. ‘Het relatief grote aantal vacatures na afronding van de reorganisatie is ontstaan doordat er tijdens het reorganisatieproces wel medewerkers zijn vertrokken en er voor is gekozen weinig medewerkers te laten instromen. Daarnaast zijn er nieuwe functies ontstaan als gevolg van verambtelijking van functies die voordien door inzet van gedetacheerden werden ingevuld.’

Personele slachting
Diverse bronnen wezen er in de reconstructie van Binnenlands Bestuur op dat er met name binnen de directie Democratie en Burgerschap ‘een personele slachting plaatsvindt, die de directe band met actuele vraagstukken in de samenleving feitelijk doorsnijdt.’ Daardoor zou BZK de aansluiting missen bij ontwikkelingen in de samenleving die innoverend zijn en die van belang zijn voor de ambitie om bij te dragen aan de vitaliteit van de democratie.

Plasterk stelt het geschetste beeld niet ter herkennen. De reorganisatie past in de door hem beoogde verhoging van de effectiviteit van het ministerie en in de door de minister Blok (Rijksdienst) beoogde modernisering van het personeels- en organisatiebeleid bij de rijksoverheid. Het thema Democratie en Burgerschap is volgens Plasterk zelfs ‘op een hoger plan in het ministerie getild’ en heeft het per saldo meer capaciteit toegewezen gekregen. ‘De verbinding met de buitenwereld wordt voor de overheid alleen maar belangrijker, ook voor mijn ministerie’, stelt hij.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Joepie! Goed gekozen. Net als bij de belastingdienst die in zes jaar 5 K mensen wil laten afvloeien en nu binnen twee maanden al 4 k belangstellenden heeft. Prima bezuiniging.
Door H. Wiersma (gepens.) op
De reorganisatie van de rijksoverheid in de richting van de zgn. Compacte Overheid (zie Regeerakkoord) schiet lekker op met 3 ambtenaren per week. Zijn er eigenlijk nog kamerleden die de vinger aan de pols hebben?
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Denk die Plasterk nu echt dat er ooit één burger hartstochtelijke dromen krijgt van Democratie & Burgerschap ? Wat doet zo'n directeur dan de hele dag ?? Parlementaire democratie ? Die bestaat feitelijk niet meer. O.a. bij de PvdA zitten er 36 leden in de Tweede Kamer met samengeknepen billen de regering te pleasen, omdat ze anders hun goed betaalde baantje kwijt zijn. Dat heeft helemaal niets te maken met volksvertegenwoordiger zijn, ergo zonder belang of ruggenspraak een onafhankelijk standpunt innemen en de regering controleren... Ook de fractie van D66 is een kudde makke, futloze schapen... en de juffrouw die het bed met Pechtold deelde, ontvangt nu een riant wachtgeld in de VS... Ze past goed bij de Clintons... Parlementaire seks op kosten van de belastingbetaler ?


Door Dirk op
Lijkt me uitstekend toch? We willen toch een veel kleinere overhead? Dit bespaart enorm veel belastinggeld.