of 64621 LinkedIn

Besluit over herindeling nog even uitgesteld

Niet volgende maand, maar in september hakken de gemeenteraden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem de knoop door over een bestuurlijke of ambtelijke fusie. PwC adviseert tot herindeling over te gaan.

Aalburg, Werkendam en Woudrichem hebben een definitief besluit over herindeling met een paar maanden uitgesteld. In plaats van april wordt de knoop pas in september doorgehakt.

Profiel

Maasdonk geeft zijn zelfstandigheid op en hoopt per 2015 onderdak te vinden in Den Bosch en Oss. Schijndel en Sint-Oedenrode gaan met zijn tweeën verder, maar voor gemeenten die ook willen fuseren staat de deur open. Mits ze in een nog te kiezen profiel passen.

 

Businesscases

‘We hebben een lang proces afgelegd met betrekking tot samenwerking of fusie. We zouden in april een besluit nemen, maar binnen raden en colleges van Aalburg, Werkendam en Woudrichem leven nog te veel vragen om nu de knoop door te hakken’, aldus de Woudrichemse burgemeester Frank Petter, tevens voorzitter van de stuurgroep Samenwerking. ‘Voor een definitief besluit is meer inzicht nodig in de financiële consequenties. Daarom is besloten twee businesscases uit te werken.’

 

Inzicht toekomstige uitkering

Zo zullen onder meer de kosten in kaart worden gebracht van de formatie van een nieuwe organisatie, ict-integratie, huisvesting en versterking lokale democratie (zoals informele vormen om burger en bestuur dichter bij elkaar brengen). Ook zal aan het ministerie van Binnenlandse Zaken worden gevraagd inzicht te geven in de toekomstige uitkering uit het gemeentefonds na herindeling en de vergoeding van de frictiekosten. Deze worden in de businesscases meegenomen en vergeleken met de huidige drie uitkeringen. Ook wordt gekeken naar de financiële gevolgen van eerst een ambtelijke fusie en daarna een herindeling.

 

Beklonken

‘Voor de zomer moeten de businesscases klaar zijn, zodat we er in september een klap op kunnen geven’, aldus Petter. Als tot een ambtelijke fusie wordt besloten, kan die op 1-1-2014 worden beklonken. Een bestuurlijke fusie kan op zijn vroegst op 1-1-2016 een feit zijn. Een meerderheid van de raad en van de bevolking van Woudrichem is overigens voor herindeling, stelt Petter. PwC concludeert op basis van onderzoek naar samenwerken of herindelen in het Land van Heusden en Altena dat ‘een herindeling het beste perspectief op de toekomst biedt’.

 

De Meierij

Voor vier van de zes gemeenten binnen de regio De Meierij (Boxtel, Haaren, Schijndel, Sint-Oedenrode, Sint-Michielsgestel en Vught) gaat ambtelijke samenwerking ver genoeg. Schijndel en Sint-Oedenrode willen echter meer en koersen op een definitief samengaan. Eind juni nemen de gemeenteraden van de twee gemeenten hierover een definitief besluit, maar er wordt nu al op dossiers samengewerkt ‘als ware we een gemeente’, aldus de Schijndelse gemeentesecretaris Willem van Rosmalen. De bestaande samenwerkingsverbanden in de regio blijven overigens behouden.

 

Maatje te klein

De twee samen tellen 42.000 inwoners. Beide gemeenten weten dat dit eigenlijk een maatje te klein is. ‘We willen het liefst meteen toe naar een gemeente waar we de komende vijftien tot twintig jaar mee vooruit kunnen’, aldus burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode. ‘We hebben een derde en mogelijk een vierde partner nodig.’ Schijndel denkt bijvoorbeeld aan Veghel en/of Bernheze, Maas wil nog geen namen noemen. ‘Wie onze partner wordt, is afhankelijk van het profiel dat we kiezen. Als we voor een economisch profiel kiezen, liggen andere partners meer voor de hand dan wanneer we kiezen voor een groen-toeristisch profiel.’

 

Ontvlechting

Voor Maasdonk wordt gemikt op een gemeentelijke herindeling per 2015. De gemeente wordt deels bij Oss en deels bij Den Bosch ondergebracht. Rijk, provincie en betrokken gemeenten gaan zich gezamenlijk inzetten om dit strakke tijdpad te halen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners