of 65101 LinkedIn

Bestuurder gemeente opeens ‘topfunctionaris’

Binnen de eigen gemeenten gelden burgemeesters en wethouders niet als topfunctionarissen, maar binnen de gemeenschappelijke regelingen wel. Die zijn sinds afgelopen maand wettelijk verplicht hun bezoldigingsgegevens openbaar te maken.

Binnen de eigen gemeenten gelden burgemeesters en wethouders niet als topfunctionarissen, maar binnen de gemeenschappelijke regelingen wel. Die zijn sinds afgelopen maand wettelijk verplicht hun bezoldigingsgegevens openbaar te maken.

Op aangeven van het ministerie van Binnenlandse Zaken vallen bestuurders van gemeenschappelijke regelingen sinds eind maart onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT).

 

Griffiers en secretarissen krijgen gezelschap

Tot voor kort werden bij provincies en gemeenten alleen secretarissen en griffiers als topfunctionaris beschouwd, bij de waterschappen alleen de secretarissen. Burgemeesters, wethouders en raadsleden vielen als zodanig niet onder die vlag. Dat wil zeggen, behalve als zij naast deze posities ook deel uitmaken van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling. In dat geval gelden zij voor die functie en die instelling sinds eind maart wel als topfunctionaris en zijn zij verplicht voor die instelling en functie hun bezoldigingsgegevens openbaar te maken. Ook als die verdiensten onder de Balkenende-norm – 230.474 euro – vallen.

 

Geen goedkeurende accountantsverklaring

Omdat gemeentebestuurders onbezoldigd zitting hebben in gemeenschappelijke regelingen, zal er overigens standaard ‘onbezoldigd’ achter hun naam staan. Jaarrekeningen zonder die gegevens krijgen geen goedkeurende verklaring van de accountant. De accountants moeten er streng op toezien: de foutmarge is nul procent.

 

Openbaarmakingsplicht voor ‘gewone’ functionarissen

De regeling geldt overigens ook voor ‘gewone' functionarissen die meer verdienen dan de norm en werkzaam zijn bij een instelling die onder de WNT valt. Die hebben een openbaarmakingsplicht, op functienaam. Bezoldigingsgegevens van niet-topfunctionarissen dienen openbaar te worden gemaakt, als die volgens de loonadministratie – herrekend naar een voltijds dienstverband en op jaarbasis – het wettelijke bezoldigingsmaximum overschrijden. Daarnaast worden gegevens over uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband openbaargemaakt als de som hiervan het wettelijke bezoldigingsmaximum overschrijdt, of als de inkomensgegevens van de functionaris eerder op grond van de WNT of de voorganger ervan (WOPT) openbaar zijn gemaakt.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mr. R. M. Dalmijn op
Heb zeer te doen met accountants. De grote kantoren hebben een bijna meedogenloos intern en , met name, extern toezicht. Veel werkdruk en een toenemend aantal vacatures. Achterdocht en procedurele waanzin hebben ons hier gebracht. Parallel verbouwen en verkopen wij voor €40.000.000.000 tot €80.000.000.000!!! aan bio en synthetische drugs. Om tussen neus en lippen door een verzekeraar door te schuiven aan een organisatie - Anbang - waar we vrijwel niets van weten.
Toezicht is meer dan papier en protocollen. Al denken sommige part time toezichthouders dat alle dossier Fyra heten.
Door John (Ambtenaar) op
Zoals ik al diverse kren heb betoogt:
Den Haag (lees: de topambtenaren) willen er voor zorgen dat er zoveel mogelijk werk blijft in het Haagse na de decentralisering. Dus verzint men allerlei banen die eigenlijk overbodig zijn. De politiek ziet toch niet, dat het overbodig werk is en denkt alleen, dat er extra bezuinigd kan worden.
Door Mark op
Van onze accountant 6 A4-tjes ontvangen wat te controleren.
De RA-accountants organisatie NBA is maanden aan het discussiëren geweest welke bedragen nu onder welke post moet komen staan.
Als ik dan het verhaal doorlees van de accountants is dit het voorbeeld van ver doorgeslagen regelgeving. Ambtenaren in Den Daag. Houd het aub SIMPEL
Dit is goed voor de werkverschaffing, met name voor de accountant.
Door D. te N. (adviseur bedrijfsvoering) op
Minder regulering , leaner processen. Helaas bedenkt het Rijk telkens wat nieuws, dat in schril contrast staat met hun eigen beleid. Wie zit op deze onzin te wachten? Gaat het om de vorm of de inhoud van het jaarwerk?
Door Hannes Haganum (Overheidsdienaar) op
In een goed functionerende bureaucratie zou een ministerie dat niet functioneert advies vragen aan haar burgers, maar dat lijkt voor bureaucraten iets ondenkbaars.
Door Thijs van Oosten op
De Minister Blok en Plasterk worden alom gezien al de zwakste van deze regeringsploeg. Dat ligt niet alleen aan henzelf. Ze werken beiden in een onderdeel van de rijksdienst die alom als zwakste van alle departementen wordt beschouwd: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken ! De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen is het zoveelste staaltje van ambtelijk onvermogen bij BZK.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Donner krijgt gelijk. Binnen BZK heeft vermoedelijk onvoldoende afstemming plaatsgevonden en de beide Kamers van de Staten-Generaal hebben zich niet gerealiseerd dat de Wgr bepaalt dat burgemeesters en wethouders geen inkomsten krijgen uit hun lidmaatschap van AB of DB van een gemeenschappelijke regeling. En als ze al inkomsten zouden ontvangen, dan moeten die volgens de Gemeentewet in de gemeentekas worden gestort.
Door Ellen (projectleider participatiewet) op
Als er standaard onbezoldigd achter hun naam komt te staan heeft deze nieuwe regel dus geen enkele toegevoegde waarde behalve dat het de kassen van accountants spekt en de belastingdruk omhoog werkt doordat ambtenaren met onnodige lijstjes bezig zijn.
Ik dacht dat we in dit land aan het dereguleren waren?

Vacatures

Van onze partners