of 64120 LinkedIn

Bereidheid 1,5 meterregel te volgen verschilt

Een speciaal online dashboard, ontwikkelt door Citisens, ontsluit per postcodegebied data en inzichten over acht verschillende betrokkenheidsprofielen van mensen. Daaruit valt onder andere af te leiden hoe zij staan tegenover de dreiging rondom corona.

In buurten waarin relatief veel zogeheten Stadse Nomaden wonen, wordt de voorgeschreven regel om anderhalvemeter-afstand van elkaar te houden het minst gerespecteerd. Wijken met veel zogeheten Zorgzame Senioren en gevestigde beïnvloeders zijn juist des te volgzamer.

Dat blijkt uit een door Citisens ontwikkelde maatschappelijke monitor Covid-19. Een speciaal online dashboard ontsluit per postcodegebied data en inzichten over acht verschillende betrokkenheidsprofielen van mensen. Daaruit valt onder andere af te leiden hoe zij staan tegenover de dreiging rondom corona. Aan de basis van monitor liggen vijf corona-onderzoeken, waaraan iedere keer een representatieve groep Nederlanders heeft deelgenomen – in totaal 25.000. Van al die mensen is bekend in welk profiel zij vallen.

Dominante overheid
Wat opvalt is dat de groep Stadse Nomaden (jonge, zelfredzame, zorgeloze burgers) zich – over de hele linie – de minste zorgen maken over de coronacrisis. Daar tegenover staan Zorgzame Senioren en Honkvaste Buurtbewoners. Zij maken zich veel zorgen over corona. ‘In deze crisistijd komt dit bij de groep Honkvaste Buurtbewoners groep tot uiting in iets extra’s te doen voor vooral kwetsbare gezinnen. Problemen oplossen doen ze sowieso het liefst zelf, in de gemeente hebben ze weinig vertrouwen. De dreiging bij deze groep zit vooral in een te dominante overheid. Dan haken ze af en worden opstandig’, zegt senior-onderzoeker Renée van Os bij Citisens.

Communicatie
Met de data en inzichten uit de monitor kunnen gemeenten, en specifiek burgemeesters die openbare orde en veiligheid in hun portefeuille hebben, tot een onderbouwde strategie komen hoe de coronacrisis het hoofd te bieden, inclusief interventies en communicatieacties die passend zijn bij het type inwoners dat in hun gemeente woont. Op basis van de data is een analyse te maken van welke dreiging uitgaat van de profielen – van het niet naleven van de voorschriften tot het vertonen van crimineel gedrag of daar tolerant tegenover staan. Maar ook wat de profielen vinden van de manier waarop de overheid communiceert over corona, en hoeveel vertrouwen zij erin hebben dat de overheid goed omgaat met de coronacrisis.

Afgewogen keuzes
Dat is volgens Van Os handig voor gemeenten die sturen op het dempen van de maatschappelijke impact van de coronacrisis. Door koppeling met CBS-data (postcodes) zijn de data en inzichten uit de monitor op wijkniveau te ontsluiten. Op basis daarvan kan een gemeente een passende aanpak per wijk opstellen. ‘Met behulp van de data uit de monitor kunnen gemeenten een vinger aan de pols houden in de lange periode van onzekerheid die volgt op de dinsdagavond door premier Rutte aangekondigde (lichte) versoepeling van de corona-maatregelen, met als voorlopige stip op de horizon: 1 september 2020. Niemand kan voorzien hoe de komende maanden er precies uit gaan zien. Er volgt een lange periode van onzekerheid. In deze periode moeten burgemeesters – steeds opnieuw – afgewogen keuzes maken op allerlei domeinen.’


Afbeelding

(Klik op de afbeelding voor een vergroting van de tabel)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jostavan der Wiele (Coach / rouwbegeleider) op
De 8 profielen vind ik persoonlijk nietszeggend, behalve waar het gaat over senioren. of iets met gezinnen. Maar verder? Wie zitten daarachter? Ik zou benieuwd zijn naar categorieën als ´beheerst het Nederlands niet of onvoldoende´ (er zijn 1.5 miljoen laaggeletterden in NL tenslotte), jongeren tot 18 en jongeren ´van niet-Nederlandse afkomst´ en misschien ook wel of het om mannen gaat of om vrouwen. Deze categorieën baseer ik op wat ik zelf op straat en in winkels zie misgaan en wat ik van mensen om me heen hoor aan asociaal en onveilig gedrag.
Door Jan op
Onzin en onwerkbaar om per wijk of gemeente onderscheid te maken. Gewoon consequent boetes opleggen bij overtreding van de Coronamaatregelen. Dat helpt.