of 59185 LinkedIn

Bezorgdheid over Rotterdamse persoonsgegevens

De ombudsman van gemeente Rotterdam is bezorgd over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers die binnen het sociaal domein met de gemeente te maken hebben. In het rapport Het hemd van het lijf, dat naar aanleiding van onderzoek van de ombudsman werd opgesteld, concluderen de rapporteurs dat decentralisaties hebben geleid tot minder zorgvuldigheid met privacy.

De ombudsman van gemeente Rotterdam is bezorgd over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers die binnen het sociaal domein met de gemeente te maken hebben. In het rapport Het hemd van het lijf, dat naar aanleiding van onderzoek van de ombudsman werd opgesteld, concluderen de rapporteurs dat decentralisaties hebben geleid tot minder zorgvuldigheid met privacy.

Meer gegevens verzameld dan nodig

Het rapport is het verslag van een onderzoek van de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld naar de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers, die zich met een hulpvraag in het sociale domein tot de gemeente wenden. De uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens dient proportioneel te gebeuren. Volgens de onderzoekers leeft Rotterdam hiermee op gespannen voet, omdat er momenteel meer persoonsgegevens worden verzameld en vastgelegd dan nodig is.  


Zorgen over omgang met gegevens

De manier waarop medewerkers van de arts omgaan met medische gegevens is volgens de rapporteurs zorgelijk. Deze vragen ongespecificeerd om een kopie of uittreksel van het medisch dossier. Ook worden medische gegevens vaak zomaar in het digitale cliëntdossier opgenomen, iets dat volgens de rapporteurs onaanvaardbaar is. Er zijn daarbij zorgen over het grote aantal medewerkers dat is gemachtigd om in het digitaal cliëntdossier te kijken. Deze medewerkers zijn volgens de rapporteurs ‘lang niet allemaal bij de concrete casus betrokken.’ Het gebrek aan toezicht bij de wijze waarop medewerkers intakegesprekken houden met cliënten baart de rapporteurs ook zorgen, ook al zijn er in dit opzicht verbeteringen doorgevoerd. In de praktijk gebeurt het daarnaast ook vaak dat cliënten niet genoeg informatie krijgen over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Richtlijnen onvoldoende aangehouden
Vanaf het moment dat de decentralisaties van de zorgtaken in 2015 officieel tot stand kwamen, heeft gemeente Rotterdam een aantal richtlijnen en regelingen vastgesteld. ‘Maar in de praktijk vinden die nog onvoldoende navolging’, zo concludeert de ombudsman. Zwaneveld heeft naar aanleiding van de conclusie twaalf aanbevelingen geschreven. Deze gaan onder meer over het onnodig verzamelen en registeren van onrelevante persoonsgegevens, het moeten vernietigen van cliëntdossiers na kennisname, het gebruiken van toestemmingsverklaringen en het beperken van toestemmingsautorisaties tot digitale informatie. De concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van gemeente Rotterdam liet aan de ombudsman weten dat de aanbevelingen goede aanknooppunten zijn om de beleidsuitgangspunten rond de bescherming van persoonsgegevens nog beter voor het voetlicht te krijgen en te implementeren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alexander (oud-raadslid) op
De autoriteit persoonsgegevens heeft zich al eerder kritisch uitgelaten, meen ik.
Door PJ Westerhof op
Tja, de zoveelste bevestiging dat privacy voor de overheid van ondergeschikt belang is en dat datalekken niet gemeld worden.

Merkwaardig dat de R'damse ombudsman met haar aanbevelingen op de stoel van de AP gaat zitten in plaats van het rapport aan de AP te sturen.

Maar misschien toch wel weer logisch, aangezien we van de AP geen hard ingrijpen hoeven te verwachten.
Dat het CJEU daar anders tegenaan kijkt kan men hier lezen : https://iapp.org/news/a/breached-eu-data-protect …
Door M op
Het buiten proportioneel delen van gegevens gebeurd in het hele sociaal domein landelijk !
Denk daarbij maar eens aan de toegang tot SUWI net inkijk waar de gegevens van iedereen met een NL inkomen worden gedeeld zonder dit te beperken tot de deelpopulatie (grootst gemene deler) waarbij een gerechtvaardigd belang bestaat.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Heb bemerkt dat Rotterdam in het kader van wwb/Participatiewet met de mond belijdt dat maakwerk mogelijk is. De praktijk blijkt helaas anders. Een verzoek om een vertrouwensarts wordt mondeling geweigerd en van de klant wordt dan verwacht het hele hebben en houden incl. medische gegevens maar p.o. te verstrekken. Ik wens Zwaneveld veel succes.
Door Saskia op
Is het mogelijk dat de aanbevelingen die de ombudsman heeft opgesteld te delen? Ik vermoed dat de "verzamelwoede" bij meer gemeentes speelt.