Verder 'biedt het plan te veel ruimte aan de Efteling' en zijn de gevolgen van de voorgenomen groei voor omwonenden en de natuur niet op alle punten juist beoordeeld. Zo is niet goed genoeg onderzocht in hoeverre de groei leidt tot stikstofuitstoot en wat de gevolgen daarvan zijn voor het nabijgelegen natuurgebied De Loonse en Drunense Duinen. De Efteling wil fors uitbreiden, zodat het park in 2030 zo'n 7 miljoen bezoekers kan ontvangen. Nu zijn dat er zo'n 5 miljoen per jaar. Rond het park moeten extra parkeerplaatsen en verblijfsrecreatie komen. De plannen voorzien ook in aanpassing en uitbreiding van het wegennet.

 

Bodemprocedure

De gemeenteraad van Loon op Zand stemde in 2018 unaniem in met de plannen van het park. Daarop spanden de tegenstanders een rechtszaak aan. Na een spoedprocedure kregen de buren van de Efteling vorig jaar ook al voor elkaar dat werkzaamheden werden uitgesteld. De parkdirectie had snel een begin willen maken met de bouw van een nieuwe attractie in het uitbreidingsgebied, maar de hoogste bestuursrechter bepaalde dat het park moest wachten op de uitspraak in de zogeheten bodemprocedure. Nu ligt er een tussenuitspraak. Nadat de gemeenteraad een nieuw besluit heeft genomen, gaat de Raad van State beoordelen of alle tekortkomingen zijn gerepareerd. (ANP)