of 59329 LinkedIn

Bestuurders tevredener over democratie dan burgers

Bestuurders zijn meer tevreden over het democratisch gehalte van het lokale bestuur dan burgers. Het functioneren van de gemeente krijgt van de burgers gemiddeld en 6,5. Bestuurders vinden het een 7 waard, zo blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bestuurders zijn meer tevreden over het democratisch gehalte van het lokale bestuur dan burgers. Het functioneren van de gemeente krijgt van de burgers gemiddeld en 6,5. Bestuurders vinden het een 7 waard, zo blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Transparantie

Bestuurders vinden dat ze goed rekening houden met de wensen van de burgers. De burgers zelf zijn daar minder van overtuigd. Op de vraag of bestuurders voldoende rekening houden met de wensen van burgers antwoorden de bestuurders maar liefst twee keer zo vaker dan de burgers dat dit het geval is. De belangrijkste kernwaarden van de democratie zijn zeggenschap en transparantie, vinden zowel de lokale bestuurders als de inwoners van de gemeenten. Met de eerste zit het volgens de bestuurders en burgers wel goed. Maar vooral de burgers vinden dat er nog wel het een en ander te verbeteren is aan de transparantie. Vier op de tien burgers vinden dat het met de transparantie niet goed is gesteld, onder bestuurders is dat een kwart.

Lokale referenda
De wil van de meerderheid moet altijd doorslaggevend zijn in een democratie, vindt een meerderheid van de burgers. Bestuurders lijken echter meer oog te hebben voor de bescherming van minderheden in een democratisch bestel. Beide groepen zijn het wel eens over de stelling dat lokale democratie bij voorkeur een combinatie van dialoog, verkiezingen en directe democratie zou moeten zijn. Toch wordt hier in de praktijk nog weinig voor gekozen door de bestuurders. Terwijl dit volgens onderzoeker Peter Kanne hard nodig is om burgers die nu ontevreden zijn binnenboord te houden. ‘Met name de lager opgeleiden vinden dat de wil van de meerderheid doorslaggevend dient te zijn en dat er meer vormen van directe democratie gebruikt zouden moeten worden. Zowel bestuurders als burgers willen een combinatie van dialoog, directe en representatieve democratie. Wat dat betreft zitten ze heel dicht bij elkaar. Maar de bestuurders willen liever geen lokale referenda. Slechts 1 op de 10 kiest daarvoor, tegenover een derde van de burgers.’ Volgens de onderzoeker van I&O Research zouden de bestuurders er toch goed aan doen om meer vormen van lokale democratie in te zetten om de kloof tussen burgers en bestuurders te verkleinen.

Bekijk het onderzoek van I&O Research hier

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bertus (Kijkert) op
Tja, Kim Jung Un is ook veel tevredener over het democratisch gehalte in Noord-Korea dan zijn onderdanen.....
Door jhr van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger ) op
Het verbaast me niets, want veel bestuurders en raadsleden zijn zelfingenomen autisten die alleen zich focussen op hun kleine clubje van getrouwen. Ze gaan steeds meer een eigen Mandarijnencultuur rond het Hof vormen.
Door Jantje op
Als nu geprobeerd wordt om echt naar elkaar te luisteren en wat bestuurders willen bereiken met beleid en plannen en naar wat burgers willen, dan kan je daar samen uit komen. Hier ligt nog een mooie taak te wachten op beide groepen, burgers en bestuurders. Mensen tegen elkaar op zetten is makkelijk en scoort in kranten maar met gezamenlijke aanpak bereik je meer in je eigen buurt en in je eigen gemeentehuis.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Dat lijkt me vrij logisch. Bestuurders hebben in hun onschendbaarheid tijdens zittingen een riante statusbaan, vaak gevolgd door een wachtgeldregeling waardoor ze in de gelegenheid worden gesteld in alle rust een doorstart te maken buiten de politiek en burgers kunnen de vaak nietszeggende hobby van deze dames en heren betalen via hun belastingaanslag. Dus daarom zijn veel burgers teleurgesteld, voelt zich vaak gepiepeld en gaat amper helft om de 4 jaar naar het stemburo Ik kan me dat wegblijven uit teleurstelling wel voorstellen.
Door Ton Damen op
Maar wie zijn dat dan, die zogenaamde bestuurders?
Lang geleden kwam je ze regelmatig op straat tegen en maakte je een praatje.
In Deventer hebben de bestuurders zich opgesloten in hun nieuwe bunker aan het Grootste Kerkhof.
Via zogenaamde 'sociale' media wordt je geblokkeerd wanneer je als burger kritische vragen stelt rond visie en beleid.
De plaatselijke democratie is op alle fronten failliet!
Lokale media zijn enkel nog geïnteresseerd in de waanzin, het toneelspel in het stadhuis. Journalisten trekken al lang niet meer de buurten en wijken in om zelf op onderzoek uit te gaan. Ook zij kennen enkel hun eigen bureau met 'sociale' media. Sensatie scoort voor hun baas, de uitgever.
Bij plaatselijke overheden lijkt de digitale nieuwsbrief op weinig anders dan een ordinaire reclamefolder.
Essentiële informatie wordt bewust achterwege gehouden om procedureel en juridisch 'gedoe' te vermijden. Gemeenten moesten immers bezuinigen ten faveure van de bestuurders, ambtenaren en projectontwikkelaars.
Betrokkenheid en inspraak van burgers kost geld en levert een gemeente zelden financieel 'iets' op.
Getrainde ambtenaren moeten burgers buiten de deur houden. Enkel juridisch kan men peperduur nog 'inspraak' afdwingen.
Voor verder dom 'vermaeck' zijn de media ingehuurd om burgers te beperken tot stompzinnige zoete sensatie. Waar zien we nog diepgravende onderzoeksjournalistiek in documentaires bij de publieke omroep?
De democratie is foetsie!
Door Hans van Leeuwen (afdelingsmanager) op
Says a lot, doesn't it ?