of 59281 LinkedIn

Baan van ontslagen ambtenaar Almelo wegbezuinigd

Een Almelose archivaris die met succes zijn ontslag aanvocht heeft nu bezwaar gemaakt tegen de opheffing van zijn functie. Volgens de gemeente is dit het gevolg van een reductie van formatieplaatsen, maar de ambtenaar ziet het als een truc hem alsnog kwijt te raken.

Henk Beijers, archivaris bij de gemeente Almelo, heeft bezwaar ingediend tegen het opheffen van zijn functie. Beijers kreeg in 2011 strafontslag, maar heeft dit al meerdere malen met succes aangevochten. De gemeente Almelo laat het er niet bij zitten, maar bezuinigt zijn functie nu ook weg.

Link ontslag en opheffing functie
Advocaat Diederik Briedé vindt het raar dat de gemeente Almelo in de brief waarin zij zijn cliënt Henk Beijers mededeelt dat zijn functie wordt opgeheven, waardoor hij herplaatsingsambtenaar wordt, schrijft dat dit niets te maken heeft met zijn ontslagzaak. ‘Dat is helemaal niet nodig. Schrijf dan alleen dat zijn functie vanwege een reorganisatie wordt opgeheven. Ze konden het waarschijnlijk niet laten hem een trap na te geven. Als het links niet lukt, gaan ze het rechts proberen. Die link is dan snel gemaakt.’

Al twee jaar volledig doorbetaald
De gemeente legt zich namelijk niet neer bij verschillende rechterlijke uitspraken die Beijers gelijk geven. Hij mocht niet ontslagen worden en wordt daarom al sinds zijn strafontslag van november 2011 volledig doorbetaald. ‘Dat komt neer op ongeveer 45 duizend euro per jaar’, antwoordt hij desgevraagd. Hij mag het stadhuis echter niet in, vertelt zijn advocaat. ‘De gemeente vindt het niet wenselijk dat hij weer aan het werk gaat, maar ze zeggen niet waarom niet.’

Onbehoorlijk bestuur
Wel handhaaft de gemeente de beschuldiging aan het adres van Beijers dat hij zijn leidinggevende met de dood zou hebben bedreigd, al is die beschuldiging al een paar keer door de rechter van tafel geveegd. ‘Zijn ontslag is in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur’, vindt Briedé.

Fortezza-affaire
Volgens Beijers zelf is de gemeente zo gepikeerd, omdat hij als medewerker van het historisch archief dossiers heeft gegeven aan de gemeentelijke rekenkamercommissie. De gemeenteraad wilde dat deze commissie de Fortezza-affaire, waarbij de gemeente grondzaken verkeerd had aangepakt, zou onderzoeken. 'De commissie kwam voor informatie bij mij en ik heb de stukken gegeven. Een week later zei mijn leidinggevende tegen mij dat ik dat niet had mogen doen. Maar de stukken bleven intern, bij een extern verzoek was het een ander verhaal. Daarbij was mij nooit gezegd dat ik deze dossiers niet mocht geven. Ze waren niet verzegeld of als geheim geclassificeerd.’

Afdelingshoofd omleggen
Niet lang daarna werd Beijers ervan beschuldigd dat hij "zijn afdelingshoofd wilde omleggen". ‘Klinkklare onzin’, maar ik werd op non-actief gesteld. Zijn advocaat voegt eraan toe dat de twee verklaringen over de doodsbedreiging tegenstrijdig van aard zijn. Na een mislukte mediation kwam de zaak voor de voorzieningenrechter die het strafontslag ongedaan maakte. Ook de bezwarencommissie van de gemeente noemde het ontslag ontoelaatbaar. Daarna moest de voorzieningenrechter weer naar de zaak kijken die het doorstuurde naar de meervoudige kamer. Ook die vond het ontslag niet terecht. ‘De gemeente is in hoger beroep gegaan’, vertelt Beijers. ‘Maar het kan lang duren voor een zaak voor de Centrale Raad van Beroep komt. Het valt me allemaal rauw op mijn dak. Ik voel me niet al te best.’

