of 64621 LinkedIn

Bestuursmodel Drechtsteden moet in wet verankerd

Het bestuursmodel van de Drechtsteden, met onder meer een indirect gekozen Drechtraad, moet worden geborgd in wetgeving. Dit vraagt om aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De Dordtse burgemeester Arno Brok heeft hiertoe vrijdag opgeroepen, tijdens de viering van het tienjarig bestaan van het samenwerkingsverband.

Er moet een einde komen aan de gedoogsituatie van het bestuursmodel van de Drechtsteden. Dit model, met onder meer een indirect gekozen Drechtraad, moet worden geborgd in wetgeving. Dit vergt aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Legitimiteit

Hiertoe heeft de Dordtse burgemeester Arno Brok vrijdag opgeroepen, tijdens de viering van het tienjarig bestaan van het samenwerkingsverband. Brok is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van de GR. De Drechtsteden werken succesvol samen en de gemeenschappelijke regeling blijft zich voortdurend aanpassen aan actuele ontwikkelingen in de maatschappij, betoogde Brok. ‘We voelen daarom de behoefte van een wettelijke basis voor het bestuursmodel met in het bijzonder aandacht voor de democratische legitimiteit en de directe invloed van raadsleden via de Drechtraad op de regio-agenda. We voelen de behoefte om het bestuursmodel van de Drechtsteden in wetgeving te borgen.’ Bij de viering waren onder meer leden van de Tweede en Eerste Kamer aanwezig. ’Het zou ons en andere regionale samenwerkingsverbanden helpen als u dit onderwerp opnieuw zou willen agenderen.’


Democratisch primaat

Vorig jaar diende het inmiddels vertrokken Kamerlid Gerard Schouw (D66) een voorstel in tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, met als primair doel het democratisch primaat van de gemeenteraden te versterken. Medio maart vorig jaar werd door de Kamer besloten het voorstel aan te houden, tot de Raad van State met een advies zou komen. ‘De Raad van State heeft vervolgens in juni 2015 advies uitgebracht, maar niet gepubliceerd. Verdere ontwikkelingen in dit wetsvoorstel zijn ons niet bekend, aldus Brok.


Stemgewicht

De Drechtsteden kennen een Drechtstedenbestuur (dagelijks bestuur van negen personen inclusief secretaris) en een algemeen bestuur. Dat is de Drechtraad die uit 45 raadsleden bestaat. ‘Dat is een bijzonderheid in bestuurlijk Nederland. De Drechtsteden zijn namelijk de enige gemeenschappelijke regeling waarvan het algemeen bestuur bestaat uit raadsleden’, aldus Brok. De Drechtraadsleden worden niet rechtstreeks gekozen. Iedere politieke fractie in de zes gemeenteraden heeft één vertegenwoordiger in de Drechtraad en elk lid heeft een eigen ‘stemgewicht’. ‘Hoe zwaar zijn of haar stem in de Drechtraad weegt, hangt af van het aantal stemmen dat zijn of haar partij bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft behaald. Zo heeft de Drechtraad een directe verbinding met de gekozen gemeenteraden.’


Uitbreiding

Sinds 8 maart 2006 werken Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht intensief samen via de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. In november vorig jaar hebben de afzondelijke gemeenteraden en de Drechtraad ingestemd met toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Uiterlijk per 2018 moet de toetreding juridisch zijn geregeld. Samen hebben de gemeenten bijna 300.000 inwoners. Veel gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben bij de Drechtsteden hun oor te luister gelegd. Bestuurders en raadsleden uit heel het land willen weten wat het succes is achter deze regionale samenwerking en ook hoe de democratische legitimatie is geregeld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door King Slee (schapenkop) op
Ook na 10 jaar heeft het Drechtstedenmodel nog nergens navolging gekregen. Bestuurders en raadsleden uit het hele land komen hier wel hun licht opsteken. Maar besluiten vervolgens dat het DS-model niet het ware is...
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Het artikel bevat alleen een beschrijving van de afvaardiging, de wijze van samenstellen en een klein beetje werkwijze. Maar zoals ook voor vergaderingen van de raadscommissies en raadsvergaderingen gaat er nog een voorbereidend proces aan vooraf waar ook de burgers in hun eigen gemeente de mogelijkheid hebben van inspraak. Ook worden de vergaderingen lokaal in bijeenkomsten van de raad(scommissies) voorbereid. Zie de berichtgeving die op Raadslid.Nu te vinden over samenwerkingsverbanden. Als het niet de beste methode is, dan is het in ieder geval een methode die meer recht doet aan de democratische legitimiteit die in heel veel gemeenten ontbreekt m.b.t. de honderden gemeenschappelijke regelingen.
Door B. Janssen (Ambtenaar) op
Ronduit schande! Dat het uberhaupt gedoogd wordt? Wat een enorm laffe houding van de provincie en Den Haag. Hiervoor kan je een herindeling opleggen, maar nee we gaan dit gedrocht gedogen? Welke burger zal zich nog betrokken voelen? De raadsleden behouden hun zetel, maar verliezen hun invloed maar ook verantwoordelijkheid. Voor wie wordt dit in stand gehouden? Wetteloosheid gepromoot door het lokale bestuur, mag hopen dat niemand zich nog WEThouder durft te noemen in het Drechtstedelijke......
Door Harm Jan Urbach (programmamanager) op
De discussie die ook inmiddels op gang brengt over de democratische legitimiteit van de gemeenteraad (lage opkomst en beperkte organisatiegraad politieke partijen) wordt niet gedient met een getrapte vorm zoals in de Drechtsteden bij deze GR wordt voorgesteld,
Door Pierre op
Als je een beetje googled dan is het toch niet alijd koek en ei tussen gemeenten in de Drechtsteden....als de wet dan desondanks wordt aangepast, beperk dan ook fors de invloed van gemeenteraden op die regeling, want er lijkt nu soms sprake van dubbel duaal ( lees tegengesteld) werken.Simpelweg omdat sommige raden geen wil hebben om echt zaken op afstand/ buiten invloed te zetten.in raden stellen sommige leden vragen die ze beter aan hun eigen fractiegenoot in het regionale bestuur kunnnen stellen. Tijdrovende poppenkast en kiezersbedrog.
Daarom,voor de wet wordt gewijzigd: bezint eer ge begint....