Weerlegde klachten
Beijers memoreert dat de gemeente hem op vijf klachten strafontslag verleende, waarvan er al drie zijn weerlegd. ‘Ik zou papieren in de verkeerde papierbak hebben gedaan, omgang hebben gehad met stagiairs en me niet aan werktijden houden. Klopte allemaal niet. Ze houden wel aan dat ik te veel op internet zat tijdens werktijd en ook die bedreiging. Dat laatste is dus ook al een paar keer van tafel geveegd. En internetten tijdens werktijd: ik had geen bereik in die kelder. Af en toe verstuurde ik een berichtje via Facebook, waar de gemeente zelf trouwens ook op zit.’ Aan kosten voor zijn advocaat is Beijers al 20 duizend euro kwijt. ‘Ik schat dat de gemeente al op 50 duizend euro aan juridische kosten zit. Daar komt mijn salaris nog bij, waar ik dus niet voor mag werken.’

Herplaatsingstraject
Na de laatste rechterlijke uitspraak volgde de brief waarin hem werd verteld dat zijn functie werd opgeheven als gevolg van een reorganisatie waar zeventig ambtenaren bij zijn betrokken. Hij is nu herplaatsingsambtenaar geworden. ‘Dat is een truc. Ik heb altijd goede functioneringsgesprekken gehad en heb geen "dossier" opgebouwd’, zegt Beijers. ‘Bij het archief ben ik de enige van de acht mensen. Ik ben in het kader van het herplaatsingstraject een keer uitgenodigd en daarna is het stil geworden. Het nieuwe afdelingshoofd heeft tegen de bezwarencommissie gezegd dat er geen plaats meer voor mij is.’ Zijn advocaat vult aan dat Beijers de meeste diploma’s heeft en de meeste ervaring. ‘De gemeente heeft nooit duidelijk gemaakt waarom de keuze op hem is gevallen.’

Archief is puinhoop
Saillant hierbij is dat de Provinciale Archiefinspectie heeft geconcludeerd dat het archief in Almelo niet op orde is en hiervoor volgens Briedé als reden aanvoert dat de "eigen archivaris is wegbezuinigd". ‘Het archief is een puinhoop’, herhaalt Briedé. ‘Het werk verdwijnt dus niet. Dat is een opvallende constatering als de functie wel wordt opgeheven.’ Het is nu wachten op het advies van de bezwarencommissie aan het college. Toch vindt deze commissie het los hiervan verstandiger als de partijen nog eens om de tafel gaan zitten, vertelt Briedé. ‘Beijers heeft hier wel oren na, maar hij wil dan wel een oplossing voor rehabilitatieschade die hij heeft opgelopen.’

Opheffing niets te maken met ontslag
De gemeente Almelo heeft raadsvragen over de kosten van de zaak nog niet beantwoord. Een woordvoerder zegt dat de functie van Beijers is opgeheven en hij voor herplaatsing in aanmerking komt, maar daartegen bezwaar heeft ingediend. 'De opheffing heeft verder niets te maken met zijn ontslag. Er zit nu niet iemand anders op die functie.’ Het is vanwege de privacybescherming lastig voor de gemeente om op de zaak in te gaan. Wel wijst de woordvoerder op de "organisatiewijziging" en de "reductie van formatieplaatsen". ‘Een van de plaatsen die verdwijnt is medewerker div historisch archief.’

Heel vervelend
Ondanks het herplaatsingstraject zet de gemeente de zaak voor zijn ontslag door. ‘De aard van de zaak is dat een gedragslijn is overschreden die niet te tolereren is. We zijn het niet eens met de motivering van de rechtbank en willen het oordeel van een hogere rechter. Wel vinden we het heel vervelend voor de heer Beijers en de gemeente dat het zo lang moet duren.’

Werkend pasje
Over de financiële kant van de procedures doet de gemeente geen uitspraken. ‘De zaak is nog onder de rechter en er zijn onderhandelingen over de voorwaarden voor beëindiging van het dienstverband.’ De gemeente bevestigt dat de ambtenaar tijdens het onderzoek naar de integriteitsschendiging niet gewenst was op het stadhuis. ‘Dat is nu niet meer zo. Maar zijn functie is vervallen, dus hij heeft hier geen taak meer. Verder geldt voor alle herplaatsingskandidaten dat zij "niet op het stadhuis hoeven te zijn zonder uitnodiging". Dat is niet wenselijk. Maar de heer Beijers heeft nog een werkend pasje en e-mailadres.’

Achterstand "historisch gegroeid"
Verder heeft het oordeel van de Provinciale Archiefinspectie over de toestand van het historisch archief volgens de woordvoerder ook te maken met het proces van digitalisering en de verhuizing naar een nieuw stadhuis. Zorg en beheer waren grotendeels op orde en er was zorgvuldige projectarchivering door de digitaliseringsslag. De achterstand lag in het historisch archief, maar dat is al langduriger en historisch zo gegroeid, dus toen de heer Beijers hier nog werkte. We hebben dat probleem onderkend en onderzoeken nu hoe we hiermee om moeten gaan.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mijn mening op
Nu men verhuizen gaat naar een ander stadhuis zullen de belastende documenten straks "ineens per ongeluk" verdwenen zijn...zoals dat ook zo ging met de belastingdienst in de regio...die naar Almelo verhuisde.
Want het recht mag blijkbaar niet zegevieren. Deze gemeente Almelo staat strak van de halsstarrigheid...en meent zelf overal onschuldig aan te zijn. Nou...een aantal mensen kunnen beamen dat deze gemeente wel schuldig is...wat te zien is aan dat hardnekkige pogingen om het recht te misleiden en met het geld van de burgers te procederen...zelfs als de gemeente ongelijk krijgt van de rechter. Helaas kijkt men daar altijd naar anderen, maar nooit naar zichzelf. Daarvoor blijken hun ego's te groot geworden. Machtsmisbruik...óók in Almelo!
Door MH (ZZP) op
Het is jammer voor de archivaris en voor de belastingbetaler. Zouden bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor kosten van procedures die 'tegen beter weten in' gevoerd worden?
Door janus op
Ach, de meest integere gemeente van Nederland (zo noemt zij zichzelf) die zich ook de stad van vrede en recht noemt is ook zo rot als Almelo. Staat je gezicht een leidinggevende niet aan dan wordt er al een dossier opgebouwd en niet functionerende leidinggevenden worden aan alle kanten beschermd. Ga je er tegenin dan is het huis te klein want de gemeente is toch integer. Maar ze liegen wel aantoonbaar bij de Centrale Raad van Beroep. Er is nu een zaak die voor de tweede keer bij de Centrale Raad voorkomt en de gemeente heeft gezegd dit vonnis te respecteren... Ik ben benieuwd want wie bij de rechter liegt is onbetrouwbaar wat wel bleek dat men een WOB niet wilde uitvoeren wat het liegen aantoont. Met een beroep op de privacy werd de WOB geweigerd terwijl dat alleen mag bij staatsgeheimen. In bezwaar werd de WOB uitgevoerd. Ben benieuwd hoe de CRvB tegen een liegende gemeentejurist aankijkt, Inderdaad loopt dit nu ook al jaren en bij een nederlaag is de gemeente tonnen kwijt aan achterstallig salaris, een regeling, advocaat- en juridische kosten etc. Liever een vonnis van de rechter waarvan net als Almelo men kan zeggen dat die niet klopt maar loyaal zal worden uitgevoerd dan toegeven dat men bij de rechter loog. Ziehier de integriteit van Bananenmonarchie Nederland.

Het feit dat men zichzelf integer noemt is ng geen bewijs dat men integer is...
Door Paul Kemperman (ex-ambtenaar gemeente Zevenaar) op
Binnen gemeenten komt het regelmatig voor dat goed functionerende medewerkers uit de organisatie worden gepest.
Zie mijn weblog over intimidatie en psychische terreur bij de gemeente Zevenaar.
http://bit.ly/1mBcmMX
Henk, probeer vol te houden!
Door gerri (niet zo belangrijk) op
Gewoon bij de ondernemingsraad het formatieplan en de toegepaste selectiecriteria opvragen die zijn gebruikt om de formatiereductie te realiseren, deze zijn opvraagbaar voor belanghebbenden.
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Wellicht een burgermotie van wantrouwen en wanbestuur indienen bij Den Haag, zij zijn immers "baas" van het onderdeel gemeenten. Het kan toch niet dat een gemeente maar door"klooit" op kosten van de maatschappij en dat Den Haag hier niets aan doet. TIJD VOOR VERKIEZINGEN!
Door Roffel op
In Almelo zit een incompetent VVD-PvdA college, dat wreekt zich steeds weer. En dat onder leiding van burgemeester Jon Hermans (ook VVD), die enkel tot deze functie kon komen dankzij het bezit van een doos. In Ridderkerk ging de vlag uit toen Hermans na 5 jaar ellende te hebben veroorzaakt, eindelijk ophoepelde,,
Door Mijn mening op
Er is door de gemeente Almelo al ontzettend veel verklooid. Het vertrouwen is gedaald tot een dieptepunt. Dat is al bijna 20 jaar zo. Opvallend is ook dat de schuld "nooit bij de gemeente ligt". Deze gemeente misbruikt hun macht en zadelt anderen op met moeilijkheden. Fatsoenlijkheid is weg, eerlijkheid kom je sporadisch tegen en de bestuurlijke gang van zaken is bedroevend, en meestal in het nadeel van de burgers gericht! Pas als er protesten komen dan kan men ineens wel EEN HEEL KLEIN BEETJE varanderen. Maar ondank alle "leermomenten" van alle rekenkameronderzoeken gaat men stug door als ervoor, heeft blijkbaar niets geleerd van die leermomenten/kritiek. Het is jammer dat een kleine groep mensen het (over)leven in Almelo zo onmeunig onplezierig maakt.
Door Ing.L.R.G van Doornum (Bestuursadviseur v.m) op
Moedige man om door te zetten in geescaleerde zaak.
Duidelijk is dat hij wat te "pittig" is voor de organisatie die niet tegen kritiek en weerwoord kan. Het ontslag lijkt nergens op maar het weg bezuinigen van 1 persoon in betrokken organisatie-onderdeel houdt denk ik ook geen stand. Het is op zich niet verstandig om een andere functie niet te aanvaarden, maar de gemeente moet eerst wel een zeer goed onderbouwd argument aanvoeren van het opheffen van de functie.
De verhoudingen zijn inmiddels goed verpest, zodat uiteindelijk, ook na een jridische overwinning, niet meer mogelijk is. Dat gaat de gemeente dus tonnen kosten en ik ben benieuwd welke genus, verantwoordelijke bestuurders/ambtenaren hiervoor door de raad ter verantwoording worden geroepen en wellicht ook moeten verdwijnen c.q van hun functie moeten worden gehaald
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere op
In Almelo is altijd wat te doen, zelfs het stoplicht springt van rood op groen. Opnieuw wordt een lagergeplaatste in des gemeentens pikorde slachtoffer van incompetent bestuur en management. Het gelijk halen kost de foutscorende leidinggevenden niets: dat gaat net als het grondbedrijf over de rug en portemonnaie van de burger. Wie heeft er nog zin in verkiezen van zo'n bestuur?